En lärare sitter på en bänk i ett klassrum.

Om Digitala lektioner

Digitala lektioner är en öppen digital lärresurs från Internetstiftelsen. Här hittar du färdiga lektioner inom olika ämnesområden för alla stadier i grundskolan.

Digitala lektioner är en öppen digital lärresurs som möter läroplanens (Lgr22) skrivningar kopplade till digital kompetens och programmering. Här finns lektioner för hela grundskolan, och du kan välja att använda materialet direkt i klassrummet eller som inspiration när du förbereder din undervisning. Materialet på Digitala lektioner är uppdelat i fem olika ämnesområden, och i varje ämne finns flera olika paket med lektioner som på olika sätt hänger ihop.

Kristina presenterar Digitala lektioner

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan (Lgr22). I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.

Lektionspaketen och lektionerna på Digitala lektioner kan du använda i vilken ordning som helst, och kan välja hela eller delar av materialet. Du kan dela övningarna via Google Classroom eller Microsoft Teams, använda dem i klassrumsläge på delad skärm eller ladda ner lektionerna i Google Drive eller som PDF.

Innehållet på Digitala lektioner är licensierat under Creative Commons. Licensen innebär att du fritt får sprida, kopiera och bearbeta innehållet så länge du berättar att det kommer från Digitala lektioner. Läs mer om CC-licensen här.

Om detta är första gången du besöker oss har vi samlat vanliga frågor om Digitala lektioner. Om du vill veta mer om de som skapat lektionsmaterialet kan du läsa mer om våra lektionsförfattare. Vi har också en policy för hur din personliga information behandlas och skyddas. Läs integritetspolicyn här.

Alla ämnesområden

Mer från Digitala lektioner

Bild på Kristina Alexandersson

Podden Digitala lektioner

Lyssna och inspireras när Kristina Alexanderson samtalar med gäster om hur de arbetar med digital kompetens i skolan och om skolans uppdrag att erbjuda digital kompetens för alla.

Bild på fem stycken tryckta lärarhandledningar.

Lärarhandledningar

Till våra ämnesområden finns lärarhandledningar som behandlar var sin aspekt av digital kompetens. I dem får du bra förslag på teman och praktiska ingångar till undervisningen i klassrummet.

En person står på en scen framför en publik, talaren har ryggen mot kameran.

Fortbildning

Vill du utveckla din digitala kompetens? Internetstiftelsen erbjuder olika typer av fortbildning för dig som ska arbeta med digital kompetens i skolan.

Om Internetstiftelsen

Digitala lektioner är en satsning från Internetstiftelsen, som är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu.

Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.

Vi tillhandahåller evenemang och utbildningsinsatser som gör det enklare att förstå och använda internets tjänster och som bidrar till ökad kompetens och fler möten som främjar internetinnovation.

Vi tycker om och tror på internet och brinner för att dela med oss av vår kunskap. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet. Genom att betala för en .se eller .nu-adress hjälper du oss att göra internet godare och starkare.

Läs mer på Internetstiftelsens sajt.