.FILE
Undersök, granska och använd digitala källor | åk 7-9

Granska bilder

Lektionen handlar om att kritiskt granska bilder på internet.

1

Se UR:s film Källkritik: Bildsökning

Titta på avsnittet Bildsökning ur serien Källkritik från UR. Svara på frågorna.

"Källkritik: Bildsökning" från UR finns tillgängligt till den 3o juni 2021. https://urskola.se/Produkter/191016-Kallkritik-Bildsokning

 1. Vad symboliserar regnbågen?
 2. Vem är Putin? Vilken inställning har han till det som regnbågssymboliken står för?
 3. Varför får bilden av en regnbågskudde från IKEA som heter "Putin" sådan spridning?  Ta fram flera förklaringar.
 4. Skulle du välja att sprida bilden av regnbågskudden? Motivera ditt svar.
 5. Hur kan man ta reda på om en bild är tillförlitlig eller inte? Beskriv arbetsmodellen.
2

Granska bilderna

Repetera metoden om att bildsöka som de använde i programmet. Använd den för att ta reda på mer om och svara på frågorna om de tre bilderna.

Bildsökning - metod

 1. Börja med att titta på bilden. Se om det finns olika "kvaliteter" på olika delar av bilden?
 2. Sök sedan efter bildens första publicering genom att "bildgoogla".
 3. Så här bildgooglar du:
  • Högerklicka på den bild som du vill använda och välj alternativet kopiera bildadress.
  • Gå till images.google.com och klistra in bildadressen i sökrutan.
  • Titta igenom sökresultaten.
 4. Kontakta eventuellt bildens upphovsman för att ta reda på mer om syftet med bilden.

Pröva metoden på de tre bilderna och svara på frågorna.

 1. Var finns bilden publicerad?
 2. Hur får bilderna användas?
 3. Vem/vilka är fotograferna?

3

Undersök fler bilder

Arbeta i par med att ta reda på mer om några kontroversiella, alltså omdiskuterade, bilder.

 1. Ta reda på mer om en eller flera av dessa bildmanipulationer.
  • Arthur Rothstein och hans bild från 30-talets torka.
  • Brian Walskis bilder från Irak-kriget.
  • Peter Guzlis bild från World Trade Center 2001.
  • Roger Fentons kanonkulor.
 2. Presentera vad ni har tagit reda på om bilderna och berätta hur ni upptäckte att det fanns felaktigheter.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Lektionens syfte är att ge grundläggande kunskaper i att söka efter, bestämma ursprung för och granska bilder på internet.

Förberedelser

Titta på avsnittet Bildsökning i serien "Källkritik" från UR som handlar om att granska bilder. Det tar sin utgångspunkt i Viralgranskarnas arbete med att ta reda på mer om historier som sprids på nätet.

Genomförande

Titta tillsammans på UR-programmet "Källkritik - Bildsökning" om att granska bilder. Låt eleverna besvara frågor om innehållet. Nästa steg är att visa eleverna en metod för att granska bilder kritiskt och låta dem öva på den.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 7-9)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Se UR:s film Källkritik: Bildsökning
 • Lektionsdel 2
  Granska bilderna
 • Lektionsdel 3
  Undersök fler bilder

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen