Ämnesområde

Programmering

Vad är en algoritm och hur används programmering för att lösa problem? Med Digitala lektioner får eleverna lära sig grunderna i programmering. Från analog programmering med fokus på förståelse för begrepp som koda, loop och villkor till blockprogrammering i Scratch.

Programmering är en förutsättning för hur mängder av saker i vårt samhälle fungerar. Därför är programmering en viktig del i skolans arbete med att utveckla elevernas digitala kompetens. Genom att lära sig grunderna i programmering får eleverna förståelse för hur till exempel spel och sociala medier styrs av bakomliggande programmering. Kunskap om programmering bidrar också till förståelse för att vi själva kan styra och reglera saker i vår omgivning.

Våra lektioner om programmering för lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet kan du använda direkt i klassrummet eller ha som inspiration när du förbereder din undervisning.

Grunderna i programmering

Kunskap om hur vårt digitala samhälle fungerar och förståelse för hur programmering styr och sorterar information ger eleverna verktyg för att kunna bli aktiva samhällsmedborgare som kan ifrågasätta och ställa krav på tekniken.

Materialet ger eleverna en introduktion till programmering, varför det är viktigt och gör dem bekanta med olika begrepp såsom algoritmer, sekvenser och buggar. De får lära sig hur man skapar instruktioner för datorer i olika programmeringsmiljöer, och många lektioner uppmuntrar också till samtal om de etiska frågor som kommer med samhällets digitalisering och automatisering.

Programmering i Scratch

Flera av våra lektioner om programmering utgår från blockprogrammering i Scratch. Blockprogrammering gör det lätt att komma igång och förstå grundprinciperna för programmering. Upplägget i lektionerna med videoinstruktioner gör att eleverna kan arbeta i sin egen takt.

Eleverna får själva skapa både spel med enkla instruktioner och mer avancerad programmering som kräver kunskap om funktioner och variabler. På så vis får de en praktisk förståelse för vad programmering är.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.

Lektionspaketen och lektionerna i programmering kan du använda i vilken ordning som helst. Du får använda lektionerna fritt och kan välja hela eller delar av innehållet.

Med sök- och sorteringsfunktionen kan du enkelt hitta och välja lektioner från hela vårt utbud.

Lektionspaket inom Programmering

 • Lektionspaket

  Nosa på programmering | åk F-3

  Lektionerna handlar om att skapa instruktioner som en dator skulle kunna förstå och om att undersöka vad som är programmerat i elevernas närmiljö.

  Passar undervisning i Matematik, Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

  5 lektioner
 • Lektionspaket

  Grunder i programmering | åk 4-6

  Lektionerna ger eleverna förståelse för hur digitala verktyg styrs av programmering. De arbetar med begrepp som instruktion, algoritm och loop.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

  6 lektioner
 • Lektionspaket

  Geometri och programmering | åk 7-9

  Lektioner där eleverna använder sina kunskaper i geometri när de lär sig förstå hur programmering kan användas för att omsätta idéer till praktik.

  Passar undervisning i Matematik.

  4 lektioner
 • Lektionspaket

  Börja förstå programmering | åk F-3

  Programmering i lågstadiet handlar mycket om att kunna beskriva och konstruera stegvisa instruktioner samt att förstå programmeringens ord och begrepp.

  Passar undervisning i Matematik, Svenska och Teknik.

  6 lektioner
 • Lektionspaket

  Scratch för nybörjare | åk 4-6

  Lektioner med videoinstruktioner som gör det möjligt för eleverna att programmera och skapa ett enkelt spel i Scratch.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

  7 lektioner
 • Lektionspaket

  Fortsätt med Scratch | åk 4-6

  Lektioner som låter eleverna repetera och använda begrepp och moment från matematiken i arbetet med att programmera ett spel i Scratch.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

  6 lektioner
 • Lektionspaket

  Koda ett mattetest | åk 4-6

  I den här lektionsserien bygger eleverna ett enkelt multiplikationstest med hjälp av Scratch.

  Passar undervisning i Matematik.

  5 lektioner
 • Lektionspaket

  Programmera ett dörrlarm | åk 7-9

  Lektioner där eleverna lär sig att bygga en elektrisk krets för att kunna skapa ett digitalt dörrlarm med hjälp av programmering i Scratch eller Java Script.

  Passar undervisning i Teknik.

  2 lektioner
 • Lektionspaket

  Klurig programmering | åk 7-9

  Lektioner där eleverna använder programmeringskunskaper för att styra tekniska system, göra beräkningar och undersöka begrepp som slump och statistik.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

  4 lektioner