Var inte en bildtjuv

Lektionen handlar om att öka förståelsen för hur man får använda andras bilder.

Lektionsförfattare: Boel Nygren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att göra eleverna medvetna om begreppet upphovsrätt och vad det betyder för dem när de vill använda sig av någon annans bilder.

Förberedelser

Lyssna på programmet. Läs eventuellt på om upphovsrätt från Skolverkets webbplats och om bildanvändning här Det är en mycket omfattande lagstiftning och den enkla principen som man som vanlig användare av text och bild behöver känna till är: Sprid eller använd aldrig någon annans material utan att fråga om lov!

Genomförande

Inled med att låta eleverna fundera kring hur de själva använder andras bilder. Lyssna sedan på Tisdagskollen med Farzad som handlar om att någon tar Farzads bild utan att fråga om lov. Låt eleverna jobba två och två med innehållsfrågorna. Avsluta med att samtala om upphovsrätt och bildanvändning.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 1-3)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Centralt innehåll samhällsorienterande ämnen (årskurs 1-3)

Att undersöka verkligheten

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Rättigheter och rättsskipning

 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 4-6)

Språkbruk

 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Brukar du använda bilder?

Instruktioner

Fundera på frågorna tillsammans i mindre grupper.

 1. Brukar du dela eller använda bilder som inte är dina egna? Ge exempel.
 2. Om du vill använda en bild som någon annan har tagit, hur gör du då? Beskriv!
 3. Har det hänt att någon har använt eller delat någon av dina bilder utan att fråga om lov? Berätta!
2 Lektionsdel 2:

Lyssna på Farzad

Instruktioner

Lyssna på Tisdagskollen med Farzad och svara på frågorna.

 1. Vad är det tjuven har tagit av Farzad?
 2. Tror du att den som tog bilden visste att hen var en tjuv?
 3. Vad ska man göra om man vill använda någon annans bild eller ljud?
 4. Vad kunde den som ville använda Farzads bild ha gjort för att ta reda på vems bild det var?
 5. Hur gör Farzad för att få tag på ljud som han kan använda i programmet?
 6. Vad tror du Farzad hade sagt om den som tog bilden hade frågat om lov? Varför tänker du så?
 7. Känner du till några bild- och ljudbanker som du kan använda fritt?
3 Lektionsdel 3:

Undersök fria bildtjänster

Instruktioner

Använd länken till Creative Commons search och testa den söktjänsten för att hitta bilder som du kan använda i skolarbeten.

4 Lektionsdel 4:

Lektion att fortsätta med

Instruktioner

Bli bättre på att söka på internet genom att göra lektionen Undersök Google.