.FILE
Din rätt att vara du på nätet | åk 4-6

Prata om nätet och det som händer där

Lektionen handlar om kränkningar på nätet.

1

Diskutera vad som händer på nätet

Läs texten och arbeta i par med frågorna.

Nätet, en plats med olika sidor

Har du tänkt på att nätet kan liknas vid en stor stad eller skog? I staden finns det lugna gator, trevliga parker och mysiga affärer dit du kan gå på egen hand. Men det betyder inte att det är tryggt för dig att cykla på motorvägen en bit bort eller stanna i parken och umgås med vem som helst. Samma sak i skogen; där behöver du vara extra försiktig ute på mossen och till branten vid berget går du kanske inte alls utan att ha någon vuxen med dig.

För att lära sig att hitta i staden eller kunna klara sig ensam ute på mossen måste man få pröva och utmana. På samma sätt är det med nätet. Du och dina kompisar är där hela tiden. Det kommer att finnas tillfällen när ni gör eller ser saker som är fel eller skrämmer er. Det kan till och med hända att ni råkar ut för sånt som är olagligt och farligt. Då är det viktigt att kunna och våga berätta. Precis på samma sätt som den som går vilse ber om hjälp att hitta rätt. Eller som när du får plåster och tröst när du har cyklat omkull och slagit dig.

 • Vilka platser brukar du besöka på internet?
 • Hur hittar du de platser du besöker på internet? Har någon visat dig eller har du utforskat på egen hand?
 • Finns det platser på internet som du gör rätt i att vänta med att besöka eller till och med ska undvika helt?
2

Siffror om nätet

Arbeta i par. Läs siffrorna om näthat på nätet som är hämtade från Svenskarna och internet 2023 (Pdf kapitel 10 om barnen). Diskutera tillsammans med frågorna nedan som stöd.

Diagram om näthat bland barn

 • Vilka skillnader finns det mellan hur killar och tjejer har svarat om näthat (kränkningar) på nätet?
 • Vad tror ni de skillnaderna beror på? Gör en lista.
 • Har ni funderat på om det är någon skillnad i er klass mellan vad killar och tjejer gör på nätet?
3

Berätta om något händer

Läs en KP-artikel och rita en serie.

 • Till BRIS kan alla barn och unga vända sig om de behöver prata med en vuxen. Också om sånt som händer på nätet. På tidningen Kamratpostens sida kan du läsa en KP-artikel om BRIS.
 • Rita en serie. Din serie ska visa något som kan hända på nätet som ett barn kan behöva prata med en vuxen om.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att göra eleverna medvetna om både positiva och negativa sidor av att människor kan träffas och knyta kontakt på nätet.

Förberedelser

Idag är nätet en lika naturlig plats för umgänge som skolgården eller vardagsrummet. Via sociala medier, i chattar och i forum håller barn kontakt med sina nära kompisar likväl som med nya kontakter. Den här lektionen handlar om att ge eleverna förståelse för att det finns skäl att ha en viss försiktighet i sin relation med okända människor på nätet. Även om de allra flesta aldrig råkar ut för övergrepp eller brott på nätet behöver eleverna känna till de faror som finns.

För dig som lärare är det självklart bra att vara förberedd och påläst, men det allra viktigaste är att du är trygg i att vara den som är vuxen i samtalet i klassrummet. Hur du lyssnar och bemöter elevernas tankar är avgörande för vad de kommer att dela med sig av. Det finns mycket bra att läsa och ta del av kring de här frågorna; här följer några förslag att välja mellan.

Glöm inte att anteckna kontaktuppgifter till organisationer, personer och stödfunktioner dit eleverna kan vända sig om eleverna behöver stöd och råd. Gör det väl synligt och innan lektionen.

Genomförande

Lektionen utgår från delar av Friends nätrapport 2017. Läs sammanställningen på sidan 11 i rapporten tillsammans med eleverna och låt eleverna dela med sig av sina tankar om verkligheten bakom siffrorna. Använd frågorna som stöd. Eleverna läser artikeln om BRIS från KP.

Avsluta lektionen med en bilduppgift där eleverna får rita en seriestrip som visar något som kan hända på nätet som gör att ett barn ringer BRIS för att prata eller be om hjälp.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll samhällsorienterande ämnen (årskurs 4–6)

Information och kommunikation
- Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare av samhällets makthavare samt som underhållare.
- Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Granskning av samhällsfrågor
- Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Diskutera vad som händer på nätet
 • Lektionsdel 2
  Siffror om nätet
 • Lektionsdel 3
  Berätta om något händer

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-