.FILE 2G 3G 4G 5G

Alla lektioner – sorterat i bokstavsordning

 • Lektion – Programmering | åk 7-9

  Algoritmer, geometri och mönster | 1 av 4

  Lektionen handlar om hur algoritmer kan användas för att skapa geometriska mönster.

 • Lektion – Digitalisering | åk F-3

  Artig AI, duktiga drönare och tjusiga chatbots

  Lektionen vill synliggöra den digitala vardagen.

 • Lektion – Programmering | åk 4-6

  Bakgrunder och animation | 6 av 7

  Lektionen handlar om att lära sig göra animationer och ändra utseende i Scratch.

 • Lektion – Källkritik | åk 7-9

  Bild som medel för att övertyga

  Lektionen handlar om bild som medel för att påverka och övertyga.

 • Lektion – Källkritik | åk 7-9

  Bilder och AI

  Lektionen handlar om hur AI-tekniken gör det svårare att källkritiskt granska bilder och filmer.

 • Lektion – Programmering | åk 4-6

  Buggar eller fel vid programmering

  Lektionen handlar om felsökning i programmering.

 • Lektionspaket

  Börja förstå källkritik

  Lektionerna introducerar begreppen källa och källkritik och uppmuntrar till samtal om att vad det innebär söka och värdera information på nätet.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

  3 lektioner. För årskurserna åk F-3
 • Lektionspaket

  Börja förstå livet på nätet

  Lektioner som introducerar de yngsta eleverna för begreppen integritet och privatliv. Utifrån bilder får eleverna samtala om hur nyheter och skvaller sprids och om var man får och inte får fotografera.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Värdegrund.

  4 lektioner. För årskurserna åk F-3
 • Lektionspaket

  Börja förstå programmering

  Programmering i lågstadiet handlar mycket om att kunna beskriva och konstruera stegvisa instruktioner samt att förstå programmeringens ord och begrepp.

  Passar undervisning i Matematik, Svenska och Teknik.

  6 lektioner. För årskurserna åk F-3
 • Lektionspaket

  Börja förstå vår digitala värld

  Lektionerna introducerar digitalisering och samtal kring digitala tjänster som vi möter i vardagen.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Teknik.

  5 lektioner. För årskurserna åk F-3
 • Lektion – Programmering | åk F-3

  Börja programmera - felsök | 5 av 6

  Lektionen handlar om att öva på att hitta fel i programmering.

 • Lektion – Programmering | åk F-3

  Börja programmera - loopar | 3 av 6

  Lektionen handlar om att konstruera och beskriva stegvisa instruktioner.

 • Lektion – Programmering | åk F-3

  Börja programmera - sammanfatta begreppen | 6 av 6

  Lektionen repeterar och sammanfattar några centrala begrepp inom programmering.

 • Lektion – Programmering | åk F-3

  Börja programmera - skapa instruktioner | 2 av 6

  Lektionen handlar om att göra en instruktion.

 • Lektion – Programmering | åk F-3

  Börja programmera - symboler | 4 av 6

  Lektionen handlar om att skriva instruktioner för programmering.

 • Lektion – Programmering | åk F-3

  Börja programmera - vad är en dator? | 1 av 6

  Lektionen är en introduktion till att förstå vad en dator är.

 • Lektion – Digitalisering | åk 7-9

  Debattera filter

  Lektionen handlar om att diskutera och ta ställning till olika verktyg som används för att skapa trygghet och säkerhet på nätet.

 • Lektion – Digitalisering | åk F-3

  Diggar du digitalt?

  Lektionen handlar om hur digital teknik kan användas i vardagen.

 • Lektion – Digitalisering | åk F-3

  Digital teknik – förbättrar och förändrar

  En lektionen för att reflektera kring hur digital teknik förändrar vår vardag

 • Lektionspaket

  Digital vardag – så funkar tekniken

  Här finns lektioner om hur datorer och internet fungerar och om hur man skyddar sig själv och sin data på digitala enheter och internet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

  4 lektioner. För årskurserna åk 4-6
 • Lektion – Digitalisering | åk F-3

  Din digitala vardag

  Lektionen handlar om det digitala livet och ger eleverna en möjlighet att få prata om det.

 • Lektionspaket

  Din rätt att vara du på nätet

  Lektionspaketet innehåller lektioner som  låter eleverna bli bekanta med några av de brottsrubriceringar som är vanligt förekommande för brott som sker på nätet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Värdegrund.

  4 lektioner. För årskurserna åk 4-6
 • Lektion – Digitalisering | åk F-3

  Dåtid, nutid och framtid

  En lektion för att reflektera kring vardagen då och nu.

 • Lektion – Källkritik | åk 7-9

  En introduktion till källkritik | 7–9

  Lektionen är en introduktion till ett källkritiskt förhållningssätt.

