En introduktion till källkritik | åk 7 – 9

Lektionen är en introduktion till ett källkritiskt förhållningssätt.

Lektionsförfattare: Kristina Alexanderson

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att utveckla elevernas källkritiska förhållningssätt genom att låta dem fundera kring olika källors tillförlitlighet.

 

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i svenska (årskurs 4-6)

Informationssökning och källkritik

 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll i samhällskunskap (åk 7 – 9)

Information och kommunikation

 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll i svenska (åk 7 – 9)

Informationssökning och källkritik

 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Vad är en källa?

Instruktioner

Diskutera i klassen

 • Vad är en källa?
 • Vad är det att vara kritisk?
 • När är du kritisk?
 • Vad innebär det att vara källkritisk?
2 Lektionsdel 2:

Titta på filmen

Instruktioner

Titta på filmen om källkritik från Orka plugga, UR.

Flicka i soffa, dator i knä

Källkritik – att söka och granska källor, UR (programmet är tillgängligt till 30 juni 2021)

3 Lektionsdel 3:

Ta ställning

Instruktioner

Läs listan med olika situationer då du kan behöva vara källkritisk. Ta ställning till om – och i så fall varför – du skulle bli misstänksam mot informationen.

Ta ställning till följande situationer

Skulle du vara misstänksam om

 • du läser matsedeln på skolans webbplats och det står att det under tre veckor bara är pizza, taco och hamburgare på menyn?
 • en klasskamrat säger att matematikläraren har brutit foten och därför inte kan göra ett prov till imorgon?
 • Google skickar ett mejl till dig som säger att du vunnit 10 000 dollar i en tävling?
 • din mamma säger att skolan håller stängt en vecka för att taket har ramlat in?
 • din kompis säger att i sociala medier kan du vinna en resa genom att sprida en bild av en flygbiljett för ett flygbolag?
 • din mormor säger att Star Wars är den bästa film hon någonsin sett?
 • din kompis berättar att rektorn ska förbjuda Musica.ly eftersom mobilanvändning är farligt för barn?
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppger att Hesa Fredrik ska höras varje måndag för att öka kunskapen om VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten)?
 • Statens medieråd säger att en ny åldersgräns ska införas på filmer? Den nya åldersgränsen innebär att inga barn under 18 år får gå på bio utan målsmans sällskap.
 • FC Barcelona skickar ett mejl som säger att du kan vinna två biljetter till en match? Allt du behöver göra är att klicka på en länk.

Frågor att fundera kring

 1. Använd de källkritiska kritikerna för att granska påståendena:
  1. Är källan äkta?
  2. Är källan aktuell?
  3. Är källan oberoende?
  4. Är källan tendentiös?
 2. Hur använde du följande frågor för att vara källkritisk?
  • Vem säger vad?
  • Varför sägs detta?
  • När sades det?
 3. Varför behöver man vara källkritisk?
4 Lektionsdel 4:

Vad är källkritik och hur gör man?

Instruktioner

5 Lektionsdel 5:

Pröva källorna

Instruktioner

Använd de källkritiska kriterierna och frågorna för att pröva påståendena igen.

Använd de källkritiska kritikerna för att granska påståendena

Om informationen i en källa verkar stämma med det du redan kan och vet – eller med andra källor – är den sannolik. En tillförlitlig källa är en källa du kan lita på. Om informationen du får från en källa handlar om fakta behöver du alltid vara säker på att den är sann.

När du gör en källkritisk granskning kan du fråga:

 • Vem säger vad?
 • Varför sägs detta? Vad vill källan uppnå?
 • När skapades källan och av vem?

Läs påståendena en gång till och fundera på hur du skulle göra för att granska dem. Använd de källkritiska kriterierna och frågorna.

 • du läser matsedeln på skolans webbplats och det står att det under tre veckor bara är pizza, taco och hamburgare på menyn?
 • en klasskamrat säger att matematikläraren har brutit foten och därför inte kan göra ett prov till imorgon?
 • Google skickar ett mejl till dig som säger att du vunnit 10 000 dollar i en tävling?
 • din mamma säger att skolan håller stängt en vecka för att taket har ramlat in?
 • din kompis säger att i sociala medier kan du vinna en resa genom att sprida en bild av en flygbiljett för ett flygbolag?
 • din mormor säger att Star Wars är den bästa film hon någonsin sett?
 • din kompis berättar att rektorn ska förbjuda Musica.ly eftersom mobilanvändning är farligt för barn?
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppger att Hesa Fredrik ska höras varje måndag för att öka kunskapen om VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten)?
 • Statens medieråd säger att en ny åldersgräns ska införas på filmer? Den nya åldersgränsen innebär att inga barn under 18 år får gå på bio utan målsmans sällskap.
 • FC Barcelona skickar ett mejl som säger att du kan vinna två biljetter till en match? Allt du behöver göra är att klicka på en länk.
6 Lektionsdel 6:

Fortsätt med nästa lektion

Instruktioner

Fortsätt med lektionen Granska Youtube!