Fortbildning

Vill du utveckla din digitala kompetens? Missa då inte att Internetstiftelsen med jämna mellanrum erbjuder fortbildning för dig som ska arbeta med digital kompetens i skolan.

Kostnadsfria föreläsningar med Kristina Alexanderson
Kristina Alexanderson är ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar och en av landets ledande experter på arbetet med digital kompetens i skolan. Vill du boka Kristina som föreläsare på din lärarkonferens eller något annat större evenemang? Läs mer här!

Fortbildningsmaterial på digitala lektioner
I alla lektioner finns en flik ”Se lärarinstruktioner”. Under den fliken hittar du relevanta länkar till fortbildningsmaterial som gör att du kan förbereda och fortbilda dig inför undervisningen i digital kompetens.

INSTÄLLT: Internetstiftelsen på SETT
Internetstiftelsen skulle ha genomfört två fortbildningsdagar kring digital kompetens på SETT-dagarna i Stockholm den 21-22 april 2020, men den ökade riskbedömningen av covid-19 innebär att SETT inte kommer att kunna genomföras då. Målsättningen är att kunna genomföra mässan vid ett senare tillfälle. Läs mer här.