 • Lektion – Värdegrund | åk 7-9

  Etik och AI

  Lektionen handlar om etiska frågor kring AI-teknik.

 • Lektion – Programmering | åk 7-9

  Ett kalejdoskop: Algoritmer, geometri och mönster | 4 av 4

  Lektionen handlar om hur algoritmer kan användas för att skapa geometriska mönster.

 • Lektionspaket

  Fatta fria källor och fejkade sidor

  Lektioner som utvecklar elevernas förmåga att kritiskt granska information och fakta från olika digitala källor, till exempel från konspirationsteorier.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

  5 lektioner. För årskurserna åk 7-9
 • Lektionspaket

  Fortsätt med Scratch

  Lektioner som låter eleverna repetera och använda begrepp och moment från matematiken i arbetet med att programmera ett spel i Scratch.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

  6 lektioner. För årskurserna åk 4-6
 • Lektion – Värdegrund | åk 4-6

  Får du fotografera här?

  Lektionen handlar om lagar och regler kring fotografering; om var man får och inte får fotografera.

 • Lektion – Källkritik | åk 4-6

  Får jag använda bilden?

  Lektionen handlar om upphovsrätt för bilder.

 • Lektion – Värdegrund | åk 7-9

  Får man säga vad man vill på nätet?

  Lektionen handlar om demokratiska fri- och rättigheter i sociala medier.

 • Lektionspaket

  Förstå samhällets digitalisering

  Lektioner som bidrar till att synliggöra barns och ungas aktivitet på nätet och låter eleverna diskutera nätvanor, chatspråk och vår digitala framtid.

  Passar undervisning i Matematik, Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Teknik.

  4 lektioner. För årskurserna åk 4-6
 • Lektion – Programmering | åk 4-6

  Gemenskapen kring Scratch | 7 av 7

  Lektionen handlar om att repetera begrepp kring programmering.

 • Lektionspaket

  Geometri och programmering

  Lektioner där eleverna använder sina kunskaper i geometri när de lär sig förstå hur programmering kan användas för att omsätta idéer till praktik.

  Passar undervisning i Matematik.

  4 lektioner. För årskurserna åk 7-9
 • Lektion – Källkritik | åk 7-9

  Granska Youtube

  Lektionen ger grundläggande förståelse för hur man kritiskt kan granska Youtube och andra källor som sprider information och underhållning.

 • Lektion – Värdegrund | åk 7-9

  Granska bilden vi ger av oss själva på nätet

  Lektionen handlar om att kritiskt granska bilden människor ger av sig själva på nätet.

 • Lektion – Källkritik | åk 7-9

  Granska bilder

  Lektionen handlar om att kritiskt granska bilder på internet.

 • Lektion – Värdegrund | åk 7-9

  Granska digitala identiteter – vem är vem på internet?

  Lektionen handlar om risker förknippade med internet och digital kommunikation; om nätfiske, grooming och falska identiteter.

 • Lektion – Källkritik | åk 4-6

  Granska fejkade sidor på nätet

  Lektionen handlar om fejksidor på internet; om nyhetsvärdering och källkritik.

 • Lektion – Källkritik | åk 7-9

  Granska konspirationer

  Lektionen handlar om att använda en källkritisk metod för att granska en konspirationsteori.

 • Lektion – Källkritik | åk 7-9

  Granska och förstå webbadresser

  Lektionen ger en introduktion till vilken information webbadresser på internet ger och hur de är uppbyggda.

 • Lektion – Källkritik | åk 7-9

  Granska skolans webbplats

  Lektionen ger grundläggande kunskap om de olika delarna i traditionell källkritik.

 • Lektion – Källkritik | åk 7-9

  Granska syftet med skolans webbplats

  Lektionen handlar om att genom ett källkritiskt förhållningssätt pröva en digital källas tillförlitlighet.

 • Lektionspaket

  Grunder i programmering

  Lektionerna ger eleverna förståelse för hur digitala verktyg styrs av programmering. De arbetar med begrepp som instruktion, algoritm och loop.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

  6 lektioner. För årskurserna åk 4-6
 • Lektionspaket

  Grunderna i källkritik och källtillit

  Lektioner som ger förståelse för hur digitala källor snabbt kan förändras, om avsändare och budskap och om källtillit.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

  3 lektioner. För årskurserna åk 4-6
 • Lektion – Programmering | åk 4-6

  Gör och förstå geometriska figurer med Scratch

  Lektionen handlar om att skapa ett program för att rita en eller flera geometriska former.

 • Lektion – Digitalisering | åk F-3

  Hur använder vi internet?

  En lektion för att ge eleverna möjlighet att reflektera kring den digitala teknik som finns i vår vardag.

 • Lektion – Digitalisering | åk 4-6

  Hur används nätet?

