.FILE 2G 3G 4G 5G
Berättelsen om internet
Teknikhistoria och säkerhet | åk 7-9

Vad är internet?

Lektionen handlar om globala tekniska system som internet och internets historia.

Vad är internet?

Samtala tillsammans om frågorna.

 1. Vad är internet?
 2. Vad använder du internet till?
 3. Hur skulle ditt liv se ut om inte internet fanns?
 4. Vad vore svårast för dig att klara dig utan om internet inte fanns hemma och i skolan?

Internets historia

Ta reda på mer om internets historia. Använd en dator och internetmuseum.se för att göra uppgifterna.

 1. Beskriv kortfattat internets historia: Använd orden: 1962, Arpanet (1969), e-post, Björn Eriksen, webben, årets julklapp, Google, Facebook.
 2. Vad användes internet till under 1990-talet?
 3. Varför är webben viktig i internets historia?
 4. Vad hände mer 1996 i internets historia? Hur gamla var dina föräldrar då?

Sammanfatta

Sammanfatta tillsammans i helklass vad ni har lärt er.

 1. Varför finns internet?
 2. Var finns internet?
 3. När uppstod internet?
 4. Vad är internet?
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att introducera internets historia för att ge en bild av hur snabb den tekniska utvecklingen varit.

Förberedelser

Läs igenom texten Sammanfattningen: Den stora berättelsen om internets historia   för att få en överblick över internets framväxt. Du kan också utnyttja Du kan också använda Kristina Alexandersons presentation om internethistoria med några nedslag  .

Genomförande

Lektionen inleds med ett övergripande samtal om internet i helklass för att fånga upp elevernas förförståelse och få dem att reflektera. Därefter får de en enskild skrivuppgift för att fundera på hur livet innan internet kunde te sig. Den sista uppgiften innan reflektion i helklass är att eleverna svarar på ett antal frågor om internets historia. Svaren på frågorna kan de söka efter på Internetstiftelsens digitala museum Internetmuseum  .

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 7-9)

Teknik, människa, samhälle och miljö
- Internet och några andra globala tekniska system samt deras fördelar, risker och begränsningar.
- Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i samhället, däribland vid lagring av data.

Tekniska lösningar
- Tekniska lösningar för styrning och reglering med hjälp av elektronik och olika typer av sensorer. Hur tekniska lösningar som utnyttjar elektronik kan programmeras. Begrepp som används i samband med detta.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation
- Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.

Granskning av samhällsfrågor
- Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-