Kristina Alexanderson föreläser kring internet för elever på Hersby gymnasium.

Kostnadsfria föreläsningar med Kristina Alexanderson

Kristina Alexanderson är ansvarig för skolsatsningarna på Internetstiftelsen, och en av Sveriges ledande experter kring digital kompetens. Hon är också en mycket uppskattad föreläsare.

Kristina Alexanderson ansvarar för Internetstiftelsens skolsatsningar, och är en av landets ledande experter på arbetet med digital kompetens i skolan. Hon har hjälpt skolor och lärare att komma igång med digital kompetens i över 15 år – tidigare med skoltävlingen Webbstjärnan och just nu bland annat genom föreläsningar, utbildningar och lärresursen Digitala lektioner.

Kristina Alexanderson brinner för att alla barn ska bli kunniga och medvetna internetanvändare och är författare till guiden Källkritik på internet. Hennes gedigna erfarenhet och entusiasmerande sätt har gjort henne till en flitigt anlitad och mycket uppskattad föreläsare. Hon föreläser kring följande ämnen:

  • Så kan du kan arbeta med digital kompetens i skolan
  • Vad är digital kompetens?
  • Digital källkritik – hur kan du undervisa om det?
  • Skolans digitalisering
  • Barns användning av internet
Kristina Alexanderson

Boka Kristina till din konferens

Vill du att Kristina Alexanderson ska föreläsa på en lärarkonferens eller liknande som du arrangerar? Kontakta oss!

Kravet är att minst 200 personer deltar.