.FILE
Säkerhet vid teknikanvändning | åk 4-6

Skydda din mobiltelefon

Lektionen handlar om säkerhet vid teknikanvändning; om att skydda sin mobiltelefon.

1

Vad använder du din mobiltelefon till?

Svara på frågorna och berätta för en kompis.

 • Har du en egen mobil?
 • Hur viktig är din mobil för dig? Förklara hur du tänker.
 • Vad använder du den till? Gör en lista:
  • jag använder min mobil för att fotografera...
  • jag använder min mobil för att anteckna...
  • jag använder min mobil till...
  • jag använder min mobil till...
2

Vilka skydd väljer du?

Läs listan tillsammans med en kompis. Vilka fyra skydd skulle ni välja till era telefoner? Motivera era val.

 • skärmskydd
 • mobilskal
 • skärmlås
 • lösenord
 • hitta min mobil (hitta min iPhone)
 • antivirusprogram
 • ett uppdaterat operativsystem
3

Sammanfatta

Jämför era val med varandra och diskutera med stöd av frågorna.

 • Var det svårt att bara få välja fyra skydd?
 • Var det många som valde lika?
 • Var det något skydd som ingen valde?
 • Varför är det viktigt att skydda sin telefon?
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att eleverna ska få en bild av begreppet säkerhet och vad det kan betyda i relation till digitala resurser som exempelvis en mobiltelefon.

Förberedelser

Inga

Genomförande

Dela in eleverna i mindre grupper. Be gruppen titta på listan och bestämma vilka de tycker är viktiga för den egna mobiltelefonens säkerhet. Övningen blir lite svårare om grupperna också måste välja bort två alternativ och rangordna sina val. Lyssna till elevernas samtal och uppmuntra dem att motivera hur de tänker. Avsluta med att prata i helklass om vilken typ av säkerhet de olika förslagen representerar och vad de skyddar mot. Låt grupperna presentera och motivera något av sina val.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 4-6)

Individer och gemenskaper
- Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Information och kommunikation
- Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6)

Teknik, människa, samhälle och miljö
- Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i vardagen, till exempel vid användning av elektricitet och vid överföring av information i digitala miljöer.

Tekniska lösningar
- Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Vad använder du din mobiltelefon till?
 • Lektionsdel 2
  Vilka skydd väljer du?
 • Lektionsdel 3
  Sammanfatta

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-