Fortbildning

Vill du utveckla din digitala kompetens? Missa då inte att Internetstiftelsen erbjuder ett antal lärarkvällar för dig som ska arbeta med digital kompetens i skolan.

Vi på Internetstiftelsen erbjuder under hösten ett antal lärarfortbildningstillfällen kring digital kompetens. Alla är kostnadsfria. Vi kommer att erbjuda följande tillfällen under hösten:

Kostnadsfria föreläsningar med Kristina Alexanderson
Kristina Alexanderson är ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar och en av landets ledande experter på arbetet med digital kompetens i skolan. Vill du boka Kristina som föreläsare på din lärarkonferens eller något annat större evenemang? Läs mer här!

Har du fått uppdraget att handleda dina kollegor i ämnet digital kompetens? Missa då inte Internetstiftelsens och Digitala lektioners kostnadsfria fortbildningsinsatser!

Vi på Internetstiftelsen erbjuder flera olika fortbildningssatsningar för dig som jobbar i skolan – särskilt du som fått uppdraget att handleda kollegorna i skolans digitalisering. Alla insatser är till för att hjälpa skolan att möta de nya kraven i läroplanen kring digital kompetens.

Fortbildning för handledare i digital kompetens

Utbildningen är en heldag där du får träffa och nätverka med andra lärare från hela Sverige. Fokus ligger på praktiskt arbete där vi utgår från vår öppna lärresurs Digitala lektioner. När dagen är slut kommer du att ha med dig konkreta verktyg för att kunna stötta dina kollegor i arbetet med de nya läroplansskrivningarna.

Vill du att vi ska komma till din del av landet och hålla samma utbildning? Vi erbjuder oss, i mån av tid, att komma till andra orter.

Se presentationer i efterhand.

Vill du se exempel på vad som avhandlas under en fortbildningsdag? Du hittar videomaterial från en av dagarna här .

Några av presentationerna finns också att läsa här:

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss