.FILE 2G 3G 4G 5G
Din rätt att vara du på nätet | åk 4-6

Känsliga uppgifter och integritet

En introduktion till begreppet integritet; om rätten att själv bestämma med vem och hur man vill dela sin information.

"Mina vänner"

Läs texten och fundera på frågorna.

Det har du inte med att göra

Under en lära-känna-varandra-övning fick eleverna i årskurs 2 (8 år) i uppgift att fylla i ett formulär med frågor. Alla barn i klassen deltog, men en elev valde att bara fylla i sitt namn. Eleven tyckte att frågorna handlade om saker som den nya fröken inte behövde känna till.

I slutet av lektionen uppmanades alla elever att berätta för sin bänkgranne vad de hade skrivit innan de lämnade sina svar till läraren. Eleven som bara hade skrivit sitt namn fick ta hem lappen som läxa, för att kunna lämna den ifylld dagen efter. Dagen därpå lämnade eleven in lappen med sitt namn och svaret "det har du inte med att göra" på de övriga raderna.

Läs formuläret med frågor som eleverna fick och svara på frågorna.

 • Varför tror du att en elev valde att inte svara på frågorna?
 • Hade du svarat på frågorna tror du? Motivera ditt ställningstagande och prata med en kompis.
 • Finns det frågor på lappen som du inte tycker att fröken borde ställa? Vilka och varför?
 • Inga andra elever reagerade, varför tror du att det var så?
 • De här frågorna svarade eleverna på i klassrummet, hade det varit skillnad om de hade svarat på dem på internet? Förklara hur du tänker.
 • Finns det uppgifter som är känsligare att dela med sig av på internet jämfört med i ett klassrum eller kompisar emellan?

Vad är integritet?

Gör "Heta-stolen-övningen" tillsammans.

 • Ställ era stolar plus en extra tom stol i en ring.
 • Lyssna på den som läser påståendena ett i taget.
 • Om du håller med om ett påstående sitter du kvar på din plats. Om du inte håller med ställer du dig upp och byter plats.
 • Pausa och berätta för varandra hur ni tänker innan ni läser nästa påstående.
 • Kom ihåg! Du kan alltid välja att sitta kvar och kan säga "pass" om du inte vill motivera dina ställningstaganden.

Påståenden

 1. Jag kan berätta vad jag heter för vem som helst.
 2. Jag kan berätta vad jag heter och var jag bor för vem som helst.
 3. Jag kan berätta vad jag heter och var jag bor för vem som helst, var som helst.
 4. Jag vill gärna att det jag gör på internet förblir privat.
 5. Jag berättar för mina föräldrar om jag har struntat i att göra en läxa.
 6. Jag berättar gärna för klassen om mitt gosedjur som har ett lite barnsligt namn.
 7. Det är okej att mina föräldrar sprider bilder av mig som bebis på internet.
 8. Om jag blir känd skulle jag berätta min mest pinsamma hemlighet i en tv-intervju.
 9. Om jag fick mycket betalt skulle jag lätt kunna avslöja allt om mig själv.
 10. Allt jag gör, skriver och säger på internet kan alla få ta del av.
 11. Bara jag får vara med mina kompisar avstår jag gärna från mina hemligheter.
 12. Det har hänt att jag har ångrat sånt jag har berättat om mig själv för andra.
 13. Jag tänker ofta på min integritet.

Sammanfatta

Läs Svenska akademiens ordböckers förklaringar av ordet integritet. Fundera gemensamt kring frågorna.

 • När är det enkelt att berätta om sig själv eller dela med sig av hemligheter?
 • När vill man inte berätta om sig själv eller dela med sig av hemligheter?
 • Tycker alla ungefär likadant? Formulera ett par meningar om det ni tänker lika kring.
 • Är integritet något som är viktigt att känna till och samtala om? Förklara hur ni tänker.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Lektionen syftar till att ge en introduktion till begreppet integritet samt till att öka förståelsen för att gränserna för vår integritet inte alltid är desamma.

Förberedelser

Läs om integritet och vad integritet på internet innebär här: Internetkunskap, Det här är integritet - och därför behöver du bry dig  .

Genomförande

Lektionen bygger på en verklig händelse som visar hur svårt det kan vara att veta vad som upplevs som känsligt samt hur det är kopplat till både den enskilda individen och situationen. Lektionen innehåller en "Heta stolen"-övning där eleverna tar ställning till en rad påståenden. Avsluta med ett gemensamt samtal kring vad det innebär att ha hemligheter och vad som krävs för att man ska våga dela dem - på internet och i verkliga livet.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll samhällsorienterande ämnen (årskurs 4–6)

Information och kommunikation
- Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare av samhällets makthavare samt som underhållare.
- Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Granskning av samhällsfrågor
- Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-