.FILE
illustration av tre utflyktsmål på tre fiktiva digital källor
Nosa på källkritiska frågor | åk F-3

Välja källa: använd källkritiska frågor

Lektionen handlar om att ställa källkritiska frågor.

1

Ställ källkritiska frågor

Läs texten och lös uppgiften.

Utflykten

En dag när du och dina klasskamrater kommer in i klassrummet står det ett enda ord på tavlan UTFLYKT. Alla börjar genast att prata i munnen på varandra om vad det handlar om. När er lärare kommer har både du och de andra hunnit föreställa er allt från en skogspromenad med matsäck till en helikopterfärd till ett tivoli. Er lärare är er enda källa till vad ordet UTFLYKT på tavlan handlar om. Men källan berättar ingenting innan ni har kommit på minst fem frågeord som kan ge er de svar ni behöver. Var frågvis!

 • Vilka fem frågeord skulle du använda?
 • Gör tillsammans med er lärare en lista av alla frågeord. Välj ut de fem frågor ni tror kommer att ge er flest svar om utflykten när ni ställer dem till er källa.
2

Tre olika källor

Titta på bilden som visar tre olika platser dit man kan åka på utflykt. Svara tillsammans på frågorna.illustration av tre utflyktsmål på tre fiktiva digital källor

 • Vad står det om utflyktsmålen? Läs tillsammans.
 • Vilka är de olika utflyktsmålen på bilden?
 • Använd era frågeord. Vilka av dem får ni svar på genom att läsa och titta på bilden?
 • Är det någon fråga ni inte får svar på? Vad beror det på och hur skulle ni göra för att få svar på den?
 • De tre platserna på bilden presenteras i tre olika källor. Vilka är de olika källorna?
 • Är det källor som du brukar använda?
3

Välj utflyktsmål

Välj utflyktsmål och förklara varför du väljer det.

illustration av tre utflyktsmål på tre fiktiva digital källor

 1. Vart skulle du åka med klassen om du fick välja själv? Motivera ditt val.
 2. Vilket utflyktsmål passar bäst om:
  • klassen ska åka precis innan sommarlovet
  • resan inte får kosta något
  • klassen ska vara borta över dagen
  • det är er klass som ska åka
  • ni vill åka skidor
  • ni vill tält
 3. Var det något utflyktsmål du valde bort helt och hållet? Vilket och varför?
4

Sammanfatta

En källa berättar alltid något för oss. Ibland genom text som man ska läsa. En källa kan vara en bild eller en sak som man kan titta på för att få reda på något. När du läste om och tittade på de tre utflyktsmålen ställde du också frågor om det du såg och läste. Du var källkritisk. Du tog reda på, undersökte och jämförde informationen som du fick från att titta och läsa på bilden.

 • Varför är det viktigt att lära sig göra så? Alltså att lära sig vara källkritisk? Fundera tillsammans.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Syftet med lektionen

Syftet med lektionen är att träna på att ställa och använda källkritiska frågor.

Förberedelse

Skriv eventuellt ut bilden om eleverna ska arbeta i par eller mindre grupper.

Genomförande

Följ arbetsgången. Målet med det inledande samtalet är att eleverna ska hitta frågeorden: var/vart, vad, när, vem, hur och varför. Stötta sedan eleverna i deras samtal om bilden och i de val de ska göra genom att ge dem orden: källans ålder, datum, öppettid, resväg, reklam eller upplysning, pris, avsändare.

Se läroplanskoppling

Samhällskunskap (årskurs 1–3)

Att undersöka verkligheten

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Svenska (årskurs 1–3)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Ställ källkritiska frågor
 • Lektionsdel 2
  Tre olika källor
 • Lektionsdel 3
  Välj utflyktsmål
 • Lektionsdel 4
  Sammanfatta

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen