En introduktion till källkritik | åk 4 - 9

Lektionen är en introduktion till ett källkritiskt förhållningssätt.

Lektionsförfattare: Kristina Alexanderson

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att utveckla elevernas källkritiska förhållningssätt genom att låta dem granska digitala källors tillförlitlighet.

Förberedelser

Läs om historierna som eleverna ska granska i pdf:en Historier som du ska undersöka.

 

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i svenska (årskurs 4-6)

Informationssökning och källkritik

 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll i samhällskunskap (åk 7 – 9)

Information och kommunikation

 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll i svenska (åk 7 – 9)

Informationssökning och källkritik

 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Vad är en källa?

Instruktioner

Diskutera i klassen

 • Vad är en källa?
 • Vad är det att vara kritisk?
 • När är du kritisk?
 • Vad innebär det att vara källkritisk?
2 Lektionsdel 2:

Titta på filmen

Instruktioner

Titta på filmen om källkritik med Kristina Alexanderson

3 Lektionsdel 3:

Vad är källkritik och hur gör man?

Instruktioner

Läs texten om källkritik.

Källkritik

Källkritik kan enkelt beskrivas som en metod att ta reda på om en källa (någon som påstår något) är trovärdig, värd att tro på. Är det som källan påstår sannolikt, tillförlitligt eller sant?

Vad betyder det att en källa är

 • sannolik
 • tillförlitlig
 • sann?

När du gör en källkritisk granskning kan du fråga:

 • Vem säger vad?
 • Varför sägs detta? Vad vill källan uppnå?
 • När skapades källan och av vem?
4 Lektionsdel 4:

Granska följande händelser kritiskt

Instruktioner

Arbeta i par med att kritiskt granska källorna bakom några olika historier.

Granska följande exempel kritiskt och ta ställning till vem som är källa (vem säger vad) och varför källan säger detta? Är historierna tillförlitliga?

 1. Familjebilderna Pam Dave Zaring delade på Facebook 12 januari 2018 tagna av fotografen Lesa Hall.
 2.  En annons som Google presenterade 1 april 2017 om Google Wind som kan få molnen över Nederländerna att blåsa bort.
 3. Runsten var fejk  – en historia som publicerad av Värmlands Folkblad den 25 mars 2011 om en runsten till salu på Blocket.
5 Lektionsdel 5:

Fortsätt med nästa lektion

Instruktioner

Fortsätt med lektionen Granska Youtube!