  Lektionen handlar om att avläsa diagram för att få kunskaper om den digitala vardagen.

 • Lektion – Teknik | åk 4-6

  Hur fungerar AI?

  Lektionen ger en överblick över hur digital teknik styrs och skapas.

 • Lektion – Källkritik | åk 4-6

  Hur fungerar digitala källor?

  Lektionen handlar om hur enkelt en digital källa kan ändras och på så sätt få en helt annan betydelse.

 • Lektion – Teknik | åk 4-6

  Hur fungerar en dator?

  Lektionen handlar om att förstå att datorer styrs av program.

 • Lektion – Programmering | åk F-3

  Hur fungerar en robot? | 1 av 3

  Lektionen handlar om datalogiskt tänkande för ökad förståelse för digital teknik.

 • Lektion – Programmering | åk F-3

  Hur fungerar en robot? | 2 av 3

  Lektionen handlar om datalogiskt tänkande och hur digital teknik styrs.

 • Lektion – Programmering | åk F-3

  Hur fungerar en robot? | 3 av 3

  Lektionen handlar om grunderna i datalogiskt tänkande och introducerar begreppen algoritm och sekvens.

 • Lektion – Teknik | åk 4-6

  Hur fungerar internet?

  Lektionen handlar om att förstå tekniska system; hur internet fungerar och används.

 • Lektion – Källkritik | åk 7-9

  Hur får du använda källor på internet?

  Lektionen handlar om att använda och sprida källor på internet.

 • Lektion – Värdegrund | åk 7-9

  Hur ger du samtycke på nätet?

  Lektionen ger eleverna möjlighet att reflektera kring vad samtycke är online.

 • Lektion – Teknik | åk 4-6

  Hur är man säker på nätet?

  Lektionen handlar om digital säkerhet och integritet; om möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation.

 • Lektion – Värdegrund | åk 7-9

  Hur är vi mot varandra på nätet?

  Lektionen handlar om netikett och berör frågor som handlar förändrade attityder och värderingar.

 • Lektion – Värdegrund | åk F-3

  Integritet: en introduktion | åk F–3

  Lektionen handlar om integritet; om barns rätt till privatliv.

 • Lektion | åk 4-6

  Integritet: introduktion | åk 4–6

  Lektionen handlar om integritet och kränkningar.

 • Lektionspaket

  Introducera källkritik

  Lektioner om digital källkritik där eleverna får träna sin förmåga att söka och värdera information från olika källor.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Teknik.

  6 lektioner. För årskurserna åk 7-9
 • Lektionspaket

  Introducera källkritik och källtillit

  Informationsflödet på nätet är stort och föränderligt, ibland kan man snabbt behöva avgöra om en digital källa är trovärdig eller inte.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Teknik.

  6 lektioner. För årskurserna åk 7-9
 • Lektion – Programmering | åk 4-6

  Introduktion | 1 av 6

  Lektionen handlar om att använda och förstå koordinatsystem med Scratch.

 • Lektion – Programmering | åk 4-6

  Introduktion | 1 av 7

  Lektionen är en introduktion till att programmera med Scratch.

 • Lektionspaket

  Klurig programmering

  Lektioner där eleverna använder programmeringskunskaper för att styra tekniska system, göra beräkningar och undersöka begrepp som slump och statistik.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

  4 lektioner. För årskurserna åk 7-9
 • Lektionspaket

  Koda ett mattetest

  I den här lektionsserien bygger eleverna ett enkelt multiplikationstest med hjälp av Scratch.

  Passar undervisning i Matematik.

  5 lektioner. För årskurserna åk 4-6
 • Lektion – Programmering | åk 4-6

  Koda ett mattetest | 1 av 5

  Lektionen handlar om att använda programmeringskunskaper för att skapa ett enkelt multiplikationstest.

 • Lektion – Programmering | åk 4-6

  Koda ett mattetest | 2 av 5

  Lektionen handlar om att använda Scratch för att öva på multiplikationstabellen.

 • Lektion – Programmering | åk 4-6

  Koda ett mattetest | 3 av 5

  Lektionen handlar om att göra en variabel i programmet för ett multiplikationstest.

 • Lektion – Programmering | åk 4-6

  Koda ett mattetest | 4 av 5

  Lektionen handlar om att utveckla mattetest så det fungerar för alla multiplikationstabeller.

 • Lektion – Programmering | åk 4-6

  Koda ett mattetest | 5 av 5

  Lektionen handlar om att göra ett mattetest som fungerar för alla multiplikationstabeller.

