Datorer, mobiltelefoner, hörlurar och datorfodral på skolbänk.

Om Digitala lektioner

Digitala lektioner är en öppen digital lärresurs från Internetstiftelsen. Du hittar färdiga lektioner inom olika ämnesområden för alla stadier i grundskolan.

Digitala lektioner är en öppen digital lärresurs som möter läroplanens (Lgr11) skrivningar kopplade till digital kompetens och programmering. Här finns lektioner för hela grundskolan, och du kan välja att använda materialet direkt i klassrummet eller som inspiration när du förbereder din undervisning. Materialet på Digitala lektioner är uppdelat i fem olika ämnesområden, och i varje ämne finns flera olika paket med lektioner som på olika sätt hänger ihop.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.

Lektionspaketen och lektionerna på Digitala lektioner kan du använda i vilken ordning som helst, och kan välja hela eller delar av materialet. Du kan dela övningarna via Google Classroom eller Microsoft Teams, använda dem i klassrumsläge på delad skärm eller ladda ner lektionerna i Google Drive eller som PDF.

Innehållet på Digitala lektioner är licensierat under Creative Commons. Licensen innebär att du fritt får sprida, kopiera och bearbeta innehållet så länge du berättar att det kommer från Digitala lektioner. Läs mer om CC-licensen här.

Om detta är första gången du besöker oss har vi samlat vanliga frågor om Digitala lektioner. Om du vill veta mer om de som skapat lektionsmaterialet kan du läsa mer om våra lektionsförfattare. Vi har också en policy för hur din personliga information behandlas och skyddas. Läs integritetspolicyn här.

Skola överallt

Fjärr- och distansundervisning blev det nya normala för många lärare och elever i och med Coronapandemin. Materialet hos Digitala lektioner är kostnadsfritt, lätt att bearbeta och passar perfekt när eleverna jobbar hemifrån. Du kan också hitta Digitala lektioner via Skolon.

Läs mer om Skola överallt.

Vi är Internetstiftelsen

Digitala lektioner är en satsning från Internetstiftelsen, som är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu.

Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.

Vi tillhandahåller evenemang och utbildningsinsatser som gör det enklare att förstå och använda internets tjänster och som bidrar till ökad kompetens och fler möten som främjar internetinnovation.

Vi tycker om och tror på internet och brinner för att dela med oss av vår kunskap. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet. Genom att betala för en .se eller .nu-adress hjälper du oss att göra internet godare och starkare.

Läs mer på Internetstiftelsens sajt.