.FILE
Intro till källkritik
Introducera källkritik | åk 7-9

En introduktion till källkritik | 7–9

Lektionen är en introduktion till ett källkritiskt förhållningssätt.

1

Vad är en källa?

Diskutera i klassen

 1. Vad är en källa?
 2. Vad är det att vara kritisk?
 3. När är du kritisk?
 4. Vad innebär det att vara källkritisk?
2

Titta på filmen

Titta på filmen om källkritik från Orka plugga, UR.

Flicka i soffa, dator i knä

Källkritik - att söka och granska källor, UR (programmet är tillgängligt till 30 juni 2024)

3

Ta ställning

Läs listan med situationer då du kan behöva vara källkritisk. Ta ställning till om och varför du skulle bli misstänksam mot informationen i de olika exemplen.

Skulle du vara misstänksam om

 • du läser matsedeln på skolans webbplats och det står att det under tre veckor bara är pizza, taco och hamburgare på menyn?
 • en klasskamrat säger att matematikläraren har brutit foten och därför inte kan göra ett prov till imorgon?
 • Google skickar ett mejl till dig som säger att du vunnit 10 000 dollar i en tävling?
 • din mamma säger att skolan håller stängt en vecka för att taket har ramlat in?
 • din kompis säger att i sociala medier kan du vinna en resa genom att sprida en bild av en flygbiljett för ett flygbolag?
 • din mormor säger att Star Wars är den bästa film hon någonsin sett?
 • din kompis berättar att rektorn ska förbjuda TikTok eftersom mobilanvändning är farligt för barn?
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppger att Hesa Fredrik ska höras varje måndag för att öka kunskapen om VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten)?
 • Statens medieråd säger att en ny åldersgräns ska införas på filmer? Den nya åldersgränsen innebär att inga barn under 18 år får gå på bio utan målsmans sällskap.
 • FC Barcelona skickar ett mejl som säger att du kan vinna två biljetter till en match? Allt du behöver göra är att klicka på en länk.

Frågor att fundera kring

 1. Använd de källkritiska kriterierna för att granska påståendena:
  • Är källan äkta?
  • Är källan aktuell?
  • Är källan oberoende?
  • Är källan tendentiös?
 2. Hur använde du följande frågor för att vara källkritisk?
  • Vem säger vad?
  • Varför sägs detta?
  • När sades det?
 3. Varför behöver man vara källkritisk?
4

Vad är källkritik och hur gör man?

5

Pröva källorna igen

Läs och fundera.

Sannolik och tillförlitlig

Om informationen i en källa verkar stämma med det du redan kan och vet – eller med andra källor – är den sannolik. En tillförlitlig källa är en källa du kan lita på. Om informationen du får från en källa handlar om fakta behöver du alltid vara säker på att den är sann. När du gör en källkritisk granskning kan du fråga:

 • Vem säger vad?
 • Varför sägs detta? Vad vill källan uppnå?
 • När skapades källan och av vem?

Läs gärna listan med exempel på situationer en gång till. Resonera tillsammans kring hur ni skulle göra för att granska dem. Hur skulle ni använda de källkritiska kriterierna och frågorna?

 • du läser matsedeln på skolans webbplats och det står att det under tre veckor bara är pizza, taco och hamburgare på menyn?
 • en klasskamrat säger att matematikläraren har brutit foten och därför inte kan göra ett prov till imorgon?
 • Google skickar ett mejl till dig som säger att du vunnit 10 000 dollar i en tävling?
 • din mamma säger att skolan håller stängt en vecka för att taket har ramlat in?
 • din kompis säger att i sociala medier kan du vinna en resa genom att sprida en bild av en flygbiljett för ett flygbolag?
 • din mormor säger att Star Wars är den bästa film hon någonsin sett?
 • din kompis berättar att rektorn ska förbjuda TikTok eftersom mobilanvändning är farligt för barn?
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppger att Hesa Fredrik ska höras varje måndag för att öka kunskapen om VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten)?
 • Statens medieråd säger att en ny åldersgräns ska införas på filmer? Den nya åldersgränsen innebär att inga barn under 18 år får gå på bio utan målsmans sällskap.
 • FC Barcelona skickar ett mejl som säger att du kan vinna två biljetter till en match? Allt du behöver göra är att klicka på en länk.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att utveckla elevernas källkritiska förhållningssätt genom att låta dem fundera kring olika källors tillförlitlighet.

Förberedelser

Inga

Genomförande

Låt eleverna följa instruktionerna i lektionen.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 7 - 9)

Information och kommunikation
- Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.
- Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.

Granskning av samhällsfrågor
- Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
- Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor
i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Centralt innehåll i svenska (årskurs 7 - 9)

Texter
- Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teaterföreställningar och webbtexter.

Språkbruk
- Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.
- Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Informationssökning och källkritik
- Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
- Hur man refererar, citerar och gör källhänvisningar, även referenser till digitala medier.
- Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Vad är en källa?
 • Lektionsdel 2
  Titta på filmen
 • Lektionsdel 3
  Ta ställning
 • Lektionsdel 4
  Vad är källkritik och hur gör man?
 • Lektionsdel 5
  Pröva källorna igen

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-