Undersök fria källor

Lektionen är en introduktion till att undersöka fria källor.

Lektionsförfattare: Kristina Alexanderson

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att undersöka fria källor och Creative Commons som licenssystem.

Förberedelser

Skolverkets modul kring Kritisk användning av nätet är en bra grund kring frågor som rör hur man får använda och sprida material på internet. För den här lektionen behöver du främst ha koll på villkoren i Creative Commons. Det finns en kort beskrivning här. De olika licenserna och märkningarna finns här (svar på övningen i lektionsdel 3).

Genomförande

Lektionen börjar med en introduktion av hur man får använda källor. Därefter får eleverna leta efter artiklar med bilder på valfria tidningssajter och besvara några frågor kring dem. I den tredje lektionsdelen får eleverna titta på en introduktion till Creative Commons som de sedan får ett antal frågor om.

Se läroplanskoppling

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 7-9)

Språkbruk

 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra olika medier och i olika sammanhang.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Vad betyder symbolerna?

Instruktioner

Läs artikeln och svara på frågorna.

2 Lektionsdel 2:

Undersök några fria källor

Instruktioner

Arbeta med uppgifterna.

Fria källor

 1. Titta på dagens utvalda artikel på Wikipedias startsida.
  • Hur får du använda artikeln i ditt skolarbete?
  • Hittar du några av de symboler som du undersökte i lektionsdel 1?
  • Vad betyder de här?
 2. Hur får du använda bilderna på Wikipedia?
 3. Titta på ”Picture of today” på Wikimedia Commons startsida
  • Hittar du fotografens namn?
  • Anges bildens namn?
  • Finns det någon annan information om bilden?
  • Får du använda bilden i ditt skolarbete? Motivera ditt svar.
 4. Titta på Internetstiftelsens YouTube-kanal
  1. Hur får du använda filmerna?
  2. Vilken licens lyder de under?
3 Lektionsdel 3:

Vad är Creative Commons?

Instruktioner

Titta tillsammans på filmen och svara på frågorna.

Vad är creative commons?

Frågor

 1. Hur får du använda bilder, texter eller filmer som andra har skapat?
 2. Vad innebär Creative Commons?
 3. Hur många licenser finns det?
 4. Vad innebär de fyra villkoren som Creative Commons bygger på?
  • Erkännande
  • Icke-kommersiellt
  • Dela på samma villkor
  • Inga bearbetningar
 5. Förklara förkortningarna 
4 Lektionsdel 4:

Fortsätt med nästa lektion

Instruktioner

Få mer kunskap om att använda och sprida källor på internet i lektionen Hur får du använda källor på internet.