Undersök Google

Lektionen handlar om att jämföra och pröva källors tillförlitlighet vid informationssökning på internet.

Lektionsförfattare: Christina Löfving

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att ge kunskap om hur internet, söktjänster och sökmotorer fungerar. Samt om hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Förberedelser

Gå igenom lektionen och påståendena om Google (som kan fungera som en presentation av hur Google fungerar). Du hittar svar på frågorna om sökresultat på Google från lektionsdel 2 här (pdf).

Genomförande

Låt eleverna ta ställning till ett antal påstående om Googles söktjänst och därefter undersöka och jämföra två sökningar på Google. Sammanfatta gruppens kunskaper om söktjänsten Google.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

  • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra olika medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 4-6)

Informationssökning och källkritik

  • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Så funkar Google

Instruktioner

Titta på klippet Så funkar Google där Kristina Alexanderson förklarar hur Googles söktjänst fungerar.

2 Lektionsdel 2:

Visste du detta om Google?

Instruktioner

Läs påståendena om Google.

Läs påståenden om Google

Vilka kände du till och vilka var nya för dig? Jämför med varandra!

3 Lektionsdel 3:

Sökresultat på Google

Instruktioner

Arbeta två och två med uppgifterna om olika sökresultat i Google.

  1. Wikipedia kommer nästan alltid bland de första sökträffarna när man söker på Google, eller googlar. Varför är det så?

  1. Många tittar bara på de översta sökresultaten i Google. Varför kan det vara dumt att göra så? Jämför de två bilderna av en sökning på ordet Brunbjörn. Vad missar den som bara tittar på de första sökresultaten?

  1. Vad händer med de träffar som hamnar på sidan fem, sex eller ännu längre ner i sökningen? Varför finns de som nästan ingen tittar på dem?

4 Lektionsdel 4:

Olika sökningar ger olika resultat

Instruktioner

Titta på sökningarna tillsammans och svara på frågorna.

Titta på sökningarna

Gå igenom de olika sökresultaten på bilderna tillsammans och svara på frågorna.

Figur 1: Google-sökning Brunbjörn 2014
Figur 2: Google-sökning Brunbjörn 2017
  1. De två sökningarna på ordet ”brunbjörn” är olika varandra, hur då?
  2. Varför är de olika tror du?
  3. Finns det några sökresultat som vill sälja något? Hur ser du i så fall det?
5 Lektionsdel 5:

Sammanfatta

Skriv tre saker som du tycker att alla behöver känna till när de använder Google för att söka på internet.

6 Lektionsdel 6:

Fortsätt med nästa lektion

Instruktioner

Fördjupa dina kunskaper i källkritik genom att göra lektionen Källkritik av bilder.