.FILE
emojis katter och hjärta
Lär mer om digitaliseringens betydelse | åk 7-9

Reflektera kring hur språket förändras av digitaliseringen

Lektionen handlar om emojis och digitaliseringens påverkan på språket.

1

Hur använder du emojis?

Ta ställning till påståendena och reflektera kring vilken betydelse emojisarna har i din kommunikation.

 • Jag använder alltid emojis när jag skickar digitala meddelanden till någon.
 • Jag tänker på i vilken ordning jag placerar emojis.
 • Jag uppfattar ett meddelande utan emojis som tråkigt.
 • Jag använder emojis för att uttrycka känslor.
 • Jag använder emojis för att slippa skriva.
 • Jag brukar tänka på hur den jag skickar en emoji till kommer att tolka den.
 • Det händer ofta att jag inte förstår emojis som andra skickar till mig.
 • Mina föräldrar använder emojis lika ofta (eller sällan) som jag.
2

När ska man använda emojis?

Titta på klippen och svara på frågorna.

 • När ska man använda emojis?
 • Vilken betydelse har emojisar för språket? Ta fram flera exempel.
3

Läs om emojins historia

Läs en eller flera av texterna från utställningen om emojins historia på Internetmuseum.se. Stryk under eller anteckna åsikter, fakta och argument i dem.

Svara på frågorna med stöd av de texter ni har läst och emoji-tidslinjen på Internetmuseum.

 • När började vi använda symboler för att förmedla kommunikation?
 • När och varför började vi använda smilies?
 • När publiceras det första emoji-biblioteket?
 • Vilken betydelse har unicod-standarden för emoji?
 • Vilka uppslagsverk finns för emojis?
4

Sammanfatta

Diskutera eller skriv insändare för eller emot att använda emojis.

 • Vad händer om myndigheter, arbetsgivare/arbetstagare och media skulle börja använda emojis oftare?
 • Hur ni tror att användningen av emojis ser ut om 5, 10 eller 15 år?
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att ge eleverna möjlighet att reflektera kring hur vi anpassar vårt språk utifrån medium och mottagare, och hur förändringar i språket påverkar vårt sätt att kommunicera.

Förberedelser

Titta på klippen om emojisar som finns i lektionsdel 2 och läs igenom de efterföljande texterna, som kan skrivas ut vid behov.

Genomförande

Be eleverna svara ja eller nej på några påståenden (i lektionsdel 1) genom snabb handuppräckning. Titta sedan igenom klippen om emojis från Nyhetsmorgon (i lektionsdel 2). Låt sedan eleverna läsa ett urval texter på egen hand (lektionsdel 2) och anteckna argument de instämmer i.

Därefter kan eleverna skriva korta insändare där de väljer att argumentera antingen för eller emot att använda emojis i formella texter och i officiella sammanhang (i myndighetstexter, i läromedel, i arbetslivet). Insändare fungerar bra då de tillåter argument som bottnar i känslor och åsikter i högre grad än andra debatterande texter som ställer högre krav på fakta och väl underbyggd argumentation.

Fördjupning

Språket förändras hela tiden. Låt eleverna ta reda på mer om några förändringar, som de sedan kan jämföra med hur de tror att emojis kan komma att påverka språket. Här är några förslag:

 • du-reformen
 • könsneutrala ord (hen, ombudsperson, en istället för man)
 • anglicismer
 • klarspråksreformen (enklare myndighetsspråk).

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga
  aspekter.

Samhällsresurser och fördelning

 • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 7-9)

Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkbruk

 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Informationssökning och källkritik

 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Hur använder du emojis?
 • Lektionsdel 2
  När ska man använda emojis?
 • Lektionsdel 3
  Läs om emojins historia
 • Lektionsdel 4
  Sammanfatta

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen