.FILE
robotar och en kloss
Börja förstå vår digitala värld | åk F-3

Artig AI, duktiga drönare och tjusiga chatbots

Lektionen vill synliggöra den digitala vardag.

1

Digital teknik

Titta på bilderna. Alla föremål på bilden bygger på digital teknik och kan vara uppkopplade mot internet.

smart högtalare
drönare
3D-skrivare
robotdammsugare
Spelar med VR

Beskriv vad du ser på bilderna.

Vad betyder orden?

 • Artificiell intelligens
 • drönare
 • bot
 • robot
 • gps
 • vr
 • ar
 • 3D-scanner
 • 3D-printer

Gör en lista på vad man kan använda föremålen på bilderna till (om du vill kan du tjuvkika här)

Beskriv vad du ser på bilden.

Vad betyder orden? Förklara!

 • artificiell intelligens
 • drönare
 • bot
 • robot
 • gps
 • vr
 • ar
 • 3D-scanner

Gör en lista på vad man kan använda föremålen på bilden till (om du vill kan du tjuvkika här lista i google docs: kommunicera, fotografera, transportera, nå höga höjder, ta sig i trånga utrymmen, avlyssna, räkna stora tal, samla in och analysera information, sortera data, övervaka)

Vem eller vilka bestämmer vad föremålen på bilden ska göra? Hur gör man det?

2

Viktiga samhällsfunktioner

Läs texten och svara på frågorna.

För att samhället ska fungera finns vissa yrken och verksamheter som är särskilt viktiga. Det är sådana som behövs för att alla i Sverige ska må bra och vara trygga.

 • Gör en lista med yrken du tycker är viktiga i samhället. Visa och berätta för en kompis varför du tycker att de är viktiga.
 • Vilka yrken på din och din kompis lista använder mest digital teknik? Vad tror ni?

Digital teknik har gjort vissa arbetsuppgifter i olika yrken både säkrare, snabbare och lättare.

 • Vad på bilden tror du att polisen använder i sitt arbete? Hur använder de det?
 • Vilken nytta kan sjukvården ha av det som finns på bilden? Vad tror du?
 • När kan räddningstjänsten behöva det som finns på bilden? Förklara!
 • Hur använder bonden det som finns på bilden i sitt arbete? Berätta!

Olika former av digital teknik används i nästan alla yrken idag.

 • Försök tillsammans att komma på något yrke där man INTE använder datorer eller annan digital teknik.
3

Sammanfatta

Välj ett yrke eller en arbetsplats som finns i närheten av din skola. Skriv och berätta om den och vad de som arbetar där gör.

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att göra eleverna uppmärksamma på hur några olika vanliga vardagsföremål har förändrats i och med den digitala tekniken. Genom att lyfta det historiska perspektivet får eleverna möjlighet att reflektera kring begrepp som tid, utveckling och förändring.

Förberedelse

Eleverna behöver förstå begreppen dåtid, nutid och framtid. Om ni inte tidigare har arbetat med digital kompetens, programmering eller teknik kan det vara bra att börja med att göra någon av lektionerna Hur fungerar en dator? eller Vad kan datorn?

Genomförande

Följ lektionsupplägget. Stötta elevernas samtal med fokus på hur digital teknik och digitaliseringen har förändrat både föremål och beteenden i vår vardag. Komplettera gärna lektionsdel 1 med historiska bilder från elevernas närmiljö. Jämför till exempel bilder av ett närliggande torg eller centrum och använd dem som utgångspunkt för samtal om hur de har förändrats till följd av den tekniska utvecklingen.

Se läroplanskoppling

Teknik
Teknik, samhälle, människa och miljö
Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.

Tekniska lösningar
Vad datorer används till och deras delar för inmatning, utmatning och lagring av information. Föremål i elevernas vardag som styrs med hjälp av programmering, till exempel hushållsmaskiner och smarta telefoner.

Samhällsorienterande ämnen
Att leva tillsammans
Skildringar av människors levnadsvillkor förr i tiden, till exempel i barnlitteratur, sånger och filmer. Minnen berättade av människor som lever nu.

Att leva i närområdet
Hemortens historia och vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om livet där under olika tider.

Att undersöka verkligheten
Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Dela lektionen

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Digital teknik
 • Lektionsdel 2
  Viktiga samhällsfunktioner
 • Lektionsdel 3
  Sammanfatta

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-