Granska bilder

Lektionen handlar om att kritiskt granska bilder på internet.

Lektionsförfattare: Kristina Alexanderson

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Lektionens syfte är att ge grundläggande kunskaper i att söka efter, bestämma ursprung för och granska bilder på internet.

Förberedelser

Titta på avsnittet Bildsökning i serien ”Källkritik” från UR som handlar om att granska bilder. Det tar sin utgångspunkt i Viralgranskarnas arbete med att ta reda på mer om historier som sprids på nätet.

Genomförande

Titta tillsammans på UR-programmet ”Källkritik – Bildsökning” om att granska bilder. Låt eleverna besvara frågor om innehållet. Nästa steg är att visa eleverna en metod för att granska bilder kritiskt och låta dem öva på den.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 7-9)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Titta på UR:s film Källkritik: Bildsökning

Instruktioner

Titta på avsnittet Bildsökning ur serien Källkritik från UR. Svara på frågorna.

Se filmen och svara på frågorna

”Källkritik: Bildsökning” från UR finns tillgängligt till den 3o juni 2020. https://urskola.se/Produkter/191016-Kallkritik-Bildsokning

 1. Vad symboliserar regnbågen?
 2. Vem är Putin? Vilken inställning har han till det som regnbågssymboliken står för?
 3. Varför får bilden av en regnbågskudde från IKEA som heter ”Putin” sådan spridning?  Ta fram flera förklaringar.
 4. Skulle du välja att sprida bilden av regnbågskudden? Motivera ditt svar.
 5. Hur kan man ta reda på om en bild är tillförlitlig eller inte? Beskriv arbetsmodellen.
2 Lektionsdel 2:

Granska bilderna

Instruktioner

Granska bilderna och ta reda på källan.

Ta reda på mer om bilderna

Ta reda på mer om de här tre bilderna. Följ beskrivningen av metoden som presenterades i filmen. Du hittar en sammanställning längre ner.

 • Var finns bilden publicerad?
 • Hur får bilderna användas?
 • Vem/vilka är fotograferna?

Bildsökning – metod

 • Titta på bilden. Finns det olika ”kvaliteter” på olika delar av bilden?
 • Sök efter bildens första publicering genom att ”bildgoogla”.
  1. Så här bildgooglar du:
   a) Högerklicka på den bild som du vill använda och välj alternativet kopiera bildadress.
   b) Gå till images.google.com och klistra in bildadressen i sökrutan.
   c) Titta igenom sökresultaten.
 • Kontakta eventuellt bildens upphovsman för att ta reda på mer om syftet med bilden.
3 Lektionsdel 3:

Undersök fler bilder

Instruktioner

Arbeta i par med att ta reda på mer om några kontroversiella bilder.

Undersök bilder

 1. Ta reda på mer om en eller flera av dessa bildmanipulationer.
  • Arthur Rothstein och hans bild från 30-talets torka.
  • Brian Walskis bilder från Irak-kriget.
  • Peter Guzlis bild från World Trade Center 2001.
  • Roger Fentons kanonkulor.
 2. Presentera vad ni har tagit reda på om bilderna och berätta hur ni upptäckte att det fanns felaktigheter.
4 Lektionsdel 4:

Fortsätt med nästa lektion

Instruktioner

Lektionen Hur får du använda källor på internet? handlar om hur man får använda och sprida källor på internet.