.FILE 2G 3G 4G 5G
Koll på livet på nätet | åk 4-6

Vem får se min bild?

Lektionen handlar om ansvarsfull användning av digitala medier.

Vem får se bilden?

Titta på bilderna. Föreställ dig att det är du som syns på dem. Hur skulle du använda bilderna?

Tre personer i en simbassäng.
Ett barn som gäspar.
Ett litet barn med vattkoppor.

Om det var du som var med på bilden, skulle du då

 • kunna trycka bilden på en t-shirt och ha den på dig
 • vilja ha bilden på din mobiltelefonskärm
 • använda bilden i skolans fotokatalog
 • skicka bilden till en kompis med sms
 • skicka bilden till en kompis med snapchat
 • låta bli att alls visa bilden?

Dela försiktigt

Titta på bilderna igen och samtala med stöd av frågorna. Gör en enkel sammanställning av gruppens uppfattning om de olika bilderna. Vilka bilder kan man tänka sig att sprida och vilka bilder vill man inte sprida eller dela alls?

 1. Är det någon bild som de flesta tycker är okej att dela överallt?
 2. Är ni oeniga om någon bild? Vad beror det i så fall på?
 3. Är det någon bild som nästan ingen vill dela med andra?
 4. Har bilderna som inte så många kan tänka sig att visa för andra något gemensamt?
 5. Har bilderna som många tycker det är okej att dela med andra något gemensamt?
 6. Är det någon skillnad mellan att dela en bild av sig själv och en bild av någon annan? Förklara hur ni tänker!

Sammanfatta

Föreställ dig istället att det är din kompis som syns på bilden. Hur skulle du tänka då? Läs igenom råden om vad som är bra att tänka på innan man delar en bild med andra.

 • Är det en bra bild?
 • Kommer min kompis att gilla bilden?
 • Kan bilden skapa problem för mig eller kompisen?
 • Är det ok att till exempel mormor, farfar eller en lärare ser bilden?
 • Kommer jag tycka att det var ett bra beslut att publicera bilden om ett år från nu?

Vilka av bilderna av din kompis skulle du

 • trycka på en t-shirt och ha på dig
 • ha på din mobiltelefonskärm
 • använda i skolans fotokatalog
 • skicka till en annan kompis med sms
 • skicka till en annan kompis med snapchat
 • inte visa alls?
Tre personer i en simbassäng.
Ett barn som gäspar.
Ett litet barn med vattkoppor.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att öka elevernas förståelse för vilken typ av bilder man vill och inte vill dela med sig av.

Förberedelser

Ta reda på vilka sociala medier eleverna använder så att du kan ta deras kanaler som exempel i den avslutande diskussionen.

Vill du veta mer om barns och ungas bilder på nätet? Läs dessa kapitel:

Genomförande

Ge eleverna tillgång till bilderna. För att undvika att eleverna påverkar varandra i vilka bilder de tycker det är okej att dela eller inte dela, så är det bra att inledningsvis låta dem arbeta enskilt med bilderna. Gå igenom de sex alternativen så att alla förstår vad de innebär. Skulle de kunna

 • trycka bilden på en t-shirt och använda den
 • ha bilden på sin mobiltelefonskärm
 • använda den i skolans fotokatalog
 • skicka den till en kompis med sms
 • skicka den till en kompis med Snapchat
 • inte visa den alls?

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll samhällsorienterande ämnen (årskurs 4–6)

Information och kommunikation
- Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare av samhällets makthavare samt som underhållare.
- Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Granskning av samhällsfrågor
- Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 4-6)

Texter
- Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkbruk
- Formellt och informellt språk. Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare, syfte och sammanhang. Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier.

Informationssökning och källkritik
- Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.
- Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Centralt innehåll i ämnet bild årskurs 4-6

Bildframställning
- Fotografi, film och annat digitalt bildskapande samt redigering av fotografi och rörlig bild.
- Rättigheter och skyldigheter samt etiska frågeställningar vid användning av bilder i olika sammanhang.

Bildanalys
- Bilder ur elevernas visuella kulturer som gestaltar identitet, grupptillhörighet och normer.
- Hur bilder påverkar och förmedlar budskap. Ord och begrepp för att kunna samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-