Skriv nätråd till vuxna

Lektionen handlar om synliggöra barns och ungas digitala färdigheter.

Lektionsförfattare: Boel Nygren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att låta eleverna reflektera kring de osynliga kunskaper de har som en följd av att de alltid levt i en värld som är digital.

Förberedelser

Inga.

Genomförande

Låt eleverna skatta sig själva och en valfri vuxen (gärna vårdnadshavare eller annan närstående) med hjälp av påståendena. De kan sedan jämföra sina svar med en eller ett par klasskamrater. Gå igenom resultaten i helklass: Svarade de ungefär lika? Fanns det skillnader? Vad beror det på (den vuxnes intresse, arbete, tillgång till digital teknik med mera)?

Vilka punkter upplever eleverna att de vuxna förstår mindre bra eller inte kan alls? Utgå ifrån dem och låt eleverna formulera tre råd – ”Nätråd till vuxna” – som vuxna kan behöva för att bete sig rätt i den digitala världen. Avsluta med att låta eleverna berätta var, hur och när de har lärt sig det de kan.

Se läroplanskoppling

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 4-6)

Samhällsresurser och fördelning

 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6)

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.

Centralt innehåll i ämnet Samhällskunskap (årskurs 7-9)

Samhällsresurser och fördelning

 • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Vilka digitala färdigheter har du?

Instruktioner

Ta ställning till påståendena som handlar om färdigheter i en digital värld. Svara först som dig själv och sedan så som du tror att en vuxen i din närhet skulle ha svarat.

Välj mellan svaren:

Jag är mycket kunnig i / Jag kan en del om / Jag vet inget om

 • att använda Snapchat
 • att skapa evenemang på Facebook
 • att ta en bra selfie
 • att installera en app
 • att hantera en router
 • att hitta information på nätet genom att googla
 • att värdera information på nätet
 • att göra självporträtt
 • att genomföra videosamtal
 • att chatta
 • att ladda ner podd
 • att spela FPS-spel
 • att göra TikTok-videos
 • att formulera säkra lösenord
 • att spela in podd
2 Lektionsdel 2:

Instruktioner

Jämför era svar på påståendena med varandra. Diskutera med stöd av frågorna.

 • Finns det några tydliga mönster i era svar?
 • Vad kan ni bättre än de vuxna?
 • Vad kan de bättre än er?
 • Kunnig eller noob – vad skulle du kalla dig själv? Vad skulle du kalla de vuxna?
 • Och vad betyder egentligen noob? Ta reda på mer om ordet på IDG:s it-ordlista.
3 Lektionsdel 3:

Nätråd till vuxna

Instruktioner

Gör en affisch eller spela in en video med era bästa nättips på temat: ”Så här kan vuxna bli bättre nätanvändare!” Använd frågorna som stöd om du behöver.

 • Är det några saker som vuxna borde kunna mer om för att bli bättre på att hantera nätet?
 • Fanns det några punkter som flera av er inte tror att vuxna kan? Om ja, hjälp vuxna genom att ge de några värdefulla nätråd.
 • Vem kan vuxna vända sig till för att få råd kring sin digitala kompetens?
 • Vilka digitala färdigheter behöver alla ha? Motivera.
4 Lektionsdel 4:

Nästa lektion

Instruktioner

Fortsätt arbetet med hur man är på nätet med lektionen: Prata om nätet och det som händer där