.FILE 2G 3G 4G 5G
En illustration av en robot bakom en stiliserad skärm
Förstå samhällets digitalisering | åk 4-6

Vad kan AI göra?

Lektionen handlar om hur vi använder artificiell intelligens, AI, på olika sätt i samhället.

Titta på bilden

Svara på frågorna. Fundera tillsammans med en kompis.

Ett barn ligger i en säng och tittar på videoklipp på mobilen.
 • Vad gör flickan på bilden?
  • Vad tror du att hon tittar på?
  • Vad tror du att de små bilderna på flickans skärm är för något?
 • Har du varit med om att få förslag på videoklipp som du får lust att titta på precis när du har tittat klart på ett annat klipp? Eller fått tips på spellistor i din digitala musiktjänst?
  • Var kommer de förslagen ifrån?
  • Hur kan dina kanaler eller sociala medier veta vad du gillar eller vill titta på?

Titta på klippet

Titta på klippet från Forskning.se om vad artificiell intelligens, alltså AI, är. Svara på frågorna.

Om du inte kan se videoklippet kan det bero på att du inte godkänt cookies, du kan anpassa kakor här och sen ladda om sidan för att se videoklippet.

Om du inte ser videon behöver du anpassa dina kakor. Välj godkänn alla kakor och ladda sedan om sidan.

 • Nu när du vet lite mer om maskininlärning och AI, fundera på de här frågorna igen:
  • Var kommer förslagen på klipp eller musik från i dina digitala tjänster?
  • Hur kan dina kanaler eller sociala medier veta vad du gillar eller vill titta på?
 • När du använder en musik- eller videotjänst, vilken data om dig får systemets AI tillgång till?
 • Tänk dig att dina föräldrar använder dina musik- eller videotjänster under en månad. Vad tror du då händer med tipsen som tjänsten ger? Förklara hur du tänker!

Vad är artificiell intelligens?

AI, eller artificiell intelligens, är när en dator programmeras för att tänka och lösa problem nästan som en människa. AI kan till exempel hjälpa datorer att förstå vad vi säger, planera saker, och till och med komma på egna idéer. Det är som att ha en hjälpreda i datorn som blir smartare ju mer den lär sig.

Läs texter om AI

Dela in er i sex grupper. Varje grupp läser en av texterna som handlar om hur man använder AI på olika sätt.

1. Läs en artikel i grupp

Databas ska hindra mobbning, KP, 10 februari 2022
AI ska hjälpa unga som far illa i gamingvärlden, Rädda Barnen
AI kan bli hjälpreda vid språkträning, Forskning.se, 11 september 2023
Fredrik använder AI för att hitta fler tidiga fall av cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, 13 juni 2023
AI hittar fyra nya nascalinjer, Världens Historia, 10 juni 2023
Artificiell intelligens utvecklas för viltforskning, Svensk Jakt, 12 april 2023

2. Bilda nya grupper och berätta för varandra vad artikeln du har läst handlade om.
3. Anteckna vad alla i gruppen berättar på en lista med rubriken: Vad kan man använda AI till?

Sammanfatta

Vad har du lärt dig om AI som du inte visste tidigare?

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att göra eleverna medvetna om hur artificiell intelligens, AI, används i samhället och att AI finns i många av de tjänster eleverna använder i vardagen.

Förberedelse

Läs igenom lektionen. Om du känner dig osäker kring vad AI är och hur det fungerar rekommenderar vi att du tar del av valda artiklar och videoklipp om AI på Internetkunskap.se  eller ser filmerna om AI från Forskning.se. Förbered gruppindelning och bestäm vilken grupp som ska läsa vilken artikel. Utvecklingen av användningsområden för AI går mycket snabbt; sök gärna efter nya artiklar för att eventuellt byta ut en eller flera av de här föreslagna. För yngre elever kan du som lärare med fördel välja en eller två artiklar att läsa högt tillsammans.

Det korta videoklippet i lektionsdel 2 innehåller en del ord som eleverna kan behöva få förklarade. Titta gärna på klippet tillsammans. Pausa vid behov även om klippet är kort. Ord att förklara: strategi, definiera, förfina, verifiera, korrigera.

Genomförande

Titta på bilden tillsammans eller låt eleverna ta del av den på egen hand. Låt alla fundera några minuter kring bilden innan ni samtalar om den baserade på vår data. Ge gärna fler exempel på tjänster där vi idag får rekommendationer – nätshopping, annonser, rättstavningsfunktion, autoifyllnad är några exempel.

Titta på videoklippet tillsammans. Pausa vid behov och förklara ytterligare för eleverna.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Centralt innehåll i teknik (årskurs 4-6)

Teknik, människa, samhälle och miljö
- Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i vardagen, till exem-pel vid användning av elektricitet och vid överföring av information i digitala miljöer.
- Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.

Tekniska lösningar
- Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbets¬minne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nät-verk.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation
- Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare av samhällets makthavare samt som underhållare.
- Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
- Metoder för att söka information, till exempel textläsning, intervjuer och observationer. Samtal om olika källors användbarhet och tillförlitlighet.

Granskning av samhällsfrågor
- Aktuella samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa
- Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-