Teknikhistoria: Lär dig mer om Grace Hopper

Lektionen handlar om att fördjupa kunskaperna kring teknikhistoria.

Lektionsförfattare: Christina Löfving

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med den här lektionen är att fördjupa kunskaperna om personen bakom begreppet bugg.

Genomförande

Lektionen kräver att eleverna får möjlighet att träna informationssökning, antingen digitalt med en dator eller i biblioteket.

Glöm inte att bjuda på dina misslyckanden och erfarenheter i samtalet kring buggar.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 1-3)

 • Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar.
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Att styra föremål med programmering.
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6)

Tekniska lösningar

 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem och nätverk för datakommunikation.

Centralt innehåll i svenska (årskurs 4-6)

Informationssökning och källkritik

 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Vad kan gå fel?

Instruktioner

Brainstorma! Kom på alla gånger du har gjort något fel som du sedan har kunnat rätta tillArbeta först själv, sedan tillsammans med bänkgrannen.

2 Lektionsdel 2:

Samla ord som betyder fel

Instruktioner

Samla tillsammans så många ord som ni kan som är synonymer till fel. Lägg till de här två orden om ingen redan har kommit på dem. Prata om vad de betyder.

Lägg till de här två orden om ingen har kommit på dem. Prata om vad de betyder.

 • bugg
 • glitch
3 Lektionsdel 3:

Sök information om Grace Hopper

Instruktioner

Arbeta i biblioteket och ta reda på vem om Grace Hopper var och vad debugging är.

 • Vilket var Grace Hoppers yrke?
 • Hur kopplas hon till begreppet buggar?
 • Vad innebär debugging?
 • Vilka källor använder du när du söker efter dina svar?
4 Lektionsdel 4:

Sammanfatta

Använd klippet för att förklara hur buggar – debugging och Grace Hopper kopplas samman.

5 Lektionsdel 5:

Fortsätt med nästa lektion

Instruktioner