.FILE 2G 3G 4G 5G
Digital vardag – så funkar tekniken | åk 4-6

Hur är man säker på nätet?

Lektionen handlar om digital säkerhet och integritet; om möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation.

Vad behöver du skydda?

 Beskriv bilden

Titta på bilden och beskriv den. Vad handlar den om? Samtala om den med frågorna som stöd.

Tecknad bild av en person som sätter ett hänglås på sin dator, bakom tornar en bedragare upp sig.

Frågor

 • Vad gör personen på bilden?
 • Vad har personen på bilden gjort för att skydda sig och sina digitala aktiviteter?
 • Tror du personen på bilden kan ha missat att skydda något? I så fall vad? Motivera hur du tänker.
 • Vem eller vad är det som står bakom personen på bilden? Ge olika förslag!
 • Har du någon gång funderat på vad andra kan se eller få reda på om dig på internet? Sök på dig själv via till exempel Google och se vad du hittar.

Säkerhet på internet

Säkerhet på internet – vad betyder orden?

Läs listan med ord som handlar om säkerhet på internet. Hur hänger orden ihop med det du ser på bilden? Berätta och förklara hur du tänker.

 • brandvägg
 • lösenord
 • identitetskapning
 • integritet
 • intrång
 • kontokapning
 • virusskydd
 • tjuvkika
 • id-skydd
 • uppdatering
 • wi-fi
 • offentligt nätverk
 • hackning

Digital säkerhet - att skydda det konkreta och abstrakta

Läs texten.

Vad är konkret och abstrakt?

Du har säkert tänkt på att det finns många konkreta saker som är digitala som du behöver skydda. Konkreta saker är sådant vi kan se, ta på eller känna. Till exempel en mobiltelefon eller dator. Men mycket av det vi behöver skydda i en digital värld är abstrakt. Det är sådant vi inte kan se, ta på eller skydda fysiskt. Vi behöver skydda en hel del värdefullt som inte går att låsa in i ett kassaskåp:

 • vår information
 • vår integritet
 • våra konton
 • vår identitet

Gör en bild eller ett meme där du försöker göra något abstrakt som information eller integritet mer konkret. Använd gärna bilden som ni samtalat om för att göra ett meme.

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att öka förståelsen för vad, hur och varför vi skyddar vårt digitala liv.

Förberedelse

Läs igenom lektionen och titta på bilden så att du kan lyfta de detaljer eleverna kanske missar. För att kunna leda eleverna i samtalet om bilden är det bra om du är väl införstådd med olika delar av digital säkerhet - allt ifrån att vi lämnar digitala spår till att mobiltelefonen blir stulen. I länkarna nedan kan du läsa mer om digital säkerhet. Välj de delar du tycker att du behöver veta mer om. Flera av guiderna har informativa förord och/eller sammanfattningar.

Genomförande

Titta tillsammans på bilden. Låt eleverna beskriva vad de ser. Använd frågorna som stöd för ett samtal om digital säkerhet. Utgå från var dina elever befinner sig. Som avslutning på lektionen ritar eller skapar eleverna egna bilder eller memes.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6)

Teknik, människa, samhälle och miljö
- Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i vardagen, till exempel vid användning av elektricitet och vid överföring av information i digitala miljöer.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 4-6)

Individer och gemenskaper
- Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-