Digital kompetens i förskolan – pedagogiskt material

Här hittar du som är pedagog i förskolan material du kan använda i ditt arbete med digital kompetens. Det finns material som uppmuntrar både till rörelse och lek, och samtal med barnen om vår digitala vardag.

Digitala lektioner är en öppen digital lärresurs från Internetstiftelsen som i första hand riktar sig till grundskolan. Nu har vi även tagit fram material som du kan använda i förskolan. Du kan använda materialet som underlag för lärande och samtal med barnen om till exempel skillnaden mellan människa och maskin. Syftet är att stötta dig som pedagog i ditt arbete med digital kompetens i förskolan.

Ett barn ligger på mage på golvet och trycker på en ipad.
Klippdocka

Träna finmotorik och problemlösning

Genom att arbeta med Digitala lektioners klippdocka Svea kan barn i förskolan få möjlighet att leka och lära såväl som träna på finmotorik och problemlösning.

Podd

Våra barn och nätet

Lär dig mer om barnens digitala vardag och hur du som förälder kan visa intresse och engagemang för det som händer på nätet.

Alla lärresurser på Digitala lektioner är framtagna av lärare och experter. Det material som finns för förskolan utgår från skrivningar i Läroplanen för förskolan (Lpfö18).

Vi har utgått från förskolans uppdrag som ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. 
(Lpfö18)

Läs mer om "Digital kompetens och digitala verktyg i förskolan" på Skolverkets webbplats.