.FILE
Börja förstå programmering | åk F-3

Börja programmera - loopar | 3 av 6

Lektionen handlar om att konstruera och beskriva stegvisa instruktioner.

1

Rita mönster och skapa loopar

Arbeta i par med arbetsbladet. Här kan du ladda ner bilden som pdf.

 

 1. Titta på bilden och beskriv mönstret av former? Skriv ner det: kvadrat, cirkel, cirkel, triangel och så vidare.
 2. Hur många gånger måste du skriva cirkel för att beskriva hela mönstret?
 3. Kan du skriva det på ett enklare sätt?
2

Gör en egen instruktion

Arbeta i par och rita varsitt mönster.

 1. Rita ett mönster med minst 2 rader som har exakt samma instruktion.
 2. Kan du göra en loop av det?
 3. Ge din sekvens till din kompis som ska skriva ut hela sekvensen med ord (kvadrat, cirkel, triangel).
 4. Vad är en loop?
 5. Hur hjälper loopar den som skriver instruktioner till datorer?
3

Sammanfatta

Sammanfatta det du gjort och använd orden.

 • programmering
 • mönster
 • instruktion
 • algoritm
Nästa lektion

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att beskriva stegvisa instruktioner för programmering.

Förberedelser

Lektion om loopar passar bra som fortsättning på lektionen Grunderna i programmering - skapa instruktioner (lektion 1 av 5).

Genomförande

Materialet består av tre delar. Första delen visar skillnaden mellan att skriva ut ett mönster som det är eller med hjälp av en loop. I andra delen tillämpar eleverna kunskapen genom att göra egna mönster och skapa en loop. Eleverna återskapar sedan varandras mönster med hjälp av instruktionen i loopen. Avsluta med att sammanfatta: Vad är en loop? Hur använder man loopar när man programmerar?

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll förskoleklass

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

Matematiska resonemang och uttrycksformer

 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Natur, teknik och samhälle

 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.

Centralt innehåll i ämnet matematik (årskurs 1-3)

Algebra

 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 1-3)

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Att styra föremål med programmering.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 1-3)

Berättande texter och sakprosatexter

 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Centralt innehåll i ämnet idrott och hälsa (årskurs 1-3)

Friluftsliv och utevistelse

 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Rita mönster och skapa loopar
 • Lektionsdel 2
  Gör en egen instruktion
 • Lektionsdel 3
  Sammanfatta

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen