Fortbildning

Vill du utveckla din digitala kompetens? Missa då inte att Internetstiftelsen med jämna mellanrum erbjuder fortbildning för dig som ska arbeta med digital kompetens i skolan.

SETT 2020
Internetstiftelsen kommer att genomföra två fortbildningsdagar kring digital kompetens på SETT-dagarna i Stockholm 21-22 april. Läs det fullmatade programmet och säkra din biljett här.

Kostnadsfria föreläsningar med Kristina Alexanderson
Kristina Alexanderson är ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar och en av landets ledande experter på arbetet med digital kompetens i skolan. Vill du boka Kristina som föreläsare på din lärarkonferens eller något annat större evenemang? Läs mer här!

Fortbildningsmaterial på digitala lektioner
I alla lektioner finns en flik ”Se lärarinstruktioner”. Under den fliken hittar du relevanta länkar till fortbildningsmaterial som gör att du kan förbereda och fortbilda dig inför undervisningen i digital kompetens.