.FILE 2G 3G 4G 5G
Koll på digitala källor | åk 4-6

Hur fungerar digitala källor?

Lektionen handlar om hur enkelt en digital källa kan ändras och på så sätt få en helt annan betydelse.

Vad berättar bilden?

Titta tillsammans med en kompis på bilderna och arbeta med frågorna. Ni kan ha olika svar.

  • Beskriv bilderna. Vad ser du på dem? På vilket sätt skiljer de sig åt?
  • Är det samma fågel på alla bilder?
  • Säger bilderna samma sak om fågeln?
  • Vilka olika källor visar bilderna?
  • Finns det någon källa som är mer "rätt" eller "sann" än de andra? Förklara hur du tänker.
  • Vilka av källorna på bilderna tror du det är lättast att förändra? Förklara hur du tänker.
  • Om du skulle berätta för någon annan om fågeln, vilken källa skulle du välja i första hand?

Här finns bilderna i en Google-presentation.


Bild 1

Tecknad bild av en sittande fågel.

Bild 2

Tecknad bild av en sittande fågel och en person som granskar en skärm med en bild på en fågel.

Bild 3

Tecknad bild en fågel från olika källor.

Bild 4

Tecknad bild av en fågel från olika källor, källorna granskas av en person med förstoringsglas.

Sammanfatta

Arbeta i par med uppgiften.

  • Skriv "Tre råd till en källgranskare" i  form av bildtexter till bilderna.
  • Finns det något man behöver tänka särskilt på när man granskar digitala källor? Motivera ert svar.

Bild 1


Bild 2


Bild 3


Bild 4

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att få eleverna att förstå att digitala källor lätt kan ändras för att säga olika saker.

Förberedelser

Ladda ner bildserien eller låt eleverna arbeta med den på lektionssidan. Gå igenom och fundera på vad de olika bilderna illustrerar. Vårt förslag till hur bilderna kan tolkas presenteras i pdf:en som du kan ladda ner här.

Genomförande

Eleverna ska tolka några olika bilder och deras innebörd och efter det komma med tre källkritiska råd. Inled med att prata om hur lätt digitala källor kan ändras och låt sedan eleverna tolka vad bilderna säger. Prata därefter gemensamt om hur de tolkat bilderna. Låt eleverna motivera vilken av bilderna som är den "rätta" källan samt i vilka eller vilket sammanhang den är rätt. Sammanfatta genom att låta eleverna komma med sina tre bästa källkritiska råd till den som ska granska digitala källor.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation
- Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare av samhällets makthavare samt som underhållare.
- Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
- Metoder för att söka information, till exempel textläsning, intervjuer och observationer. Samtal om olika källors användbarhet och tillförlitlighet.

Granskning av samhällsfrågor
- Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 4-6)

Texter
- Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkbruk
- Formellt och informellt språk. Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare, syfte och sammanhang. Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier.

Centralt innehåll i bild (årskurs 4-6)

Bildframställning
- Fotografi, film och annat digitalt bildskapande samt redigering av fotografi och rörlig bild.
- Rättigheter och skyldigheter samt etiska frågeställningar vid användning av bilder i olika sammanhang.

Bildanalys
- Bilder ur elevernas visuella kulturer som gestaltar identitet, grupptillhörighet och normer.
- Hur bilder påverkar och förmedlar budskap. Ord och begrepp för att kunna samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-