Teknikhistoria: Den första programmeraren

Lektionen handlar om teknikhistoria och den första programmeraren.

Lektionsförfattare: Christina Löfving

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med den här lektionen är att ge en historisk tillbakablick på programmering.

Förberedelser

Läs på om Ada Lovelaces liv och gärning. Du kan till exempel ta hjälp av presentationen nedan som är avsedd för dina förberedelser som lärare.

Genomförande

Lektionen inleds med en kort introduktion till Ada Lovelace och varför hon anses vara den första programmeraren. Det efterföljs av en sökuppgift för att eleverna ska kunna ta reda på mer om henne. Den sista uppgiften är en skrivövning för att ge eleverna en möjlighet att bearbeta den information de hittat.

Lektionen avslutas med en gemensam eller individuell sammanfattning där de får tänka sig in i hur det kan ha varit att vara en programmerare på 1800-talet.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 1-3)

 • Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar.
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Att styra föremål med programmering.
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6)

Tekniska lösningar

 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem och nätverk för datakommunikation.

Centralt innehåll i svenska (årskurs 4-6)

Informationssökning och källkritik

 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Vad kännetecknar en programmerare?

Brainstorma först enskilt, sedan tillsammans med bänkgrannen. Sammanfatta i helklass.

 • Vad kännetecknar en programmerare?
2 Lektionsdel 2:

Den första programmeraren

Instruktioner

Läs texten om Ada Lovelace och svara på frågorna.

Ada Lovelace är den kvinna som beskrivs ha lagt grunden för programmering. Hon föddes 1815 i London, England. Sedan arbetade hon tillsammans med Charles Babbage. Tillsammans utvecklade de en mekanisk dator. I Ada Lovelaces anteckningar om maskinen finns det som man tror är den första algoritmen som kunde bearbetas av en maskin. Därför anses Ada Lovelace ofta vara världens första programmerare. Hon var dotter till Anne Isabella Byron och poeten Lord Byron.

 

 1. Varför anses Ada Lovelace vara den första programmeraren?
 2. Vad är en algoritm?

 

 

Foto: Ada Lovelace av Margaret Sarah Carpenter – Art Work Details page. Public Domain, från Wikimedia Commons.

 

3 Lektionsdel 3:

Ta reda på mer om Ada Lovelace

Instruktioner

Arbeta i par och ta reda på mer om Ada Lovelaces liv och om vem hon var. Använd olika källor från internet för att besvara frågorna om henne.

 1. Vilka var  hennes föräldrar?
 2. Vilket blev hennes yrke?
 3. Var det vanligt att en kvinna på 1800-talet valde det yrket?
 4. Hur tror ni att det var att vara kvinna på 1800-­talet och ha kommit på något riktigt revolutionerande som väldigt få förstod sig på?
4 Lektionsdel 4:

Skrivuppgift

Instruktioner

Skriv var sin dialog mellan Ada Lovelace och en annan valfri person från 1800-talet. Låt Ada berätta om sin uppfinning. Läs upp dialogerna för varandra.

5 Lektionsdel 5:

Sammanfatta

Instruktioner

Sammanfatta era intryck av den första programmeraren.

 • Hur var det att vara en programmerare då och hur du tror att det är nu?
6 Lektionsdel 6:

Fortsätt med lektionen om internets historia

Instruktioner

Lär dig mer om internet och internets historia genom lektionen Vad är internet?.