Granska syftet med skolans webbplats

Lektionen handlar om hur man genom ett källkritiskt förhållningssätt kan pröva en digital källas tillförlitlighet.

Lektionsförfattare: Kristina Alexanderson

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att öka elevernas medvetenhet om källor och källkritik. De övar färdighet genom att de göra en källkritisk granskning av skolans webbplats.

Förberedelser

Du som lärare bör ha sett filmen om att granska en webbplats i lektionsdel 1. Besök också din skolas webbplats. Är den tydlig och transparent? Eller otydlig och svårnavigerad? Oavsett vilket så är det bra om du som lärare har tittat på webbplatsen och noterat eventuella svårigheter innan du sätter eleverna på att göra samma uppgift.

Genomförande

Titta gemensamt på filmen om att granska en webbplats. Låt eleverna arbeta i grupp med uppgifterna och jämföra sina resultat med varandra. Avsluta med att diskutera hur och om ni skulle kunna göra webbplatsen tydligare.

 

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll för ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll för ämnet svenska (årskurs 7-9)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Titta på filmen att granska en källa

Instruktioner

Titta på filmen om att granska en webbplats och svara på frågorna.

Frågor

 1. Vad är en webbplats?
 2. Beskriv hur du gör om du vill avgöra syftet med webbplatsen YouTube?
2 Lektionsdel 2:

Skapa en digital källa – skolans webbplats

Instruktioner

Arbeta tillsammans i mindre grupper. Ta fram ett utkast till en ny webbplats för er skola.

Gör en skiss till en digital källa

Föreställ er att skolan saknar en officiell webbplats. Ni har fått i uppdrag att göra er skolas officiella webbplats – alltså skapa en digital källa. Webbplatsen ska berätta om skolans verksamhet.

Inför ert arbete behöver ni bestämma en del saker tillsammans. Diskutera igenom syfte och mål med webbplatsen. Ta fram en enkel skiss genom att rita och skriva hur webbplatsen ska se ut.

 • Varför ska skolan ha en webbplats?
 • Vilket syfte har webbplatsen? Ska den:
  – sälja
  – underhålla
  – påverka
  – informera
 • Vem ska besöka webbplatsen? Vilken målgrupp gör ni webbplatsen för?
 • Vilket innehåll ska finnas på webbplatsen?
 • Hur väljer ni att presentera innehållet? Med texter, bilder, länkar, filmer eller något annat? Motivera era val och förklara varför de valen passar er tänkta målgrupp och webbplatsens syfte.
3 Lektionsdel 3:

Granska skolans webbplats

Instruktioner

Arbeta vidare i samma grupper.  Undersök och beskriv er skolas nuvarande webbplats.

Besök skolans webbplats

Besök skolans webbplats. Föreställ er att det är första gången ni besöker den. Använd frågorna som stöd för att undersöka och beskriva vilken typ av källa den är.

 • Beskriv webbplatsen. Finns det bilder, filmer, länkar, texter och så vidare?
 • Vem tror ni att webbplatsen vänder sig till? Vilka mottagare/besökare är den gjord för? Förklara hur ni tänker.
 • Vilket syfte har webbplatsen? Är det att:
  – sälja
  – underhålla
  – informera
  – påverka?
 • Jämför ert första intryck av skolans webbplats med de förslag ni själva gjorde tidigare. Vilka likheter och/eller skillnader ser ni?
4 Lektionsdel 4:

Vad säger om-sidan om webbplatsen?

Instruktioner

Arbeta i samma grupper som tidigare och undersök webbplatsens ”om-sida”.

Undersök om-sidan

En webbplats om-sida talar bland annat om varför webbplatsen finns, vem den vänder sig till och vilket syfte den har. Vad står det på skolans om-sida?

 • Står det vilket syfte webbplatsen har och för vem den finns?
 • Stämmer det som står på om-sidan på skolans webbplats överens med innehållet ni såg när ni undersökte den? Motivera ert svar och ge gärna exempel.
 • Var det lätt eller svårt att hitta om-sidan på skolans webbplats?
 • Varför är det bra att känna till om-sidan och den informationen som brukar finns där?
5 Lektionsdel 5:

Fortsätt med nästa lektion

Instruktioner

Få mer kunskap om de olika delarna i en källkritisk granskning genom att göra lektionen Granska skolans webbplats.