.FILE
Pixelfigurer på blå bakgrund
Lär mer om digitaliseringens betydelse | åk 7-9

Vad hände på internet när du föddes?

Lektionen handlar om samhällets digitalisering.

1

Vad gjorde internet när jag föddes?

Gör en tidslinje som visar internets utveckling. Visa några viktiga händelser innan 1996 och fokusera sedan på tiden efter -96 och framåt. Skriv in viktiga händelser ur den digitala historien tillsammans med viktiga händelser i ditt och dina klasskamraters liv.

 • 1996 En internetuppkoppling är årets julklapp
 • 1998 Google startar
 • 1999 De första konsolspelen
 • 2001 Wikipedia lanseras
 • 2003 Skype lanseras - det går att ringa via internet
 • 2004 Facebook
 • 2005 Youtube startar
 • 2007 Iphonen lanseras
 • 2010 Instagram
 • 2011 Snapchat
 • 2011 Twitch
 • 2012 Gangnam style
 • 2014 Musical.ly
 • 2014 Echo (Amazons smarta högtalare)
 • 2016 TikTok
 • 2016 Pokémon Go
 • 2017 Fortnight
2

Så har internet gjort skillnad

Här ser du några olika situationer där internet och möjligheten att använda digital teknik har inneburit en förändring i människors sätt att handla och agera. Beskriv hur man gör idag och hur man gjorde innan internet fanns.

 • planera, boka och beställa en resa
 • resa med kollektivtrafik
 • söka jobb/utbildning/skola
 • fotografera
 • handla kläder och skor
 • hitta adress och telefonnummer till någon
 • skriva en text
 • betala räkningar
 • lyssna på musik
 • titta eller lyssna på favoritprogrammet
 • ringa hem
 • komma för sent
 • hitta till en plats eller adress där du inte varit tidigare
3

Sammanfatta

Diskutera och fantisera!

 • Hur tror du att digitalisering och vår uppkopplade vardag kommer att förändra vårt sätt att leva i framtiden? Använd listan och fundera på hur vi kommer att göra de sakerna i framtiden.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att synliggöra hur internet och tillgången till digitala verktyg har förändrat människors vardag, arbetsliv och fritid.

Förberedelse

Om du vill använda andra händelser och tidpunkter till tidslinjen behöver du förbereda dem. I sammanfattningen: Den stora berättelsen om internet och 50 år med internet av Fredrik Wass kan du och dina elever få veta mer om internet. Några roliga punkter hittar du även i Veckorevyn 23 saker vi minns från år 2000 (det var en helt annan värld). Du kan också använda Kristina Alexandersons presentation om internethistoria med några nedslag.

Vill ni skapa digitala tidslinjer föreslår vi att ni använder ett av följande verktyg: Creately, Timetoast, Timelinemaker, Popplet, TimeGraphics

Genomförande

Inled lektionen med att skapa en tidslinje tillsammans. Gör enstaka nedslag längre tillbaka i tiden, men koncentrera er mest på tiden från 1996 och framåt. Det var året då en internetuppkoppling var årets julklapp i Sverige. Komplettera med viktiga händelser utifrån elevernas perspektiv (verktyg, appar, spel, tjänster som de använder i sin vardag). Samtala om utvecklingen och olika händelser samtidigt som tidslinjen växer fram. Låt eleverna arbeta i par eller mindre grupper med att beskriva hur några olika vardagssituationer, samhällsfunktioner och fritidsaktiviteter har förändrats i takt med att internet och de digitala systemet har utvecklats och blivit vanligare.

Fördjupning

Eleverna arbetar i par eller gruppvis och skapar en presentation i till exempel Prezi. Uppgiften är att välja de tre förändringar som internet/digitaliseringen har inneburit som de tycker är viktiga. De ska även motivera sina val och gärna presentera goda argument för varför de tycker som de gör.

Vi rekommenderar också att du använder lektionen Vad är internet egentligen?

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 7-9)

Tekniska lösningar

 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Samhällsresurser och fördelning

 • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Vad gjorde internet när jag föddes?
 • Lektionsdel 2
  Så har internet gjort skillnad
 • Lektionsdel 3
  Sammanfatta

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen