.FILE 2G 3G 4G 5G
Tekniska lösningar - historia och nutid | åk 7-9

Viktig information - vad är det?

Lektionen är en grundläggande introduktion till informationssäkerhet.

Vad är viktig information för dig?

Fundera på egen hand kring frågorna.

1. Vilken information är så viktigt att du kan den utantill?
2. Vilken information sparar du så att bara du kan få tillgång till den?

Gradera hur viktig informationen är

Titta på listan med förslag på information som kan behöva hållas säker, skyddad eller inlåst.

Hur viktig är informationen? Arbeta tillsammans med en kompis och värdera om informationen.

 • skolschemat
 • teckningar från förskolan
 • läroboken i historia
 • betygen från årskurs sex
 • dina bebisbilder
 • ditt pass
 • inloggningsuppgifter till mejlen
 • inloggningsuppgifter till skolan dator
 • dagens inlämnade läxa
 • bankinloggning
 • dina bankuppgifter
 • mobiltelefonen
 • ditt personnummer
 • telefonnummer
 • din religiösa tillhörighet
 • klasslistan
 • adressen
 • nycklar
 • betygen från årskurs nio
 • hjärnan
 • dina dagboksanteckningar

Gradera listan

1 = livsviktig information

2 = mycket viktig information

3 = viktig information

4 = varken viktig eller oviktig information

5 = oviktig information

Cybersäkerhet i samhället

Titta på filmklippet om cybersäkerhet från Unga Forskare och diskutera frågorna.

 • Vilka känsliga it-system finns hos: politiska partier, banker, samhällets infrastruktur, sjukhus? Ge exempel!
 • Vad skulle hända om deras känsliga it-system slogs ut?
 • Vilken viktig information, eller känsliga uppgifter, skulle kunna läcka från deras it-system? Vilka konsekvenser skulle det kunna få?

Din personliga viktiga information

Fundera kring vad du och dina föräldrar har sparat från ditt liv fram till idag. Vilka saker, bilder, papper eller andra " bärare" av information finns sparat hemma hos dig? Gör varsin lista och jämför med varandra.

Fundera och resonera med hjälp av frågorna:

 • Är det ni har på era listor viktig information? Förklara och motivera hur ni tänker.
 • Kan information ha olika värde i olika sammanhang? Eller för olika personer? För vem har sakerna på din lista ett värde?
 • Har du eller dina föräldrar valt att skydda sakerna på din lista på något särskilt sätt?
 • Om ni skulle ses och göra nya listor om ungefär 30 år, vad skulle finnas på listan då som inte finns där idag?
 • Har du sett en film eller läst en bok om en någon där handlingen bygger på information om den personen som producenten eller författaren har fått från sånt som ni har på era listor? Ge exempel. Fundera på om filmen eller boken hade kommit till utan sakerna på era listor.

Sammanfatta

Ge varandra era bästa tips på hur man ska hantera sin viktiga information.

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Syfte

Syftet med lektionen är att öka elevernas medvetenhet om hur olika typer av information har olika värde.

Förberedelse

Titta igenom listan med förslag på information. Hur värderar du själv den? Förbered dig för den händelse att eleverna har olika uppfattning om värdet av några av exemplen. Läs gärna mer om informationssäkerhet (MSB). 

Genomförande

Låt eleverna reflektera kring vilken information de anser är viktig och hur de skyddar den, för att sedan värdera innehållet i listorna. Fundera kring vad som är viktig personlig information under en människas liv (fotografier, leksaker och böcker man var rädd om som liten, papper och bilder från barndomen, betyg, intyg, skolarbeten, information förknippad med arbetslivet). Resonera om hur information kan ha olika värde i olika sammanhang och för olika människor.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 7–9)

Teknik, människa, samhälle och miljö
- Internet och några andra globala tekniska system samt deras fördelar, risker och begränsningar.
- Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i samhället, däribland vid lagring av data.

Tekniska lösningar
Tekniska lösningar
- Hur komponenter och delsystem benämns och samverkar inom tekniska system, till exempel informations- och kommunikationsteknik och transportsystem.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7–9)

Information och kommunikation
- Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.

Granskning av samhällsfrågor
- Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
- Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-