.FILE
Ikoner på grön blakgrund
Undersök, granska och använd digitala källor | åk 7-9

Undersök fria källor

Lektionen är en introduktion till att undersöka fria källor.

1

Vad betyder symbolerna?

2

Undersök några fria källor

Arbeta med uppgifterna.

 1. Titta på dagens utvalda artikel på Wikipedias startsida.
  • Hur får du använda artikeln i ditt skolarbete?
  • Hittar du några av de symboler som du undersökte i lektionsdel 1?
  • Vad betyder de här?
 2. Hur får du använda bilderna på Wikipedia?
 3. Titta på "Picture of today" på Wikimedia Commons startsida
  • Hittar du fotografens namn?
  • Anges bildens namn?
  • Finns det någon annan information om bilden?
  • Får du använda bilden i ditt skolarbete? Motivera ditt svar.
 4. Titta på Internetstiftelsens YouTube-kanal
  1. Hur får du använda filmerna?
  2. Vilken licens lyder de under?
3

Vad är Creative Commons?

Titta tillsammans på filmen och svara på frågorna.

 1. Hur får du använda bilder, texter eller filmer som andra har skapat?
 2. Vad innebär Creative Commons?
 3. Hur många licenser finns det?
 4. Vad innebär de fyra villkoren som Creative Commons bygger på?
  • Erkännande
  • Icke-kommersiellt
  • Dela på samma villkor
  • Inga bearbetningar
 5. Förklara förkortningarna på bilden.

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att undersöka fria källor och Creative Commons som licenssystem.

Förberedelser

Skolverkets modul kring Kritisk användning av nätet är en bra grund kring frågor som rör hur man får använda och sprida material på internet. För den här lektionen behöver du främst ha koll på villkoren i Creative Commons. Det finns en kort beskrivning här. De olika licenserna och märkningarna finns här (svar på övningen i lektionsdel 3).

Genomförande

Lektionen börjar med en introduktion av hur man får använda källor. Därefter får eleverna leta efter artiklar med bilder på valfria tidningssajter och besvara några frågor kring dem. I den tredje lektionsdelen får eleverna titta på en introduktion till Creative Commons som de sedan får ett antal frågor om.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 7 - 9)

Information och kommunikation
- Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.
- Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.

Granskning av samhällsfrågor
- Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
- Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor
i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Centralt innehåll i bild (årskurs 7 - 9)

Bildframställning
- Rättigheter och skyldigheter samt etiska frågeställningar vid användning och spridning av bilder. Eventuella konflikter mellan yttrandefrihet och integritet vid användning och spridning av bilder.

Centralt innehåll i svenska (årskurs 7 - 9)

Texter
- Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teaterföreställningar och webbtexter.

Språkbruk
- Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.
- Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Informationssökning och källkritik
- Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
- Hur man refererar, citerar och gör källhänvisningar, även referenser till digitala medier.
- Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Vad betyder symbolerna?
 • Lektionsdel 2
  Undersök några fria källor
 • Lektionsdel 3
  Vad är Creative Commons?

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-