.FILE 2G 3G 4G 5G
Grunderna i källkritik och källtillit | åk 4-6

Reflektera kring digitala identiteter

Lektionen handlar om att ha ett kritisk förhållningssätt till okända avsändare på internet.

Kända och okända avsändare på internet

Fundera med hjälp av frågorna kring hur du brukar kommunicera på internet. Du behöver inte berätta för någon annan om du inte vill.

 • Har du någon gång chattat, spelat eller på annat sätt kommunicerat på internet med någon du inte känner?
 • Hur gör du för att veta vem det är du chattar, spelar eller på annat sätt kommunicerar med på internet?
 • Har du någon gång känt dig rädd, orolig eller osäker när du har chattat spelat eller kommunicerat med någon på internet?

Vem är bakom skärmen?

Beskriv och samtala om bilden

Tecknad bild av en person som tittar på en mobil, på skärmen syns hjärtan men bakom dem tittar en ond figur fram.
 1. Vad ser du på bilden? Beskriv den.
 2. Vem eller vilka tror du det är som har skrivit det vi ser på skärmen?
 3. På bilden syns en katt titta fram bakom skärmen. Vilka känslor förmedlar den? Vad tror du att den gör där?
 4. Vem är personen som står med ryggen mot oss? Hur tror du att den personen upplever och känner inför det som händer på skärmen?
 5. Hur brukar du agera på nätet?
  • Brukar du lajka, göra tummen upp eller skicka hjärtan till kompisar i sociala medier?
  • Brukar du lajka, göra tummen upp eller skicka hjärtan till människor du inte känner i sociala medier?
  • Har du någon gång låtsas vara någon annan än dig själv på nätet?
  • Många sociala medier har en åldersgräns. Har du eller någon du känner ljugit på sociala medier om hur gamla ni är?
 6. Hur gör du för att vara säker på att den du har kontakt med på internet verkligen är den hen säger?
 7. Vad gör du om du misstänker att någon du eller en kompis chattar med inte är den hen säger?
 8. Hur får personer som vill lura eller utnyttja andra kontakt och vad är det som gör att den som blir kontaktad inte bara säger nej?
 9. Kan vem som helst råka ut för att bli lurad eller utnyttjad vid kontakter på internet?
 10. Vad gör du om du misstänker att någon på internet inte är den hen säger?

Förklara begreppen med hjälp av bilden

Arbeta tillsamman och förklara begreppen i listan med hjälp av bilden.

Tecknad bild av en person som tittar på en mobil, på skärmen syns hjärtan men bakom dem tittar en ond figur fram.
 1. Använd bilden för att förklara ett av följande begrepp för en elev i årskurs tre.
  • nätfiske
  • grooming
  • catfishing
  • sol-och-vårare
 2. Är det viktigt att veta vad de här orden betyder? Förklara hur du tänker.
 3. Skriv ner dina tre bästa tips på hur man kritiskt granskar ett konto man inte litar på.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att göra eleverna medvetna om förekomsten av falska identiteter, bedrägerier och grooming på internet.

Förberedelser

Läs igenom lektionen. Om du känner dig osäker kring företeelser som falsk identitet, nätbedrägerier, grooming och catfishing rekommenderar vi att du tar del av valda delar av de länktips du hittar här:

Ta ställning till vilka frågor kopplade till bilden du vill att eleverna ska koncentrera sitt samtal kring utifrån deras ålder och deras erfarenhet av att vara aktiva på internet.Du hittar frågorna i samband med bilden och kan själv redigera dem innan du delar med dina elever. Var uppmärksam på elevernas reaktioner under lektionen och avsluta med någon form av exit-ticket där du har möjlighet att fånga upp enskilda elevers eventuella oro och frågor.

Genomförande

Titta på bilden tillsammans eller låt eleverna ta del av den på egen hand. Låt alla fundera några minuter kring bilden innan ni samtalar om den. Använd frågorna som stöd om det behövs. Avsluta lektionen i lugn och ro så att alla hinner reflektera enskilt.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation
- Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare av samhällets makthavare samt som underhållare.
- Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
- Metoder för att söka information, till exempel textläsning, intervjuer och observationer. Samtal om olika källors användbarhet och tillförlitlighet.

Granskning av samhällsfrågor
- Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 4-6)

Texter
- Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkbruk
- Formellt och informellt språk. Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare, syfte och sammanhang. Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier.

Centralt innehåll i bild (årskurs 4-6)

Bildframställning
- Fotografi, film och annat digitalt bildskapande samt redigering av fotografi och rörlig bild.
- Rättigheter och skyldigheter samt etiska frågeställningar vid användning av bilder i olika sammanhang.

Bildanalys
- Bilder ur elevernas visuella kulturer som gestaltar identitet, grupptillhörighet och normer.
- Hur bilder påverkar och förmedlar budskap. Ord och begrepp för att kunna samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-