.FILE
illustration av dansande dator
Grunder i programmering | åk 4-6

Programmering, dans och loopar

Lektionen är en introduktion till programmering; träna loopar med analog dansprogrammering.

1

En loop

Titta klippet. Svara på frågorna tillsammans.

nicka bollen illustration

 • Vad är en loop?
 • Vilken loop visar klippet?
 • Ge exempel på några andra slags loopar.
2

Varför behövs loopar?

Loop

En loop innebär att datorn gör samma sak om och om igen i programmet. Istället för att behöva skriva samma kod till datorn flera gånger om kan man låta programmet göra en loop. Till exempel om man vill att musik eller en film ska spelas upp om och om igen.

I visuell programmering kan en loop illustreras såhär:

I programmering används ofta klammerparanteser (måsvingar) för att visa hur många gånger en loop ska upprepas.

Programmera en dans

 1. Skapa en dans genom att sätta ihop rörelserna till en serie på tavlan.
 2. Lägg till en eller flera loopar.
 3. Sätt på musik och testa er dans!rörelser för dansprogrammering

Alla rörelser finns att ladda ner här.

3

Sammanfatta

 

 • Beskriv vad en loop är.
 • Förklara hur ni använde loopar i ert dansprogram.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att genom analog dansprogrammering ge en grundläggande förståelse för att det är människor som styr och programmerar datorer.

Förberedelser

Ladda ner och skriv ut instruktionerna för rörelserna i dansprogrammering. Du ska använda dem när du tillsammans med eleverna går igenom rörelserna och skapar ett dansprogram.

Genomförande

Titta tillsammans på den korta gif:en som illustrerar en loop av hur en person nickar en boll. Introducera begreppet loop för eleverna och förklara vad det betyder. Gå igenom och pröva rörelserna som ni ska använda när ni skapar er analoga dansprogrammeringen. Placera dem i den ordning ni vill att de kommer och lägg därefter till en loop och en klammerparentens

Avsluta lektionen med att prata om loopar och varför de används i programmering.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6)

Tekniska lösningar

 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Centralt innehåll i ämnet matematik (årskurs 4-6)

Algebra

 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  En loop
 • Lektionsdel 2
  Varför behövs loopar?
 • Lektionsdel 3
  Sammanfatta

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen