.FILE 2G 3G 4G 5G
Tekniska lösningar - historia och nutid | åk 7-9

Teknikhistoria: Gladys och GPS-tekniken

Lektionen handlar om teknikhistoria och kvinnan bakom GPS-tekniken.

Vad vet du om GPS?

Fundera och diskutera.

När använder du GPS?

Fundera tillsammans i mindre grupper. Vad vet ni om GPS-teknik?

  • Ge exempel på några olika situationer där GPS-teknik används.
  • Vad står förkortningen GPS för?
  • Vad är GPS-teknik? Går det att beskriva enkelt? Försök!

Hon lade grunden till GPS

Läs och svara på frågor.

Gladys West lägger grunden till GPS

Porträtt av Gladys West.

Läs artikeln och titta på videon om den amerikanska matematikern Gladys West. Du hittar dem i utställningen Datadamer på Internetmuseum. Svara på frågorna.

  • Berätta vad du vet om Gladys bakgrund.
  • Vad är det för typ av arbete Gladys har när hon börjar göra det som lägger grunden till GPS-tekniken?
  • Gladys var svart och kvinna, tror du att det påverkade hennes möjligheter i arbetet? Förklara och motivera hur du tänker.
  • Medborgarrättsrörelsen kämpade mot rasism och förtryck av svarta i USA. Gladys kunde inte delta i protesterna som rörelsen anordnade. Varför inte?
  • Gladys arbete med GPS-tekniken var länge okänt för de flesta. Hur kommer det sig?

Idag och i framtiden

Läs och diskutera:

Sammanfatta

Sammanfatta era samtal.

Vad tar du med dig från era samtal?

Under den här lektionen har du och dina klasskamrater diskuterat flera olika saker. Skriv ner en sak som du har tänkt under lektionen, en sak någon har sagt och en sak som du hade velat prata mer om.

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Syfte med lektionen

Syftet med lektionen är att ge eleverna förståelse för den historiska utvecklingen av den teknik som de använder idag. Lektionen bidrar med kunskap kring hur enskilda personers arbete kan lägga grunden till något först långt senare lyfts fram och ses som ny och innovativ teknik. Lektionen fungerar även som ingång till samtal om hur hur kön och kulturella och socioekonomiska faktorer kan påverka människors möjligheter inom teknikområdet.

Förberedelse

Titta eventuellt igenom utställningen Datadamer på Internetmuseum för att hitta andra exempel att kunna lyfta i samtalen med eleverna.

Genomförande

Följ arbetsgången

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll teknik (årskurs 7–9)

Teknik, människa, samhälle och miljö
- Internet och några andra globala tekniska system samt deras fördelar, risker och begränsningar.
- Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i samhället, däribland vid lagring av data.
- Hur tekniken möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
- Hur föreställningar om teknik påverkar individers användning av tekniska lösningar och yrkesval.

Tekniska lösningar
- Hur komponenter och delsystem benämns och samverkar inom tekniska system, till exempel informations- och kommunikationsteknik och transportsystem.

Centralt innehåll historia (årskurs 7–9)

Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid
- Tolkning av historiska källor från tidsperioden och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.
- Analys av historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur individer och grupper använder historia för att kritisera samtida fenomen och påverka våra föreställningar om framtiden.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-