Hur får du använda källor på internet?

Lektionen handlar om att använda och sprida källor på internet.

Lektionsförfattare: Kristina Alexanderson

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att ge ökad kunskap om upphovsrätt, källhänvisningar och källkritik för att bättre kunna hantera informationsflödet i ett digitaliserat samhälle.

Förberedelser

Skolverkets modul kring Kritisk användning av nätet ger en bra grund för dig som lärare.

Läs igenom påståendena om hur man får använda källor i lektionsdel 4 och förbered svaren. Eleverna behöver känna till: citat, referat och plagiat samt hur man gör källhänvisningar. Utgå från presentationen som finns i första avsnittet av lektionen.

Genomförande

Inled lektionen med en introduktion om hur man får använda källor. Låt eleverna leta efter artiklar med bilder på valfria tidningssajter och besvara frågor kring dem. I de två sista övningarna får eleverna öva på att ta ställning till olika påståenden.

Se läroplanskoppling

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 7-9)

Språkbruk

 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra olika medier och i olika sammanhang.
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga
  aspekter.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Använda digitala källor i skolarbeten

Instruktioner

Läs och samtala om frågorna.

Använda källor i skolarbeten

Känner du dig säker på vilka källor du får använda när du gör arbeten i skolan? Tänk igenom frågorna och samtala om dem med varandra.

 • Har du eller någon du känner använt källor som inte är fria att använda? Till exempel kopierat andras text eller använt någon annans bildmaterial?
 • Känner du till vilka regler och lagar som finns kring upphovsrätt på internet? Till exempel vad du får och inte får dela, sprida och använda?
 • Brukar dina lärare, er skolbibliotekarie, era läromedel eller era andra undervisningsresurser ta upp frågor som handlar om vilka källor på internet som är fria att använda i skolarbeten?
2 Lektionsdel 2:

Introduktion: Hur får du använda källor?

Instruktioner

Arbeta i par. Gå igenom presentationen och svara på frågorna.

Presentation kring citat, plagiat och referat

 • Vad är ett citat?
 • Vad är ett referat?
 • Vad är ett plagiat?
 • Hur får man använda källor?
3 Lektionsdel 3:

Träna på begreppen

Instruktioner

Läs dikten och svara på frågorna.

Läs dikten

Läs Karin Boyes dikt I rörelse. Svara på frågorna.

I rörelse

Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.
Nog finns det mål och mening i vår färd
– men det är vägen, som är mödan värd.

Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.
På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.
Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.

Karin Boye

 1. Hur gör du om du vill använda ett citat från dikten ”I rörelse” i en faktatext om författaren Karin Boye? Hur långt kan citatet vara och hur visar du att det är ett citat?
 2. Du ändrar dig och vill istället ha ett referat av dikten ”I rörelse” i din text om Karin Boye. Hur gör du då? Skriv referatet och förklara hur du visar att det är ett referat.
 3. Du har fått i uppgift att skriva en dikt om hur det är att växa upp och bestämmer dig för att plagiera dikten ”I rörelse”. Gör ett plagiat av Karin Boyes dikt.
 4. Får man plagiera andras dikter? Motivera ditt svar.
 5. Vilka källor får du använda i ett skolarbete? Hur får du använda olika källor i skolarbeten? Berätta och förklara.
4 Lektionsdel 4:

Undersök hur källor används

Instruktioner

Arbeta i par. Använd valfria artiklar på nätet och besvara frågorna.

Undersök källor

Välj två artiklar med bilder från valfria tidningar på nätet. Undersök dem med hjälp av frågorna.

 1. Hur presenteras artikelförfattarna?
  • Är skribenten namngiven?
  • Hur får du använda texten i ditt skolarbete?
 2. Hur presenteras bilderna?
  • Är fotografen namngiven?
  • Anges bildens namn?
  • Finns det någon annan information som rör bilden?
  • Får du använda bilden i ditt skolarbete?
5 Lektionsdel 5:

Hur får du använda källor från nätet?

Instruktioner

Läs och ta ställning till påståendena.

Sanna eller falska påståenden

Ta ställning till om följande påståenden är sanna eller falska och motivera ditt ställningstagande.

  • Elevers skolarbete tillhör alltid skolan.
  • Lärare får använda sina elevers skolarbete hur de vill.
  • Du kan skriva av en hel dikt, det räknas som ett citat.
  • Bilder får du använda hur du vill.
  • När elevers fotografier publiceras ska eleven namnges.
  • Om du anger källan får du använda alla sorters källor i ditt skolarbete.
  • Så länge man inte blir upptäckt får man kopiera eller plagiera andras texter.

Här hittar du svaren till påståendena (pdf)

6 Lektionsdel 6:

Fortsätt med nästa lektion

Instruktioner

Få mer kunskap om upphovsrätt i lektionen Vad är upphovsrätt och hur fungerar det?