 • Lektionspaket

  Koll på digitala källor

  I ett källkritiskt förhållningssätt till digitala källor ingår att kunna granska och värdera både deras innehåll, format och i vilken kanal de presenteras.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

  3 lektioner. För årskurserna åk 4-6
 • Lektionspaket

  Koll på källkritik

  Lektioner där eleverna får fundera kring varför ett källkritiskt förhållningssätt är viktigt när man jämför, prövar och värderar trovärdigheten i olika källor.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

  3 lektioner. För årskurserna åk 4-6
 • Lektionspaket

  Koll på livet på nätet

  Lektioner i digital kompetens och värdegrund som tar upp vad integritet betyder och hur vi alla kan ta ansvar för tryggheten på nätet.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

  4 lektioner. För årskurserna åk 4-6
 • Lektionspaket

  Koll på regler på nätet

  Lektioner som ger möjlighet till reflektion kring vilka risker som finns med att vara aktiv på nätet och om lagar och regler som är till för att skydda oss från dem.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Teknik och Värdegrund.

  4 lektioner. För årskurserna åk 4-6
 • Lektionspaket

  Koll på vad internet förändrat

  Lektioner om hur digitaliseringen har förändrat vårt språk och vårt sätt att kommunicera och om att alla i samhället inte är digitala.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Teknik.

  3 lektioner. För årskurserna åk 4-6
 • Lektion – Källkritik | åk 4-6

  Källkritik av bilder

  Lektionen handlar om bildens betydelse i budskap.

 • Lektion – Källkritik | åk 7-9

  Källkritisk granska - Wikipedia-artikel

  Lektionen handlar om att göra en källkritisk granskning av artiklar på Wikipedia.

 • Lektion – Värdegrund | åk 4-6

  Känsliga uppgifter och integritet

  En introduktion till begreppet integritet; om rätten att själv bestämma med vem och hur man vill dela sin information.

 • Lektion – Värdegrund | åk 7-9

  Kärlek och relationer online

  Lektionens syfte är att eleverna lär sig mer om relationer på nätet.

 • Lektionspaket

  Lag och rätt på nätet

  Lektioner som ger kunskap om lag och rätt på internet och öppnar för samtal om hur vi tillsammans kan bidra till goda relationer på nätet.

  Passar undervisning i Bild och Samhällsorienterande ämnen.

  4 lektioner. För årskurserna åk 7-9
 • Lektion – Programmering | åk 4-6

  Loopar och ljud | 3 av 7

  Lektionen handlar om att lära sig programmera loopar och använda ljudeffekter med verktyget Scratch.

 • Lektionspaket

  Lär mer om digitaliseringens betydelse

  Lektioner som ökar förståelsen för digitaliseringens påverkan på samhället; om hur internet förändrat vår tillgång till olika tjänster och vårt sätt att kommunicera.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Teknik.

  6 lektioner. För årskurserna åk 7-9
 • Lektionspaket

  Lär mer om integritet

  Digital kompetens handlar bland annat om att förstå hur de grundläggande demokratiska värderingarna i det svenska samhället kan påverkas av digitaliseringen.

  Passar undervisning i Bild, Biologi, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

  5 lektioner. För årskurserna åk 7-9
 • Lektion – Programmering | åk 7-9

  Matematiska lägesmått med en micro:bit

  Lektionen handlar om att träna lägesmått genom att programmera en micro:bit.

 • Lektion – Programmering | åk 4-6

  Meddelande och game over | 5 av 6

  Lektionen handlar om att lära sig använda meddelandefunktionen i Scratch.

 • Lektion – Programmering | åk 4-6

  Mer om kloner | 4 av 6

  Lektionen handlar om att programmera i Scratch och använda kloner.

 • Lektionspaket

  Nosa på källkritiska frågor

  Lektioner som introducerar eleverna för källkritiska frågor som vem, vad, när, hur och varför.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

  4 lektioner. För årskurserna åk F-3
 • Lektionspaket

  Nosa på källtillit

  Lektioner som handlar om olika aspekter av källtillit. Om hur man kan förhålla sig till olika källor, vilka källor man litar på och varför.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

  2 lektioner. För årskurserna åk F-3
 • Lektionspaket

  Nosa på programmering

  Lektionerna handlar om att skapa instruktioner som en dator skulle kunna förstå och om att undersöka vad som är programmerat i elevernas närmiljö.

  Passar undervisning i Matematik, Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

  5 lektioner. För årskurserna åk F-3
 • Lektion – Källkritik | åk F-3

  Nyheter sprids i raketfart

  Lektionen är en introduktion till digital källkritik.

 • Lektion – Digitalisering | åk 7-9

  När AI får fel data

  Lektionen handlar om när AI används för att fatta beslut och det blir fel.

 • Lektion – Källkritik | åk 7-9

  När ska du vara källkritisk?

  Lektionen låter eleverna tillämpa ett källkritiskt förhållningssätt.

 • Lektion – Värdegrund | åk 7-9

  Nätmobbning är ett brott

  Lektionen handlar om kränkningar och trakasserier på nätet.

