.FILE
Lär mer om digitaliseringens betydelse | åk 7-9

Skriv nätråd till vuxna

Lektionen handlar om synliggöra barns och ungas digitala färdigheter.

1

Vilka digitala färdigheter har du?

Ta ställning till påståendena som handlar om färdigheter i en digital värld. Svara först som dig själv och sedan så som du tror att en vuxen i din närhet skulle ha svarat. Välj mellan svaren:

Jag är mycket kunnig i / Jag kan en del om / Jag vet inget om

 • att använda Snapchat
 • att skapa evenemang på Facebook
 • att ta en bra selfie
 • att installera en app
 • att hantera en router
 • att hitta information på nätet genom att googla
 • att värdera information på nätet
 • att göra självporträtt
 • att genomföra videosamtal
 • att chatta
 • att ladda ner podd
 • att spela FPS-spel
 • att göra TikTok-videos
 • att formulera säkra lösenord
 • att spela in podd
2

Jämför era svar

Jämför era svar med varandra.

 1. Finns det några tydliga mönster i era svar?
 2. Vad kan ni bättre än vuxna?
 3. Vad kan de bättre än er?
 4. Kunnig eller noob - vad skulle du kalla dig själv? Vad skulle du kalla de vuxna?
 5. Och vad betyder egentligen noob? Ta reda på mer om ordet på IDG:s it-ordlista.
3

Nätråd till vuxna

Gör en affisch eller spela in en video med era bästa nättips på temat: "Så här kan vuxna bli bättre nätanvändare!" Använd frågorna som stöd om du behöver.

 1. Är det något vuxna borde kunna mer om för att bli bättre på att hantera internet?
 2. Fanns det några punkter där många av er tror att vuxna inte kan? Om ja, hjälp vuxna genom att ge dem några värdefulla nätråd.
 3. Vem kan vuxna vända sig till för att få råd kring sin digitala kompetens?
 4. Vilka digitala färdigheter behöver alla ha? Motivera.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att låta eleverna reflektera kring de osynliga kunskaper de har som en följd av att de alltid levt i en värld som är digital.

Förberedelser

Inga.

Genomförande

Låt eleverna skatta sig själva och en valfri vuxen (gärna vårdnadshavare eller annan närstående) med hjälp av påståendena. De kan sedan jämföra sina svar med en eller ett par klasskamrater. Gå igenom resultaten i helklass: Svarade de ungefär lika? Fanns det skillnader? Vad beror det på (den vuxnes intresse, arbete, tillgång till digital teknik med mera)?

Vilka punkter upplever eleverna att de vuxna förstår mindre bra eller inte kan alls? Utgå ifrån dem och låt eleverna formulera tre råd - ”Nätråd till vuxna” - som vuxna kan behöva för att bete sig rätt i den digitala världen. Avsluta med att låta eleverna berätta var, hur och när de har lärt sig det de kan.

Se läroplanskoppling

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7–9)

Information och kommunikation

 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Samhällsresurser och fördelning

 • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 7–9)

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data.
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Vilka digitala färdigheter har du?
 • Lektionsdel 2
  Jämför era svar
 • Lektionsdel 3
  Nätråd till vuxna

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen