.FILE 2G 3G 4G 5G
Dator med händer som gör peace-tecken på skärmen
Skola överallt | åk 7-9

Skola överallt – ett digitalt klassrum

Lektionen handlar om ett säkert och tryggt digitalt klassrum.

Ditt digitala klassrum

När klassrummet är digitalt

Sitter du i ditt klassrum just nu? Då läser du nog den här texten på en stor skärm tillsammans med dina klasskamrater eller på en skärm vid din bänk. Kanske har din lärare skrivit ut texten på ett papper till dig. Men du kan också sitta någon helt annanstans, du kan vara i ditt digitala klassrum. Idag har nästan alla elever i Sverige tillgång till internet och många har en dator eller lärplatta som de kan använda i sitt skolarbete. Det betyder att man kan ha lektion, undervisning eller göra skolarbete på nätet utan att vara i sitt fysiska klassrum. Du och dina klasskamrater kan sitta hemma, på ett bibliotek eller utomhus och arbeta. När du är i ditt fysiska klassrum eller på väg till och från skolan tar samhället, skolan och dina lärare ansvar för din trygghet och säkerhet. Brandlarm, bra möbler, säkra dörrar och fönster, trivselregler och ordningsregler är några exempel. I skolan har din lärare också koll på vilka dataprogram och appar du använder och att nätverket du är uppkopplad mot är säkert.

 • När kan det vara bra att vara i skolan i sitt digitala klassrum istället för i sitt fysiska. Ge exempel på olika tillfällen och situationer.
 • Fundera på hur ditt digitala klassrum fungerar. Vem tar ansvar för att du är trygg och säker där på samma sätt som i ditt fysiska klassrum?

Säkra nätverk

Titta på klippen och svara på frågorna:

Hackerskolan: Hur funkar VPN?

 • Varför ska man använda VPN?

Internetkunskap: Så kan du bli lurad när du använder gratis wifi

 • Varför ska man helst undvika öppna nätverk?

Hackerskolan: SE UPP - öppet wifi!

 • Vad krävs för att de som använder samma öppna wifi som du ska kunna se vad du gör?

Träffa klassen online

Bra beteende när man möts online

Du träffar säkert många av dina kompisar, och kanske också dina släktingar, på nätet då och då. Då vet du att det kan uppstå missförstånd när man umgås där. Mellan nära vänner och i mindre grupper är det oftast inga större problem. När man ses i sitt digitala klassrum är man ofta flera som ses online och alla kanske inte känner varandra så väl. Då är det bra att komma överens om regler. Precis som i det fysiska klassrummet behöver man veta när man ska komma och gå till mötet, vem som ska tala, hur man visar att man lyssnar och vilka ord och tecken som känns ok att använda.

Kom överens om…

Välj tre punkter från listan som du tycker är viktiga att din lärare och dina klasskamrater tänker på när ni ses tillsammans i möten på nätet. Tänk på att välja så att ett möte fungerar bra för alla i en grupp – alltså inte bara det du tycker är bäst för dig!

 • Ingen fotograferar eller spelar in ett möte utan att alla är överens om att det är ok.
 • En person, oftast min lärare, leder mötet och styr alla funktioner så att ingen kan bli utkastad eller bortkopplad av någon annan.
 • Alla har fått möjlighet att lära sig mötesverktyget vi använder.
 • Det är fritt att välja om man vill ha video eller inte. Vissa dagar vill man inte att någon ska se hur man sitter.
 • Vi har tydliga regler för vilka tecken eller emojis vi använder. Till exempel tummen upp för att markera att vi har uppfattat något, vinkning för att markera att vi vill säga något. Vi låter bli alla symboler som är ironiska eller är lätta att missuppfatta.
 • Vi använder bara den allmänna chatten för sånt som har med vårt möte att göra.
 • Det är viktigt att alla som deltar får möjlighet att höras under mötet om de vill.
 • Vi inleder varje möte med fem till tio minuters incheckning för att alla ska hinna ses och säga hej till varandra.
 • Vi har stor förståelse för att tekniken kan krångla och är hjälpsamma mot varandra.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Syftet med lektionen

Syftet med lektionen är att göra eleverna medvetna om hur deras digitala klassrum kan bli tryggt och säkert.

Förberedelse

Samhällets digitaliseringen  leder till att arbetsplatser och skolor förändrar sina arbetssätt.  Skolan finns inte bara i det fysiska klassrummet utan också på olika digitala plattformar; i ett digitalt klassrum. För dig som vill läsa mer om säkra nätverk, vpn och digital möteskultur kommer här några tips:

Genomförande

Följ arbetsgången.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Samhällskunskap

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och digitalisering. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss i en komplex värld, ta ansvar för vårt handlande och främja hållbar utveckling.

Syfte
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv samt möjlighet att utveckla förståelse för hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck. Eleverna ska också ges verktyg att kritiskt granska hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen genom information, ståndpunkter och argument i olika sammanhang och källor. Genom undervisningen ska eleverna vidare ges möjlighet att uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
- förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor,

Centralt innehåll i ämnet Samhällskunskap (årskurs 7-9)
Samhällsresurser och fördelning
- Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel med avseende på lönebildning, arbetsmiljö och arbetsrätt.

Teknik

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar intresse för och kunskaper om tekniken som omger oss. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknik har betydelse för och påverkar människan, samhället och miljön. /.../
Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att reflektera över teknikens historiska utveckling. Därmed får de bättre förutsättningar att förstå samtidens tekniska företeelser, hur tekniken och samhällsutvecklingen påverkar varandra samt hur teknik kan användas på ett ansvarsfullt sätt.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att använda ämnets begrepp och att utveckla kunskaper om hur tekniska lösningar används och fungerar. Genom att tekniska lösningar görs synliga och begripliga i undervisningen ges eleverna förutsättningar att orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
- förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för
individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,

Centralt innehåll i ämnet Teknik (årskurs 7–9)

Teknik, människa, samhälle och miljö
- Internet och några andra globala tekniska system samt deras fördelar, risker och begränsningar.
- Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i samhället, däribland vid lagring av data.
- Hur tekniken möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
- Hur föreställningar om teknik påverkar individers användning av tekniska lösningar och yrkesval.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-