.FILE
illustration av skärm med symboler av personer som finns i ett digitalt sammanhang
Vänskap på nätet | åk F-3

Vänner på nätet

Lektionen handlar om social interaktion på internet; om att vara en schysst kompis på nätet.

1

Vänner på nätet

Titta på bilden och prata med en kompis om vad den föreställer. Använd frågorna som stöd.

 1. Varför kramas mobilerna, tror du? Fantisera!
 2. Kan man "kramas" på nätet, i telefon eller via sms? Ge exempel på hur du skulle göra det.
 3. Är det viktigt att träffa sina vänner på riktigt eller räcker det att ses på nätet? Vad tycker du?
 4. Finns det både för- och nackdelar med att träffa vänner på nätet? Ge exempel!
 5. Är det något särskilt man behöver tänka på om man är vänner på nätet?
2

Skriv en bildtext

Hitta på en bildtext till bilden tillsammans. Ta hjälp av förslagen om ni vill. Bildtexten kan handla om:

 • något som är bra med att ha vänner på internet
 • hur det känns när någon är en bra vän på internet
 • hur kul det är att träffa någon som man oftast bara har kontakt med på internet
 • hur man kan visa någon på internet att man gillar eller tycker om dem.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att ge eleverna möjlighet att reflektera kring beteenden som främjar social interaktion, samhörighet och vänskap i digital kommunikation.

Förberedelser

För den som vill finns det mer att läsa om vänskap på nätet i internetguiden Unga och internet från Internetstiftelsen.

Genomförande

Titta tillsammans på bilden av två mobiltelefoner som kramas. Samtala om hur man kan uttrycka vänskap och medkänsla i kommunikation i digitala kanaler. Hitta på en bildtext.

Se läroplanskoppling

Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Centralt innehåll förskoleklass

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

Språk och kommunikation

 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Natur, teknik och samhälle

 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 1-3)

 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Kunskapskrav i samhällskunskap (årskurs 1-3)

 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Centralt innehåll i svenska (årskurs 1-3)

 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Vänner på nätet
 • Lektionsdel 2
  Skriv en bildtext

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen