.FILE
Koll på digitala källor | åk 4-6

Hur fungerar digitala källor?

Lektionen handlar om hur enkelt en digital källa kan ändras och på så sätt få en helt annan betydelse.

1

Vad berättar bilden?

Titta tillsammans med en kompis på bilderna och arbeta med frågorna. Ni kan ha olika svar.

 • Beskriv bilderna. Vad ser du på dem? På vilket sätt skiljer de sig åt?
 • Är det samma fågel på alla bilder?
 • Säger bilderna samma sak om fågeln?
 • Vilka olika källor visar bilderna?
 • Finns det någon källa som är mer "rätt" eller "sann" än de andra? Förklara hur du tänker.
 • Vilka av källorna på bilderna tror du det är lättast att förändra? Förklara hur du tänker.
 • Om du skulle berätta för någon annan om fågeln, vilken källa skulle du välja i första hand?

Här finns bilderna i en Google-presentation.


Bild 1


Bild 2


Bild 3


Bild 4

2

Sammanfatta

Arbeta i par med uppgiften.

 • Skriv "Tre råd till en källgranskare" i  form av bildtexter till bilderna.
 • Finns det något man behöver tänka särskilt på när man granskar digitala källor? Motivera ert svar.

Bild 1


Bild 2


Bild 3


Bild 4

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att få eleverna att förstå att digitala källor lätt kan ändras för att säga olika saker.

Förberedelser

Ladda ner bildserien eller låt eleverna arbeta med den på lektionssidan. Gå igenom och fundera på vad de olika bilderna illustrerar. Vårt förslag till hur bilderna kan tolkas presenteras i pdf:en som du kan ladda ner här.

Genomförande

Eleverna ska tolka några olika bilder och deras innebörd och efter det komma med tre källkritiska råd. Inled med att prata om hur lätt digitala källor kan ändras och låt sedan eleverna tolka vad bilderna säger. Prata därefter gemensamt om hur de tolkat bilderna. Låt eleverna motivera vilken av bilderna som är den "rätta" källan samt i vilka eller vilket sammanhang den är rätt. Sammanfatta genom att låta eleverna komma med sina tre bästa källkritiska råd till den som ska granska digitala källor.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i svenska (årskurs 4-6)

Informationssökning och källkritik

 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Vad berättar bilden?
 • Lektionsdel 2
  Sammanfatta

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen