.FILE 2G 3G 4G 5G
Förstå samhällets digitalisering | åk 4-6

Hur används nätet?

Lektionen handlar om att avläsa diagram för att få kunskaper om den digitala vardagen.

Avläs diagram

Använd diagrammen som visar hur barn använder internet, surfplattor och mobiltelefoner och svara på frågorna.

Diagram 1. Barns användning av internet (Från Svenskarna och internet 2017)

Diagram 2. Barns användning av surfplatta (från Svenskarna och internet 2017)

 1. Hur stor andel  6 - 7-åringar använder surfplatta dagligen?
 2. Är det fler eller färre 8 - 9-åringar än 10 - 11-åringar som använder surfplatta någon gång?
 3. I vilken åldersgrupp har internetanvändningen ökat mest mellan år 2016 och 2017?
 4. Hur stor andel av 10 - 11-åringarna använde internet varje dag år 2017?

Gör ett eget diagram

Läs och gör ett eget diagram.

I förskolegruppen Trädklättrarna går det 16 barn i åldern 2 till 5 år. Vi frågade barnen om de hade egna datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Så här svarade de:

 • 3 av barnen hade en egen mobiltelefon
 • 9 barn hade en egen surfplatta
 • 5 barn hade en egen dator
 • 6 av barnen hade varken egen dator, surfplatta eller mobiltelefon

Gör en egen undersökning och ett diagram.

 1. Skriv in resultaten från undersökningen av Trädklättrarens barn i en tabell.
 2. Undersök hur många i din klass som har egen mobiltelefon, surfplatta och/eller dator.
 3. Skriv in de resultaten i din tabell.
 4. Gör ett stapel- eller cirkeldiagram som redovisar resultaten från de båda undersökningarna.

Diskutera nätvanor

Diskutera med stöd av frågorna om ni tror att era nätvanor kommer att förändras när ni blir äldre. Motivera hur ni tänker!

 • Påverkar ålder vad man gör på nätet?
 • Vid vilka åldrar tror du att vanorna på nätet förändras mest?
 • Vad kommer du göra på nätet när du blir äldre?
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att ge eleverna möjlighet att träna sin förmåga att avläsa diagram samt att visa hur de kan göra egna diagram digitalt.

Förberedelse

Läs igenom uppgiften för att avgöra om eleverna behöver en genomgång kring att arbeta med diagram innan ni börjar med uppgiften. Välj i vilken form eleverna ska göra sina diagram. Om eleverna ska göra egna diagram digitalt fungerar Google Kalkyl  bra. Behöver du eller eleverna instruktioner? Sök på YouTube, där finns det flera enkla videoinstruktioner som lärare och pedagoger har lagt upp. Om eleverna ska rita diagram är det viktigt att de har tillgång till linjal och passare för att de ska kunna välja typ av diagram.

Genomförande

Låt eleverna läsa diagrammen och besvara frågorna. Uppmuntra dem gärna att reflektera och samtala om resultaten som visas i diagrammen. Avsluta med att skapa egna diagram. Välj om ni vill göra dem digitalt med Google Kalkylark, bygga med olikfärgade klossar eller rita egna diagram. Avsluta med att be eleverna reflektera kring hur ålder påverkar vad vi gör på nätet. Tror de att deras nätvanor kommer att förändras när de blir äldre?

Fördjupning

För dig som vill låta eleverna arbeta mer med siffror från avsnittet om Barn och internet från undersökningen "Svenskarna och internet 2017" finns ytterligare diagram och grafer här  . Vill ni jämföra siffrorna över tid? Här finns undersökningar från fler år. 

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Centralt innehåll i matematik (årskurs 4-6)

Sannolikhet och statistik

 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Centralt innehåll i samhällsorientering (årskurs 4-6)

Information och kommunikation
- Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare av samhällets makthavare samt som underhållare.
- Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
- Metoder för att söka information, till exempel textläsning, intervjuer och observationer. Samtal om olika källors användbarhet och tillförlitlighet.

Granskning av samhällsfrågor
- Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-