.FILE
Grunder i programmering | åk 4-6

Buggar eller fel vid programmering

Lektionen handlar om felsökning i programmering.

1

Fel uppstår när man programmerar

Arbeta i par.

 • Prata med bänkgrannen om vilka fel som kan uppstå när du/ni använder digital teknik. Skriv ner era exempel. Diskutera i helklass och jämför era exempel.
 • Gör en lista på tavlan över de fel som ni råkat ut för när ni använt digital teknik (mobiltelefoner, plattor och datorer).
 • Be läraren berätta om ett tillfälle när hon/han blev arg på datorn.
 • Varför uppstår det fel? Gör en gemensam lista.
2

Vad är en bugg?

3

Hitta buggarna

Buggar i Scratch

Jämför koden på vänstersidan med den på högersida.

 • Vad händer om du kör ett program med koden som står till höger? Berätta vad som händer i koden.
 • Vad händer om du kör ett program med koden som står till vänster? Berätta vad som händer i programmet.
 • Vilka är buggarna i koden?

Buggar i Javascript och Python

Jämför koden på vänstersidan med den på högersida.

 • Vad händer om du kör ett program med koden som står till höger? Berätta varför koden inte fungerar.
 • Vad händer om du kör ett program med koden som står till vänster? Berätta vad som händer i programmet.
 • Vilka är buggarna i koden?
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med den här lektionen är att ge en grundläggande introduktion till felsökning och begreppet buggar.

Förberedelse

När du förbereder dig för lektionen är det viktigt att du funderar på situationer där din egen användning av teknik inte fungerat.

Genomförande

Lektionen inleds med att hela klassen tittar på en film där Måns Jonasson, digital strateg på Internetstiftelsen, beskriver vad buggar är (se lektionsdel 1 nedan). Därefter följer två skrivuppgifter om buggar. I en av de övningarna ska eleverna göra en mindmap. Det finns flera bra mindmap-verktyg online, varav www.mindmup.com är ett av dem. I slutet av lektionen finns ett förslag till fördjupning som kan genomföras om tid och intresse finns.

Glöm inte att bjuda på dina misslyckanden och erfarenheter i samtalet kring buggar.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6)

Tekniska lösningar

 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem och nätverk för datakommunikation.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Fel uppstår när man programmerar
 • Lektionsdel 2
  Vad är en bugg?
 • Lektionsdel 3
  Hitta buggarna

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen