.FILE
skärm med pixliga fingrar som gör v-tecknet
Skola överallt | åk 7-9

Skola överallt - ett digitalt klassrum

Lektionen handlar om ett säkert och tryggt digitalt klassrum.

1

Ditt digitala klassrum

När klassrummet är digitalt

Sitter du i ditt klassrum just nu? Då läser du nog den här texten på en stor skärm tillsammans med dina klasskamrater eller på en skärm vid din bänk. Kanske har din lärare skrivit ut texten på ett papper till dig. Men du kan också sitta någon helt annanstans, du kan vara i ditt digitala klassrum. Idag har nästan alla elever i Sverige tillgång till internet och många har en dator eller lärplatta som de kan använda i sitt skolarbete. Det betyder att man kan ha lektion, undervisning eller göra skolarbete på nätet utan att vara i sitt fysiska klassrum. Du och dina klasskamrater kan sitta hemma, på ett bibliotek eller utomhus och arbeta. När du är i ditt fysiska klassrum eller på väg till och från skolan tar samhället, skolan och dina lärare ansvar för din trygghet och säkerhet. Brandlarm, bra möbler, säkra dörrar och fönster, trivselregler och ordningsregler är några exempel. I skolan har din lärare också koll på vilka dataprogram och appar du använder och att nätverket du är uppkopplad mot är säkert.

 • När kan det vara bra att vara i skolan i sitt digitala klassrum istället för i sitt fysiska. Ge exempel på olika tillfällen och situationer.
 • Fundera på hur ditt  digitala klassrum fungerar. Vem tar ansvar för att du är trygg och säker där på samma sätt som i ditt fysiska klassrum?
2

Säkra nätverk

Titta på klippen och svara på frågorna.

Hackerskolan: Hur funkar VPN?

 • Varför ska man använda VPN?

Internetkunskap: Så kan du bli lurad när du använder gratis wifi

 • Varför ska man helst undvika öppna nätverk?

Hackerskolan: SE UPP - öppet wifi!

 • Vad krävs för att de som använder samma öppna wifi som du ska kunna se vad du gör?
3

Träffa klassen online

Bra beteende när man möts online

Du träffar säkert många av dina kompisar, och kanske också dina släktingar, på nätet då och då. Då vet du att det kan uppstå missförstånd när man umgås där. Mellan nära vänner och i mindre grupper är det oftast inga större problem. När man ses i sitt digitala klassrum är man ofta flera som ses online och alla kanske inte känner varandra så väl. Då är det bra att komma överens om regler. Precis som i det fysiska klassrummet behöver man veta när man ska komma och gå till mötet, vem som ska tala, hur man visar att man lyssnar och vilka ord och tecken som känns ok att använda.

 • Vad tycker du är viktigt att tänka på för att alla ska känna sig trygga och säkra när klassen möts på nätet?
4

Kom överens om ...

Välj tre punkter från listan som du tycker är viktiga att din lärare och dina klasskamrater  tänker på när ni ses tillsammans i möten på nätet. Tänk på att välja så att ett möte fungerar bra för alla i en grupp - alltså inte bara det du tycker är bäst för dig!

 • Ingen fotograferar eller spelar in ett möte utan att alla är överens om att det är ok.
 • En person, oftast min lärare, leder mötet och styr alla funktioner så att ingen kan bli utkastad eller bortkopplad av någon annan.
 • Alla har fått möjlighet att lära sig mötesverktyget vi använder.
 • Det är fritt att välja om man vill ha video eller inte. Vissa dagar vill man inte att någon ska se hur man sitter.
 • Vi har tydliga regler för vilka tecken eller emojis vi använder. Till exempel tummen upp för att markera att vi har uppfattat något, vinkning för att markera att vi vill säga något. Vi låter bli alla symboler som är ironiska eller är lätta att missuppfatta.
 • Vi använder bara den allmänna chatten för sånt som har med vårt möte att göra.
 • Det är viktigt att alla som deltar får möjlighet att höras under mötet om de vill.
 • Vi inleder varje möte med fem till tio minuters incheckning för att alla ska hinna ses och säga hej till varandra.
 • Vi har stor förståelse för att tekniken kan krångla och är hjälpsamma mot varandra.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Syftet med lektionen

Syftet med lektionen är att göra eleverna medvetna om hur deras digitala klassrum kan bli tryggt och säkert.

Förberedelse

Samhällets digitaliseringen  leder till att arbetsplatser och skolor förändrar sina arbetssätt.  Skolan finns inte bara i det fysiska klassrummet utan också på olika digitala plattformar; i ett digitalt klassrum. För dig som vill läsa mer om säkra nätverk, vpn och digital möteskultur kommer här några tips:

 

Genomförande

Följ arbetsgången.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet Samhällskunskap (årskurs 7–9)

Samhällsresurser och fördelning

 • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.

Information och kommunikation

 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll i ämnet Teknik (årskurs 7–9)

Tekniska lösningar

 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Ditt digitala klassrum
 • Lektionsdel 2
  Säkra nätverk
 • Lektionsdel 3
  Träffa klassen online
 • Lektionsdel 4
  Kom överens om ...

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen