.FILE
Koll på källkritik | åk 4-6

Undersök Google

Lektionen handlar om sökkritik, om att jämföra och pröva källors tillförlitlighet vid informationssökning på internet.

1

Så funkar Google

Titta på klippet Så fungerar Google där Kristina Alexanderson förklarar hur Googles söktjänst fungerar.

2

Visste du detta om Google?

Läs påståenden om Google. Vilka kände du till och vilka var nya för dig? Jämför med varandra!

3

Sökresultat på Google

Arbeta två och två med uppgifterna om olika sökresultat i Google.

 1. När man söker på Google, eller googlar, kommer Wikipedia nästan alltid bland de första sökträffarna. Varför är det så?

2. Många tittar bara på de översta sökresultaten i Google. Varför kan det vara dumt att göra så? Jämför de två bilderna av en sökning på ordet Brunbjörn. Vad missar den som bara tittar på de första sökresultaten?

3. Vad händer med de träffar som hamnar på sidan fem, sex eller ännu längre ner i sökningen? Varför tittar nästan ingen på dem?

4

Sökningar ger olika resultat

Gå tillsammans igenom de olika sökresultaten på bilderna och svara på frågorna.

Figur 1: Google-sökning Brunbjörn 2014
Figur 2: Google-sökning Brunbjörn 2017
 1. De två sökningarna på ordet "brunbjörn" är olika varandra, hur då?
 2. Varför tror du att de är olika?
 3. Finns det några sökresultat som vill sälja något? Hur ser du i så fall det?
5

Sammanfatta

Skriv tre saker som du tycker att alla behöver känna till när de använder Google för att söka på internet.

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att ge kunskap om hur internet, söktjänster och sökmotorer fungerar. Samt om hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Förberedelser

Gå igenom lektionen och påståendena om Google (som kan fungera som en presentation av hur Google fungerar). Du hittar svar på frågorna om sökresultat på Google från lektionsdel 3 här (pdf).

Genomförande

Låt eleverna ta ställning till ett antal påstående om Googles söktjänst och därefter undersöka och jämföra två sökningar på Google. Sammanfatta gruppens kunskaper om söktjänsten Google.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation
- Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare av samhällets makthavare samt som underhållare.
- Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
- Metoder för att söka information, till exempel textläsning, intervjuer och observationer. Samtal om olika källors användbarhet och tillförlitlighet.

Granskning av samhällsfrågor
- Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 4-6)

Texter
- Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkbruk
- Formellt och informellt språk. Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare, syfte och sammanhang. Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Så funkar Google
 • Lektionsdel 2
  Visste du detta om Google?
 • Lektionsdel 3
  Sökresultat på Google
 • Lektionsdel 4
  Sökningar ger olika resultat
 • Lektionsdel 5
  Sammanfatta

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-