 • Lektion – Källkritik | åk F-3

  Olika perspektiv på en källa

  Lektionen är en introduktion till digital källkritik.

 • Lektion – Källkritik | åk 4-6

  Om källtillit | åk 4–6

  Lektionen handlar om källtillit och om avsändarens betydelse för budskapet.

 • Lektion | åk 7-9

  Om källtillit | åk 7–9

  Lektionen är en introduktion till källtillit; vilka källor litar vi på och varför?

 • Lektion – Källkritik | åk F-3

  Om källtillit | åk F–3

  Lektionen handlar om källtillit, om att förstå varför man litar på vissa källor men inte på andra.

 • Lektion – Värdegrund | åk 7-9

  Om nätmobbning

  Lektionen handlar om nättrakasserier.

 • Lektion – Källkritik | åk 7-9

  Ord och begrepp om information och desinformation

  Lektionen handlar om begrepp som rör desinformation, åsikter och spridning av falska nyheter.

 • Lektion – Teknik | åk F-3

  Personlig säkerhet på nätet

  Lektionen handlar om säkerhet vid teknikanvändning.

 • Lektion – Digitalisering | åk 4-6

  Prata om internet

  Lektionen handlar om att prata och debattera om internet.

 • Lektion – Värdegrund | åk 4-6

  Prata om nätet och det som händer där

  Lektionen handlar om kränkningar på nätet.

 • Lektion – Programmering | åk 4-6

  Programmera en "mänsklig robot"

  Lektionen handlar om att skapa och följa instruktioner.

 • Lektionspaket

  Programmera ett dörrlarm

  Lektioner där eleverna lär sig att bygga en elektrisk krets för att kunna skapa ett digitalt dörrlarm med hjälp av programmering i Scratch eller Java Script.

  Passar undervisning i Teknik.

  2 lektioner. För årskurserna åk 7-9
 • Lektion – Programmering | åk 7-9

  Programmera ett dörrlarm | 1 av 2

  Lektionen handlar om att låta eleverna programmera algoritmer för att de ska lära sig styra tekniska system.

 • Lektion – Programmering | åk 7-9

  Programmera ett kärnkraftverk

  Lektionen handlar om att lära sig att styra tekniska system genom att skapa algoritmer.

 • Lektion – Programmering | åk 7-9

  Programmera ett övergångsställe

  Lektionen handlar om att styra trafikljus i en korsning.

 • Lektion – Programmering | åk 4-6

  Programmering, dans och loopar

  Lektionen är en introduktion till programmering; träna loopar med analog dansprogrammering.

 • Lektion – Programmering | åk 7-9

  Programmmera ett dörrlarm | 2 av 2

  Lektionen handlar om att låta eleverna programmera algoritmer för att de ska lära sig styra tekniska system.

 • Lektion – Programmering | åk 7-9

  Pythagoras sats: Algoritmer, geometri och mönster | 3 av 4

  Lektionen handlar om hur algoritmer kan användas för att skapa geometriska mönster.

 • Lektion – Värdegrund | åk 7-9

  Reflektera kring anonymitet på nätet

  Den här lektionen handlar om anonymitet och vad det innebär.

 • Lektion – Digitalisering | åk 4-6

  Reflektera kring chattspråket

  Lektionen handlar om språkets betydelse för individer och grupper och om språkbruk i digitala medier.

 • Lektion – Värdegrund | åk 7-9

  Reflektera kring digital vänskap

  Lektionen handlar om normer och värderingar kring vänskap på nätet.

 • Lektion – Källkritik | åk 4-6

  Reflektera kring digitala identiteter

  Lektionen handlar om att ha ett kritisk förhållningssätt till okända avsändare på internet.

 • Lektion – Digitalisering | åk 7-9

  Reflektera kring hur språket förändras av digitaliseringen

  Lektionen handlar om emojis och digitaliseringens påverkan på språket.

 • Lektion – Värdegrund | åk 4-6

  Reflektera kring risker och rädslor på nätet

  Lektionen ger eleverna möjlighet att reflektera kring rädslor på nätet.

 • Lektion – Digitalisering | åk 4-6

  Reflektera kring språket på nätet

  Lektionen handlar om vilken funktion symboler och bilder har vid digital kommunikation.

 • Lektion – Värdegrund | åk 7-9

  Rätten att få vara privat på nätet

  Lektionen handlar om integritet och olaga integritetsintrång på nätet.

 • Lektion – Värdegrund | åk 7-9

  Rättigheter och skyldigheter på nätet

  Lektionen handlar om lag och rätt och brott på nätet.

 • Lektion – Värdegrund | åk 4-6

  Samtal om nätetikett

  Lektionen handlar om regler och normer på nätet och hur vi förhåller oss till dem.

