.FILE
Börja förstå livet på nätet | åk F-3

Var får man fotografera?

Lektionen handlar om regler och lagar som avgör var, när och hur vi får fotografera och sprida bilder.

1

Brukar du fotografera?

Svara på frågorna och jämför dina svar med en kompis.

 • Har du en mobiltelefon?
 • Brukar du fotografera med din mobil?
 • Vad gillar du att fotografera?
 • Brukar du publicera dina bilder? I så fall var?
 • Har det någon gång hänt att du har funderat på om det är tillåtet eller inte att fotografera där du är?
2

Vad får jag fotografera?

Titta på bilderna och färglägg de bilder som visar vad du får fotografera utan att fråga om lov. Här finns  arbetsbladet.

 • Får du fotografera någon som duschar/badar utan att fråga om lov?
 • Får du fotografera en sovande person utan att fråga om lov?
 • Får du fotografera blommor i trädgården utan att fråga om lov?
 • Får du fotografera en folkmassa som går på gatan, utan att fråga om lov?

 

3

Var får jag fotografera?

Titta på bilderna och färglägg de bilder som föreställer platser där du får lov att fotografera utan att fråga/berätta. Här finns arbetsblad 2.

 • Får du fotografera i ett omklädningsrum?
 • Får du fotografera på en toalett?
 • Får du fotografera på stadens torg?
 • Får du fotografera i skogen?
4

Samtala om var och när du får fotografera

Samtala i mindre grupper om hur ni skulle göra om ni ville fotografera på några olika platser. När skulle ni be om lov och vem skulle ni fråga. Skriv tre råd som ni tycker att den som ska fotografera bör tänka på.

Hur gör du om du vill fotografera:

 • i skolans korridorer
 • i idrottshallen
 • i skogen
 • en sovande kompis
 • en kompis som står i duschen
5

Om något händer

Läs råden om vad du kan göra om du  råkar ut för att bli fotograferad eller få din bild publicerad på ett sätt som känns fel eller är olagligt.

Om du eller någon annan råkar ut för något dåligt, obehagligt eller olagligt är det viktigt att du berättar om det. Om något som händer på internet gör dig ledsen, arg eller orolig - säg till. Prata med en kompis, men också med någon vuxen som du litar på. Mycket går att reda ut, bara man pratar om det. Glöm inte att dokumentera.

 • Ta skärmdumpar.
 • Spara mail och andra meddelanden.
 • För att kunna spåra IP-adresser måste mailen sparas i original.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att göra eleverna medvetna om var och när det är olagligt att fotografera och när det enbart är olämpligt att sprida en bild.

Förberedelser

Fräscha upp din kunskap om den lagstiftning som gäller för var och när det råder fotoförbud. Ta reda på vad som gäller i er skola - de lokala reglerna är viktiga. En aspekt av juridik kan vara att svaret på frågan om något är olagligt många gånger är “det beror på”. Var därför beredd på att inte kunna ge eleverna säkra svar vid varje fråga som uppstår.

Här kan du läsa mer om Kränkande fotografering – så undviker du att bli en kriminell fotograf

och här råder fotoförbud enligt lag:

 • På platser som är klassade som Skyddsobjekt, till exempel ministerbostäder, kungliga slott och militära anläggningar men också delar av public service lokaler, statliga myndigheter och verk.
 • I domstolar
 • På platser där fotograferingen kan betraktas som kränkande, till exempel i omklädningsrum, på toaletter eller liknande platser. Kränkande fotografering är det också i om fotograferingen sker i smyg på en plats där jag har rätt att vara privat, till exempel av någon som sover eller av någon sedd genom ett fönster.
 • På privat mark eller plats där det råder fotoförbud utfärdat av den som har bestämmanderätt. Till exempel i en privat park, på en festival eller i en galleria.

Genomförande

Läs igenom texterna och svaren till påståendena.

Se läroplanskoppling

Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Normer och värden

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Riktlinjer

Alla som arbetar i skolan ska

 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor,
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
 • i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 1-3)

 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Kunskapskrav i samhällskunskap (årskurs 1-3)

 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Brukar du fotografera?
 • Lektionsdel 2
  Vad får jag fotografera?
 • Lektionsdel 3
  Var får jag fotografera?
 • Lektionsdel 4
  Samtala om var och när du får fotografera
 • Lektionsdel 5
  Om något händer

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen