.FILE 2G 3G 4G 5G
Illustration av Grace Hopper
Teknikhistoria och säkerhet | åk 7-9

Teknikhistoria: Lär dig mer om Grace Hopper

Lektionen handlar om att fördjupa kunskaperna kring teknikhistoria.

Vad kan gå fel?

Samla synonymer

 • Samla tillsammans så många synonymer som möjligt till ordet fel.
 • Brainstorma! Försök komma på olika typer av fel ni har råkat göra och hur ni har gjort för att rätta till dem

Vad betyder orden?

Är det någon som har med de här två orden bland sina synonymer? Är det ord du brukar använda? Ta reda på vad de betyder och i vilka sammanhang man brukar använda dem.

 • bugg
 • glitch

Vem var Grace Hopper?

Grace Hopper intresserade sig tidigt för maskiner och senare för datorer. Matematikintresset ärvde hon från sin mamma.

Karriären bedrevs i USA:s flotta där hon under andra världskriget arbetade med datorer (beräkningsautomater). Hon fann dem krångliga att programmera, och konstruerade därför ett program som kunde översätta text till datorspråk. Uppfinningen var världens första kompilator, Flow-matic, och den färdigställdes 1952.

Behovet av kompilatorer inom andra branscher visade sig stort och Grace Hopper initierade därför arbetet med att skapa programmeringsspråket Cobol (Common business oriented language) 1959, som underlättade arbetet bland annat för personaladministration och orderhantering. Än i dag används Cobol i bankväsendet.

Grace Hopper anses också vara personen som uppfann ordet ”bugg”, och var också den som avlägsnade den första buggen.

Källa: Artikeln om Grace Hopper från utställningen Datadamer på Internetmuseum.se

 • Anteckna ord du inte förstår och ta reda på vad de betyder.
 • Formulera en fråga till texten och byt med en klasskompis.
 • Formulera tillsammans en fråga om något ni vill veta mer om efter att ha läst artikeln.

Sök mer information om Grace Hopper

Vem var Grace Hopper?

Porträtt av Grace Hopper.

Ta reda på mer om Grace Hopper. Utgå från era egna frågor och frågorna här.

 • Vilket var Grace Hoppers yrke?
 • Hur kopplas hon till begreppet buggar?
 • Vad innebär debugging?
 • På vilket sätt har Grace Hopper haft betydelse för teknikutvecklingen?
 • Vilka källor använder du när du söker efter dina svar?

Sammanfatta

Använd klippet för att förklara för ett barn på mellanstadiet hur buggar – debugging och Grace Hopper kopplas samman.

Tecknat klipp av ett ansikte som följer en insekt som landar på en dator.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med den här lektionen är att fördjupa kunskaperna om personen bakom begreppet bugg.

Genomförande

Lektionen kräver att eleverna får möjlighet att träna informationssökning, antingen digitalt med en dator eller i biblioteket.

Glöm inte att bjuda på dina misslyckanden och erfarenheter i samtalet kring buggar.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll teknik (årskurs 7–9)

Teknik, människa, samhälle och miljö
- Internet och några andra globala tekniska system samt deras fördelar, risker och begränsningar.
- Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i samhället, däribland vid lagring av data.
- Hur tekniken möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
- Hur föreställningar om teknik påverkar individers användning av tekniska lösningar och yrkesval.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-