 • Lektion – Värdegrund | åk 7-9

  Samtycke och kontakter på nätet

  Lektionen ger en introduktion till samtycke på nätet.

 • Lektion – Källkritik | åk F-3

  Sant eller falskt - källkritik

  Lektionen handlar om källkritik och att värdera information.

 • Lektionspaket

  Scratch för nybörjare

  Lektioner med videoinstruktioner som gör det möjligt för eleverna att programmera och skapa ett enkelt spel i Scratch.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

  7 lektioner. För årskurserna åk 4-6
 • Lektionspaket

  Sex, samtycke och relationer på nätet

  Lektioner som låter eleverna reflektera kring relationer på nätet, om varför det är viktigt med samtycke, vad det innebär att träffa en partner på nätet och om hur man skyddar sig själv och andra i relationer på nätet.

  Passar undervisning i Bild, Biologi, Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Värdegrund.

  4 lektioner. För årskurserna åk 7-9
 • Lektionspaket

  Skola överallt

  Lektioner som handlar om elevernas digitala arbetsplats utanför det fysiska klassrummet och om hur digitaliseringen har påverkat människors sätt att arbeta.

  Passar undervisning i Idrott, Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

  5 lektioner. För årskurserna åk 7-9
 • Lektion – Digitalisering | åk 7-9

  Skola överallt – AI i skolan

  Lektionen handlar om att synliggöra AI i vardagen.

 • Lektion – Digitalisering | åk 7-9

  Skola överallt – AI i yrkeslivet

  Lektionen handlar om hur AI kan påverka jobben.

 • Lektion – Digitalisering | åk 7-9

  Skola överallt – digital ergonomi

  Lektionen handlar om att ha en god digital och fysisk arbetsmiljö när man arbetar hemma.

 • Lektion – Digitalisering | åk 7-9

  Skola överallt – ett digitalt klassrum

  Lektionen handlar om ett säkert och tryggt digitalt klassrum.

 • Lektion – Digitalisering | åk 7-9

  Skola överallt – plugga digitalt på distans

  Lektionen handlar om distansarbete och digitalt skolarbete.

 • Lektion – Digitalisering | åk 7-9

  Skriv nätråd till vuxna

  Lektionen handlar om att synliggöra barns och ungas digitala färdigheter.

 • Lektion – Teknik | åk 4-6

  Skydda din mobiltelefon

  Lektionen handlar om säkerhet vid teknikanvändning; om att skydda sin mobiltelefon.

 • Lektion – Teknik | åk 4-6

  Skydda dina saker bakom lås och bom

  En introduktion till säkerhet på nätet.

 • Lektion – Programmering | åk 7-9

  Slump och statistik med Scratch

  Lektionen handlar om att simulera tärningskast och skapa en statistikapplikation genom att arbeta med modifiera algoritmer.

 • Lektion – Programmering | åk 4-6

  Styr en sprite med piltangenterna | 2 av 6

  Lektionen handlar om att programmera i Scratch med hjälp av koordinatsystem.

 • Lektionspaket

  Säkerhet vid teknikanvändning

  Här finns lektioner om säkerhet på nätet, om säkra lösenord och om varför det är viktigt att skydda sin mobiltelefon.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

  3 lektioner. För årskurserna åk 4-6
 • Lektion – Teknik | åk 4-6

  Säkra lösenord

  Lektionen handlar om lösenord; varför de behövs och hur de blir säkra.

 • Lektion – Programmering | åk 4-6

  Så funkar Scratch | 2 av 7

  Lektionen handlar om att lära sig programmera med verktyget Scratch.

 • Lektion – Programmering | åk 4-6

  Så funkar kloner | 3 av 6

  Lektionen handlar om att programmera Scratch och använda kloner.

 • Lektion – Teknik | åk 7-9

  Så skyddar sig företag

  Lektionen handlar om it-säkerhet och hur företag och skolor kan skydda sig på nätet.

 • Lektion – Källkritik | åk 7-9

  Sökkritik – olika söktjänster

  Lektionen är en introduktion till sökkritik och till hur söktjänster fungerar.

 • Lektion – Källkritik | åk 7-9

  Sökkritik – testa Google

  Lektionen handlar om sökkritik och sökmotorn Google.

 • Lektion – Källkritik | åk F-3

  Söktips – att hitta det man letar efter

  Lektionen är en introduktion till sökkritik och hur man söker på internet.

 • Lektion – Värdegrund | åk 4-6

  Ta ansvar för tryggheten på nätet

  Lektionen handlar om kränkningar och om att ta ansvar för sin egen och andras trygghet på nätet.

 • Lektion – Programmering | åk 7-9

  Talföljder och cirklar: Algoritmer, geometri och mönster | 2 av 4

  Lektionen handlar om hur algoritmer kan användas för att skapa geometriska mönster.

