.FILE
Vänskap på nätet | åk F-3

Uppför dig schysst på nätet

Lektionen handlar om normer och regler i digitala miljöer.

1

Hur är en schysst och snäll klasskompis?

Sätt kryss för de tre påståenden du tycker stämmer bäst. Jämför med varandra och sammanställ gruppens resultat gemensamt.

En schysst och snäll klasskompis

 • kan säga ifrån på ett snällt och trevligt sätt
 • säger emot mig ibland, men är aldrig otrevlig
 • stöttar och hjälper mig om någon annan är elak eller dum
 • bryr sig om mig och vill mig väl
 • frågar mig vad jag tänker och tycker
 • frågar om jag vill vara med om jag står ensam
 • säger positiva och roliga saker till mig och andra
 • ger beröm, peppar och uppmuntrar.

Om det var svårt att välja, fundera på varför det var svårt?

2

Då blev jag ledsen och arg

Fundera! Först på egen hand, sedan tillsammans.

 1. Har du blivit ledsen, sårad eller arg i klassrummet någon gång? Hur kändes det? Vad gjorde du när det hände?
 2. Har du blivit ledsen, sårad eller arg på skolgården någon gång? Hur kändes det? Vad gjorde du då?
 3. Har du någon gång blivit ledsen, sårad eller arg när du har umgåtts med kompisar på nätet? Hur kändes det? Vad gjorde du då?
 4. Har du någon gång blivit ledsen, sårad eller arg när du eller andra har kommenterat något på nätet? Hur kändes det? Vad gjorde du då?
 5. Finns det någon du kan säga till om du skulle bli ledsen, sårad eller arg för något som händer dig? Vem eller vilka?
3

En schysst och snäll nätkompis

Är du en schysst och snäll person på internet? Sätt kryss för de tre påståenden du tycker stämmer bäst.

För att vara en schysst och snäll nätkompis:

 • säger jag ifrån på ett snällt sätt
 • säger jag emot ibland, men alltid på ett trevligt sätt
 • stöttar och hjälper jag den som andra är elak eller dum emot
 • bryr jag mig om andra på nätet
 • frågar jag vad andra tänker och tycker
 • säger jag ifrån om någon pratar illa om någon annan
 • säger jag positiva och roliga saker
 • ger jag tummen upp och gillar ofta, men bara det som är positivt
 • ger jag aldrig tummen upp eller gillar sånt som är taskigt eller oschysst - inte ens om jag tycker det är roligt eller håller med.

Var det svårt att välja? Varför tror du att det var svårt?

4

Säg hej, säg nej, säg till

Oj, admins tips har råkat raderas här och var. Hjälp till att uppdatera gruppens enkla regler.

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att ge eleverna möjlighet att reflektera kring normer och regler i digitala miljöer.

Förberedelser

Läs igenom lektionen. Om du tror eller vet att någon i klassen har blivit utsatt för något oschysst eller obehagligt i skolan, på fritiden eller på nätet kan du behöva anpassa formuleringar och frågor. Har eleverna bra rutiner för vem de ska prata med om det händer något på rasten eller i klassrummet? Påminn er gärna tillsammans om vem man kan vända sig till. Efter lektionen ska eleverna känna att de också vet vem de kan och ska prata med om någon är oschysst på nätet.

Genomförande

Be eleverna ta ställning till vad som gör att någon är en schysst kompis. Avsluta varje delmoment med att sammanfatta elevernas tankar. Som sista uppgift ska eleverna agera admin (förklara vad det är så att alla säkert förstår) och fylla i det som saknas. Ni kan antingen göra det gemensamt på en tavla/skärm eller som en enskild skriv- eller bilduppgift.

Se läroplanskoppling

Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 1-3)

 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Kunskapskrav i samhällskunskap (årskurs 1-3)

 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Centralt innehåll i svenska (årskurs 1-3)

 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Hur är en schysst och snäll klasskompis?
 • Lektionsdel 2
  Då blev jag ledsen och arg
 • Lektionsdel 3
  En schysst och snäll nätkompis
 • Lektionsdel 4
  Säg hej, säg nej, säg till

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen