Känsliga uppgifter och integritet

En introduktion till begreppet integritet; om rätten att själv bestämma med vem och hur man vill dela sin information.

Lektionsförfattare: Kristina Alexanderson

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Lektionen syftar till att ge en introduktion till begreppet integritet samt till att öka förståelsen för att gränserna för vår integritet inte alltid är desamma.

Förberedelser

Läs om integritet och vad integritet på internet innebär här: Internetkunskap, Det här är integritet – och därför behöver du bry dig.

Genomförande

Lektionen bygger på en verklig händelse som visar hur svårt det kan vara att veta vad som upplevs som känsligt samt hur det är kopplat till både den enskilda individen och situationen. Lektionen innehåller en ”Heta stolen”-övning där eleverna tar ställning till en rad påståenden. Avsluta med ett gemensamt samtal kring vad det innebär att ha hemligheter och vad som krävs för att man ska våga dela dem – på internet och i verkliga livet.

Se läroplanskoppling

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Rättigheter och rättsskipning

 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Samhällsresurser och fördelning

 • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 7-9)

Språkbruk

 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

"Mina vänner"

Instruktioner

Läs texten och fundera på frågorna.

Under en lära-känna-varandra-övning fick eleverna i årskurs 2 (8 år) i uppgift att fylla i ett formulär med frågor.

Alla barn i klassen deltog, men en elev valde att bara fylla i sitt namn. Eleven tyckte att frågorna handlade om saker som den nya fröken inte behövde känna till.

I slutet av lektionen uppmanades alla elever att berätta för sin bänkgranne vad de hade skrivit innan de lämnade sina svar till läraren. Eleven som bara hade skrivit sitt namn fick ta hem lappen som läxa, för att kunna lämna den ifylld dagen efter. Dagen därpå lämnade eleven in lappen med sitt namn och svaret ”det har du inte med att göra” på de övriga raderna.

 • Läs formuläret med frågor som eleverna fick. Varför tror du att en elev valde att inte svara på frågorna?
 • Hade du svarat på frågorna tror du? Motivera ditt ställningstagande och prata med en kompis.
 • Finns det frågor på lappen som du inte tycker att fröken borde ställa? Vilka och varför?
 • Inga andra elever reagerade, varför tror du att det var så?
 • De här frågorna svarade eleverna på i klassrummet, hade det varit skillnad om de hade svarat på dem på internet? Förklara hur du tänker.
 • Finns det uppgifter som är känsligare att dela med sig av på internet jämfört med i ett klassrum eller kompisar emellan?

2 Lektionsdel 2:

Vad är integritet?

Instruktioner

Gör ”Heta-stolen-övningen” tillsammans.

 • Ställ era stolar i en ring tillsammans med en tom plats.
 • Lyssna påståendena. Om du håller med om ett påstående sitter du kvar på din plats. Om du inte håller med ställer du dig upp och byter plats. Berätta för varandra hur ni tänker.
 • Kom ihåg! Du kan alltid välja att sitta kvar och du behöver aldrig motivera dina ställningstaganden om du inte vill.

Påståenden

 1. Jag kan berätta vad jag heter för vem som helst.
 2. Jag kan berätta vad jag heter och var jag bor för vem som helst.
 3. Jag kan berätta vad jag heter och var jag bor för vem som helst, var som helst.
 4. Jag vill gärna att det jag gör på internet förblir privat.
 5. Jag berättar för mina föräldrar om jag har struntat i att göra en läxa.
 6. Jag berättar gärna för klassen om mitt gosedjur som har ett lite barnsligt namn.
 7. Det är okej att mina föräldrar sprider bilder av mig som bebis på internet.
 8. Om jag blir känd skulle jag berätta min mest pinsamma hemlighet i en tv-intervju.
 9. Om jag fick mycket betalt skulle jag lätt kunna avslöja allt om mig själv.
 10. Allt jag gör, skriver och säger på internet kan alla få ta del av.
 11. Bara jag får vara med mina kompisar avstår jag gärna från mina hemligheter.
 12. Det har hänt att jag har ångrat sånt jag har berättat om mig själv för andra.
 13. Jag tänker ofta på min integritet.
3 Lektionsdel 3:

Sammanfatta

Instruktioner

Fundera gemensamt kring:

 • när är det enkelt att berätta om sig själv eller dela med sig av hemligheter?
 • när man inte vill göra det?

Tycker alla ungefär likadant?

4 Lektionsdel 4:

Fortsätt med nästa lektion

Instruktioner

Om att ta ansvar för sin egen och andras trygghet på internet handlar lektionen Ta ansvar för tryggheten på nätet.