 • Lektionspaket

  Teknikhistoria och säkerhet

  Här finns lektioner som bidrar till förståelse för historien bakom dagens digitala teknik och hur den har förändrats över tid.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

  4 lektioner. För årskurserna åk 7-9
 • Lektion – Teknik | åk 7-9

  Teknikhistoria: Den första programmeraren

  Lektionen handlar om teknikhistoria och den första programmeraren.

 • Lektion – Teknik | åk 7-9

  Teknikhistoria: Gladys och GPS-tekniken

  Lektionen handlar om teknikhistoria och kvinnan bakom GPS-tekniken.

 • Lektion – Teknik | åk 7-9

  Teknikhistoria: Lär dig mer om Grace Hopper

  Lektionen handlar om att fördjupa kunskaperna kring teknikhistoria.

 • Lektionspaket

  Tekniska lösningar - historia och nutid

  Lektioner som bidrar med kunskap om internet, informationssäkerhet och olika globala tekniska kommunikationssystem.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

  3 lektioner. För årskurserna åk 7-9
 • Lektion – Teknik | åk 7-9

  Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information

  Lektionen handlar om internet och andra globala tekniska kommunikationssystem och verktyg.

 • Lektion – Digitalisering | åk 4-6

  Trojaner, virus, kakor och candy drop

  Lektionen handlar om ord och begrepp för det vi behöver skydda oss mot på internet.

 • Lektionspaket

  Trygg och säker på digitala enheter

  En lektion om säkerhet på nätet och om varför man behöver lösenord för olika digitala tjänster, på datorer, mobiltelefoner och surfplattor.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

  1 lektioner. För årskurserna åk F-3
 • Lektion – Digitalisering | åk 4-6

  Trygg och säker på nätet

  Lektionen handlar om att känna sig trygg och säker i olika situationer i vardagen.

 • Lektion – Värdegrund | åk 4-6

  Tänk säkert – hur säker är din mobil?

  Lektionen handlar om att göra elever medvetna om hur de kan bli mer säkra i användningen av sin mobil.

 • Lektion – Värdegrund | åk F-3

  Tänk säkert – låt ingen lura dig

  Lektionen handlar om hur man kan bli lurad på nätet.

 • Lektion – Värdegrund | åk 7-9

  Tänk säkert – vill någon lura dig?

  Lektionen handlar om kännetecken för bluffar som sker på nätet i e-post och via sms.

 • Lektion – Källkritik | åk 4-6

  Undersök Google

  Lektionen handlar om sökkritik, om att jämföra och pröva källors tillförlitlighet vid informationssökning på internet.

 • Lektion – Källkritik | åk 7-9

  Undersök Wikipedia som källa

  Lektionen handlar om att undersöka webbplatsen Wikipedia.

 • Lektion – Källkritik | åk 7-9

  Undersök fria källor

  Lektionen är en introduktion till att undersöka fria källor.

 • Lektion – Källkritik | åk 7-9

  Undersök sökalgoritmer

  Lektionen handlar om sökkritik, om vad en algoritm är och algoritmers betydelse för hur söktjänster fungerar.

 • Lektion – Programmering | åk F-3

  Undersök vad som är programmerat

  Lektionen handlar om den digitala tekniken i elevernas närmiljö.

 • Lektionspaket

  Undersök, granska och använd digitala källor

  Källkritik som del av digitala kompetens handlar om ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digitala källor som både konsument och producent.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

  5 lektioner. För årskurserna åk 7-9
 • Lektion – Värdegrund | åk F-3

  Uppför dig schysst på nätet

  Lektionen handlar om normer och regler i digitala miljöer.

 • Lektion – Värdegrund | åk 4-6

  Vad får man säga på internet - förtal

  En introduktion till hur man får och inte får uttrycka sig på nätet.

 • Lektion – Digitalisering | åk 7-9

  Vad hände på internet när du föddes?

  Lektionen handlar om samhällets digitalisering.

 • Lektion – Digitalisering | åk 4-6

  Vad kan AI göra?

  Lektionen handlar om hur vi använder artificiell intelligens, AI, på olika sätt i samhället.

 • Lektion – Programmering | åk F-3

  Vad kan datorn?

  Lektionen handlar om att datorer och system med AI använder information och data för att kunna utföra uppgifter.

 • Lektion – Värdegrund | åk 7-9

  Vad kan man dela på nätet?

  Syftet med lektionen är att prata om sexuell kommunikation på nätet.

 • Lektion – Källkritik | åk 7-9

  Vad skyddar upphovsrätten?

  Lektionen handlar om upphovsrätt; om rättigheter och skyldigheter kopplade till bildanvändning på internet.

 • Lektion – Värdegrund | åk F-3

  Vad sprids på nätet?

