.FILE
Introducera källkritik och källtillit | åk 7-9

Om källtillit | åk 7–9

Lektionen är en introduktion till källtillit; vilka källor litar vi på och varför?

1

Definera källtillit

Titta på filmklippet och svara på frågorna

UR: Källtillit | Vilka källor litar du på? Programmet finns tillgängligt till: 

 1. Vilka är de fem faktorer som bidrar till att göra källor mer tillförlitliga?
 2. Vilka källor kan man lita på och varför?
 3. Vilka argument har Jack Werner för varför vi bör lita på journalister?

 

2

Vilka källor litar du på?

Gå igenom listan av källor och ta ställning till om du har förtroende för dem eller inte. Är ditt förtroende för källan lågt eller högt? Gradera ditt förtroende på en skala. Arbeta först enskilt, sedan i par eller i stor grupp. Förklara och motivera era ställningstaganden.

Använd skalan: lågt förtroende----------------------------------högt förtroende

Mitt förtroende för:

 • Wikipedia
 • mamma
 • skolbiblioteket
 • kompisens Snapchat-inlägg
 • Internet
 • Googles söktjänst
 • Nationalencyklopedin
 • Facebook-vänner
 • läroboken
 • morgontidningen
 • influencers i sociala medier
 • en nyhet från CNN på Instagram
 • Aftonbladet
 • lokaltidningen
 • Sveriges Television
 • rektor
 • Sveriges Radio
 • forskningsrapport från ett svenskt universitet
3

Vad gör att vi litar på en källa?

Gå igenom listan och fundera på vad som påverkar din tillit eller ditt förtroende till en källa. Anser du att din källtillit är större eller mindre om:

 • källan är saklig
 • källan är känslosam
 • källan är transparent i hur den fungerar
 • du har kunskap om källans motiv och funktion
 • du har en relation till källan sedan tidigare
 • du har kunskap om källan och hur den fungerar?

Titta på listan med källor igen och fundera på vilka av punkterna som stämmer på dem.

 • Wikipedia
 • mamma
 • skolbiblioteket
 • kompisen Snapchat inlägg
 • Internet
 • Googles söktjänst
 • Nationalencyklopedin
 • Facebook-vänner
 • läroboken
 • morgontidningen
 • influensers i sociala medier
 • CNN på Instagram
 • Aftonbladet
 • lokaltidningen
 • Sveriges television
 • rektor
 • Sveriges Radio
 • Forskningsrapport
  från ett svenskt universitet
4

Sammanfatta

Läs och svara på frågor

– Vi hinner inte lägga tid på att granska alla påståenden vi stöter på i sociala medier. Därför behöver vi hitta källor som vi faktiskt litar på. Då kan vi i en nyhetssituation jämföra information från andra källor med dem.

Källa: Jutta Haider från artikeln "Därför ska du bry dig om källkritik" från Internetkunskap.

 • Instämmer du i Jutta Haiders påstående? Motivera ditt ställningstagande.
 • Skriv ner tre källor som du för det mesta litar på.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att få förståelse för vilka källor vi litar på och varför, samt hur källor vi litar på kan fungera som referenspunkt  i en kritisk granskning av andra källor.

Förberedelser

Listan på olika källor i lektionsdel 2 hittar du som PDF här "Källtillit - vad får oss att lita på källor?".

Genomförande

 • Titta på filmen och besvara frågorna.
 • Titta på listan med källor och låt eleverna fundera enskilt innan de i par samtalar om när, och i vilka situationer, de skulle lita på de olika källorna.
 • Värdera källorna enligt en gradering från väldigt trovärdig till inte alls trovärdig samt förklara hur de tänker.
 • Ha en gemensam genomgång kring vilka faktorer som ökar vår källtilltro.
 • Avsluta med att låta eleverna formulera en kom-ihåg-lista över vilka faktorer som är viktiga för vår tilltro till digitala och analoga källor.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 7-9)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Definera källtillit
 • Lektionsdel 2
  Vilka källor litar du på?
 • Lektionsdel 3
  Vad gör att vi litar på en källa?
 • Lektionsdel 4
  Sammanfatta

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen