.FILE
Börja förstå programmering | åk F-3

Börja programmera - felsök | 5 av 6

Lektionen handlar om att öva på att hitta fel i programmering.

1

Hitta buggen

Arbeta med arbetsbladet. Börja arbetet själv och gör sedan övningen tillsammans med en kompis.

2

Sammanfatta

Arbeta tillsammans med en kompis. Svara på frågorna.

Nästa lektion

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att arbeta med stegvisa instruktioner, samt vad som krävs för att de ska kunna konstrueras, beskrivas. Lektionen introduceras begreppet buggar, för att att felsöka programmeringskoden, vilket är en naturlig del av programmering.

Förberedelser

Denna lektionen är del av ett tema kring introduktion av programmering och det finns mer material:

Det underlättar om eleverna har förkunskaperna kring hur instruktionerna är skrivna och hur de ska tolkas.

Genomförande

Börja med att prata om felsökning och gör en eventuell kort repetition av instruktionerna. Eleverna får sedan arbeta med materialet. Avsluta med återsamling.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll förskoleklass

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

Matematiska resonemang och uttrycksformer

 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Natur, teknik och samhälle

 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.

Centralt innehåll i ämnet matematik (årskurs 1-3)

Algebra

 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 1-3)

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Att styra föremål med programmering.
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 1-3)

Berättande texter och sakprosatexter

 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Hitta buggen
 • Lektionsdel 2
  Sammanfatta

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen