Om Digitala lektioner

Digitala lektioner är en satsning från Internetstiftelsen. Det är en öppen digital lärresurs som möter läroplanens (Lgr11) skrivningar kopplade till digital kompetens och programmering. Här finns lektioner för hela grundskolan.

Fritt att använda som du vill

Du kan välja att använda materialet antingen direkt i klassrummet eller när du förbereder din undervisning kring digital kompetens och programmering. Digitala lektioner är framtaget av verksamma lärare och lektionerna är kopplade till den reviderade läroplanen. Innehållet på Digitala lektioner är licensierat under Creative Commons-licensen: CC BY, SA 4.0. Licensen innebär att du fritt får sprida, kopiera och bearbeta innehållet så länge du berättar att det kommer från Digitala lektioner.

Skola överallt

Spridningen av coronaviruset gör att fjärr- och distansundervisning kan bli det nya normala för många lärare och elever. Materialet hos Digitala lektioner är kostnadsfritt, lätt att bearbeta och passar perfekt när eleverna jobbar hemifrån. Du kan dela övningarna via Google Classroom eller Microsoft Teams, använda dem i klassrumsläge på delad skärm eller ladda ner lektionerna i Google Drive eller som pdf. Du kan också hitta Digitala lektioner via Skolon. Läs mer om Skola överallt här.

Så här fungerar Digitala lektioner

Vanliga frågor

Här har vi samlat vanliga frågor om Digitala lektioner.

Om lektionsförfattarna

Läs mer om våra författare här.

Hjälp oss gärna att utveckla digitalalektioner.se

Vi tar tacksamt emot feedback från dig och dina elever. Mejla oss här: info@digitalalektioner.se

Integritetspolicy för digitalalektioner.se

Internetstiftelsen har tagit fram en policy för hur din personliga information behandlas och skyddas. Innehållet i policyn kan löpande förändras och därför bör du läsa igenom den igen nästa gång du besöker vår webbplats. Läs policyn här.