.FILE
Börja förstå livet på nätet | åk F-3

Vad sprids på nätet?

Lektionen handlar om ansvarsfull användning av digitala medier.

1

Vad gör de?

Arbeta i par eller mindre grupper. Titta på klippet och samtala om vad ni ser. Använd frågorna som stöd.

 • Vilka är de två barnen? Berätta vad du tror.
 • Vad gör de? Beskriv vad du ser.
 • Vad tror du att de tittar på?
 • Varför skrattar de?
 • Finns det andra människor runt omkring barnen? Några som vi inte ser? Förklara hur du tänker.
 • Skrattar barnen åt någon annan eller med varandra? Ge förslag på bägge alternativen.
 • Känner du igen det som händer i klippet?
2

Sammanfatta

Rita eller skriv en berättelse om:

 • vad som händer utanför bilden
 • det barnen tittar på i mobilen
 • vad som hände strax innan det vi ser i det korta klippet
 • vad som kommer att hända strax efter det vi ser i det korta klippet.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att utveckla elevernas förståelse för hur det som sägs och skrivs på internet kan påverka och skapa reaktioner hos andra.

Förberedelser

Det finns många tänkbara tolkningar av det korta klippet i lektionen. Första tanken kan vara att det handlar om att mobbning, skvaller och nättrakasserier, men låt gärna eleverna fundera kring vilka positiva tolkningar det kan finnas också. Två kompisar som tittar på bilder från en rolig semester? Någon som visar sin vän en rolig film? Förberedelser inför ett hemligt överraskningskalas? Var öppen för var dina elever befinner sig och vilka erfarenheter de lägger in i det de ser.

Genomförande

Titta på klippet. Låt eleverna analysera vad det är de ser med hjälp av stödfrågorna. Avsluta med att reflektera tillsammans innan eleverna får rita eller skriva vad de tror finns utanför bilden, vad de tror har hänt strax innan eller vad de tror kommer att hända härnäst.

Fördjupning

Låt eleverna dramatisera olika situationer kopplade till sina tolkningar av klippet.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll förskoleklass

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

Språk och kommunikation

 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Centralt innehåll samhällsorienterande ämnen (årskurs 1-3)

Att undersöka verkligheten

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Centralt innehåll i ämnet bild (årskurs 1-3)

Bildanalys

 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Centralt innehåll i svenska (årskurs 4-6)

Informationssökning och källkritik

 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Vad gör de?
 • Lektionsdel 2
  Sammanfatta

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen