.FILE
Koll på källkritik | åk 4-6

Varför behöver man vara källkritisk?

Lektionen introducerar en enkel metod för källkritisk granskning.

1

Introduktion av källkritik

Titta på programmet Är det sant? från UR.  Sammanfatta innehållet med hjälp av frågorna.

Är det sant? Klippet ligger på UR och är tillgängligt till den 30 juni 2024: (producerat 2012)

 1. Vad innebär det att vara kritisk? Använd en ordlista, till exempel svenska.se och hitta synonymer till kritik/kritisk.
 2. Varför kan man behöva vara källkritisk?
 3. Vilka är de källkritiska frågorna?
 4. När behöver du vara källkritisk?
2

Källkritisk granskning av Lilla Aktuellt

Titta på det senast sända avsnittet av Lilla Aktuellt på Barnkanalen. Granska innehållet i programmet med hjälp av frågorna.

 1. Var programmet trovärdigt? Använd de källkritiska frågorna.
  • Vem gör programmet?
  • Vad innehåller programmet?
  • När gjordes programmet?
  • Varför finns programmet?
  • Hur är innehållet gjort?
 2. Tycker du att det var lätt eller svårt att få svar på dina källkritiska frågor? Beskriv hur du gjorde.
 3. Var det något inslag i programmet som du skulle vilja kontrollera källorna till? Hur skulle du i så fall göra?
 4. Lilla Aktuellt och andra nyhetsprogram är ofta trovärdiga, men ibland händer det att de innehåller felaktiga uppgifter. Vad kan det bero på? Resonera tillsammans.
3

Sammanfatta vad det innebär att vara källkritisk

Skriv tillsammans med en kompis ner svar på frågorna. Gå ihop med två andra par och jämför det ni har skrivit. Välj gruppens "bästa-svar" för varje fråga.

 • Vad innebär det att vara källkritisk?
 • Vem ska vara källkritisk?
 • Varför ska man vara källkritisk?
 • Hur är man källkritisk?
 • När ska man vara källkritisk?
 • Var behöver man vara källkritisk?
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att introducera en enkel metod för källkritisk granskning.

Förberedelser

Utgångspunkt för lektionen är UR:s program Är det sant?. Titta på programmet innan du gör lektionen tillsammans med eleverna. I presentationen Introduktion till källkritik hittar du svaren på de frågor som ställs i lektionen om programmet.

Titta på det avsnitt av Lilla Aktuellt som du vill att eleverna ska arbeta med att granska. Om de brukar titta på programmet kan ni gärna inleda med att samtala om varför ni tittar på just det nyhetsprogrammet. Det kan till exempel handla om källtillit som betyder att ha källor som man litar på för att man har förtroende för avsändaren, om att programmet är anpassat för en yngre målgrupp eller att programmet tar upp nyheter som är viktiga för målgruppen.  Självklart fungerar lektionen utmärkt att tillämpa på något annat program också.

Genomförande

Titta på UR:s program Är det sant? tillsammans med dina elever. När ni har sammanfattat de källkritiska frågorna: vem, vad, när, varför och hur? använder eleverna frågorna för att granska ett avsnitt av Lilla Aktuellt.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation
- Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare av samhällets makthavare samt som underhållare.
- Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
- Metoder för att söka information, till exempel textläsning, intervjuer och observationer. Samtal om olika källors användbarhet och tillförlitlighet.

Granskning av samhällsfrågor
- Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 4-6)

Texter
- Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkbruk
- Formellt och informellt språk. Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare, syfte och sammanhang. Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Introduktion av källkritik
 • Lektionsdel 2
  Källkritisk granskning av Lilla Aktuellt
 • Lektionsdel 3
  Sammanfatta vad det innebär att vara källkritisk

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-