  Lektionen handlar om ansvarsfull användning av digitala medier.

 • Lektion – Programmering | åk 4-6

  Vad är algoritmer?

  Lektionen handlar om att få en grundläggande förståelse för vad en algoritm är.

 • Lektion – Källkritik | åk F-3

  Vad är en källa?

  Lektionen handlar om betydelsen av att ha ett källkritiskt förhållningssätt.

 • Lektion – Teknik | åk 7-9

  Vad är internet?

  Lektionen handlar om globala tekniska system som internet och internets historia.

 • Lektion – Källkritik | åk 7-9

  Vad är upphovsrätt?

  Lektionen är en introduktion till begreppet upphovsrätt.

 • Lektion – Värdegrund | åk F-3

  Var får man fotografera?

  Lektionen handlar om regler och lagar som avgör var, när och hur vi får fotografera och sprida bilder.

 • Lektion – Källkritik | åk F-3

  Var inte en bildtjuv

  Lektionen handlar om att öka förståelsen för hur man får använda andras bilder.

 • Lektion – Källkritik | åk 4-6

  Varför behöver man vara källkritisk?

  Lektionen introducerar en enkel metod för källkritisk granskning.

 • Lektion – Programmering | åk 4-6

  Varför behöver vi förstå programmering?

  Lektionen handlar om att skapa en instruktion för att programmera en hiss.

 • Lektion – Programmering | åk 4-6

  Variabler och poängräkning | 4 av 7

  Lektionen handlar om att lära sig göra variabler med programmeringsverktyget Scratch.

 • Lektion – Värdegrund | åk 4-6

  Vem får se min bild?

  Lektionen handlar om ansvarsfull användning av digitala medier.

 • Lektion – Värdegrund | åk F-3

  Vem är vem på internet?

  Lektionen handlar om att se möjligheter och förstå risker med kommunikation på internet.

 • Lektion – Källkritik | åk 4-6

  Vems är webbplatsen?

  Lektionen är en introduktion till digital källkritik om hur man tar reda på vem som står bakom en webbplats.

 • Lektion – Källkritik | åk 7-9

  Vi är alla källor

  Lektionen handlar om hur vi fungerar som källor och är bärare av information i sociala medier.

 • Lektion – Teknik | åk 7-9

  Viktig information - vad är det?

  Lektionen är en grundläggande introduktion till informationssäkerhet.

 • Lektion – Värdegrund | åk 7-9

  Vilka bilder får synas?

  Lektionen handlar om hur normer påverkar vilka bilder vi ser i digitala medier.

 • Lektion – Värdegrund | åk 4-6

  Vilka regler finns på internet?

  Lektionen handlar om normer och regler i vardagen och på internet.

 • Lektion – Programmering | åk 4-6

  Villkor och buggar | 5 av 7

  Lektionen handlar om att lära sig göra villkor och ta bort buggar i programmeringsverktyget Scratch.

 • Lektion – Programmering | åk 4-6

  Villkorsstyrda krabbor och speltestning | del 6 av 6

  Lektionen handlar om att testa det spel som eleverna skapat i Scratch

 • Lektion – Källkritik | åk F-3

  Välja källa: använd källkritiska frågor

  Lektionen handlar om att ställa källkritiska frågor.

 • Lektion – Värdegrund | åk F-3

  Vänner på nätet

  Lektionen handlar om social interaktion på internet; om att vara en schysst kompis på nätet.

 • Lektionspaket

  Vänskap på nätet

  Lektioner som låter eleverna reflektera kring hur vänskap på nätet kan se ut, vad det innebär att vara anonym och hur en schysst kompis agerar i olika situationer.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

  3 lektioner. För årskurserna åk F-3
 • Lektion – Värdegrund | åk 4-6

  Värdera din digitala integritet

  Lektionen handlar om integritet och om att agera ansvarsfullt på internet.

 • Lektion – Källkritik | åk F-3

  Värdera källor: Är fågeln farlig?

  En introduktion till ett källkritiskt samtal utifrån en bild.

 • Lektion – Digitalisering | åk 7-9

  Vårt språk på nätet

  Lektionen handlar om hur vi använder språk och symboler när vi kommunicerar på nätet.

 • Lektionspaket

  Yttrandefrihet på internet

  Kunskap om hur demokratiska fri- och rättigheter tar sig uttryck i en digital kontext är en central del av den digitala kompetensen.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

  4 lektioner. För årskurserna åk 7-9
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Skriv upp dig och få nyheter, tips om utbildningar, event och andra kostnadsfria satsningar vi gör för lärare. Fyll i vilken årskurs du helst vill få mer tips om.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Skriv upp dig och få nyheter, tips om utbildningar, event och andra kostnadsfria satsningar vi gör för lärare. Fyll i vilken årskurs du helst vill få mer tips om.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
false
-