.FILE 2G 3G 4G 5G
Grunder i programmering | åk 4-6

Buggar eller fel vid programmering

Lektionen handlar om felsökning i programmering.

Fel uppstår när man programmerar

Arbeta i par.

 • Prata med bänkgrannen om vilka fel som kan uppstå när du/ni använder digital teknik. Skriv ner era exempel. Diskutera i helklass och jämför era exempel.
 • Gör en lista på tavlan över de fel som ni råkat ut för när ni använt digital teknik (mobiltelefoner, plattor och datorer).
 • Be läraren berätta om ett tillfälle när hon/han blev arg på datorn.
 • Varför uppstår det fel? Gör en gemensam lista.

Vad är en bugg?

Anteckningar på ett papper med en nattfjäril fasttejpad på.

Den första buggen sägs ha varit en nattfjäril. H96566k The First Computer Bug (Courtesy of the Naval Surface Warfare Center, Dahlgren, VA., 1988.) Public domain

 1. Vad är en bugg?
 2. Varför kallas buggar för buggar?
 3. Varför kallas fel i programmerade program för buggar?
 4. Ta reda på mer om de första buggarna (du kanske behöver använda biblioteket).
  • Hur fungerade de datorer som drabbades av buggar som de i bilden?
 5. Sammanfatta det ni lärt er genom att gemensamt göra en mindmap om buggar.

Hitta buggarna

Buggar i Scratch

Jämför koden på vänstersidan med den på högersida.

 • Vad händer om du kör ett program i Scratch med koden som står till höger? Berätta vad som händer i koden.
 • Vad händer om du kör ett program i Scratch med koden som står till vänster? Berätta vad som händer i programmet.
 • Vilka är buggarna i koden?

Buggar i Javascript och Python

Jämför koden på vänstersidan med den på högersida.

 • Vad händer om du kör ett program med koden som står till höger? Berätta varför koden inte fungerar.
 • Vad händer om du kör ett program med koden som står till vänster? Berätta vad som händer i programmet.
 • Vilka är buggarna i koden?
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med den här lektionen är att ge en grundläggande introduktion till felsökning och begreppet buggar.

Förberedelse

När du förbereder dig för lektionen är det viktigt att du funderar på situationer där din egen användning av teknik inte fungerat.

Genomförande

Lektionen inleds med att hela klassen tittar på en film där Måns Jonasson, digital strateg på Internetstiftelsen, beskriver vad buggar är (se lektionsdel 1 nedan). Därefter följer två skrivuppgifter om buggar. I en av de övningarna ska eleverna göra en mindmap. Det finns flera bra mindmap-verktyg online, varav www.mindmup.com   är ett av dem. I slutet av lektionen finns ett förslag till fördjupning som kan genomföras om tid och intresse finns.

Glöm inte att bjuda på dina misslyckanden och erfarenheter i samtalet kring buggar.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Teknik

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar intresse för och kunskaper om tekniken som omger oss. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknik har betydelse för och påverkar människan, samhället och miljön. /.../
Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att reflektera över teknikens historiska utveckling. Därmed får de bättre förutsättningar att förstå samtidens tekniska företeelser, hur tekniken och samhällsutvecklingen påverkar varandra samt hur teknik kan användas på ett ansvarsfullt sätt.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att använda ämnets begrepp och att utveckla kunskaper om hur tekniska lösningar används och fungerar. Genom att tekniska lösningar görs synliga och begripliga i undervisningen ges eleverna förutsättningar att orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
- förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,

Centralt innehåll i ämnet teknik (åk 4–6)
Teknik, människa, samhälle och miljö
- Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i vardagen, till exempel vid användning av elektricitet och vid överföring av information i digitala miljöer.

Tekniska lösningar
- Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar
- Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
- Dokumentation av tekniska lösningar: skisser med vyer och måttangivelser, ord samt fysiska och digitala modeller.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-