Ämnesområde

Digitalisering

Vad innebär digitalisering, och hur påverkar den oss och vår vardag? Digitala lektioner ger eleverna möjlighet att få syn på och förstå vad digitaliseringen och den digitala tekniken innebär för utvecklingen av individ och samhälle.

Digitalisering är den förändring som användningen av digital teknik har på vår vardag. Har dina elever funderat på hur man kommunicerade innan mobiltelefonen fanns? Eller hur man tog reda på så enkla saker som när bussen gick eller vad det skulle bli för väder? Våra lektioner börjar ofta i elevernas vardag för att sedan leda vidare till samtal om digitaliseringens betydelse i samhället.

Våra lektioner om digitalisering för mellanstadiet och högstadiet kan du använda direkt i klassrummet eller ha som inspiration när du förbereder din undervisning.

Digitaliseringens möjligheter och risker

Precis som andra stora samhällsförändringar, till exempel industrialiseringen, har digitaliseringen ändrat mycket i hur vi människor umgås, arbetar och tar till oss kunskap. Att ge eleverna förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället är därför en viktig del av skolans uppdrag kring digital kompetens.

I våra lektionspaket kan du låta eleverna upptäcka hur vår nutidshistoria är tätt förknippad med utvecklingen av internet och digital teknik. Det finns lektioner som handlar om allt från emojier, appar och nya sätt att gå i skolan till de möjligheter och risker som digitaliseringen innebär.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.

Lektionspaketen och lektionerna om digitalisering kan du använda i vilken ordning som helst. Du får använda lektionerna fritt och kan välja hela eller delar av innehållet.

Med sök- och sorteringsfunktionen kan du enkelt hitta och välja lektioner från hela vårt utbud.

Lektionspaket inom Digitalisering

 • Lektionspaket

  Koll på vad internet förändrat | åk 4-6

  Lektioner om hur digitaliseringen har förändrat vårt språk och vårt sätt att kommunicera och om att alla i samhället inte är digitala.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Teknik.

  3 lektioner
 • Lektionspaket

  Skola överallt | åk 7-9

  Lektioner som handlar om elevernas digitala arbetsplats utanför det fysiska klassrummet och om hur digitaliseringen har påverkat människors sätt att arbeta.

  Passar undervisning i Idrott, Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

  5 lektioner
 • Lektionspaket

  Förstå samhällets digitalisering | åk 4-6

  Lektioner som bidrar till att synliggöra barns och ungas aktivitet på nätet och låter eleverna diskutera nätvanor, chatspråk och vår digitala framtid.

  Passar undervisning i Matematik, Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Teknik.

  4 lektioner
 • Lektionspaket

  Lär mer om digitaliseringens betydelse | åk 7-9

  Lektioner som ökar förståelsen för digitaliseringens påverkan på samhället; om hur internet förändrat vår tillgång till olika tjänster och vårt sätt att kommunicera.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Teknik.

  6 lektioner
 • Lektionspaket

  Börja förstå vår digitala värld | åk F-3

  Lektionerna introducerar digitalisering och samtal kring digitala tjänster som vi möter i vardagen.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Teknik.

  4 lektioner