.FILE 2G 3G 4G 5G
Grafisk bild. En lärare sitter framför en gul bakgrund vid katedern och skriver på en laptop.
Skola överallt | åk 7-9

Skola överallt – AI i skolan

Lektionen handlar om att synliggöra AI i vardagen.

Läs påståenden om AI

Ta ställning till påståenden om AI, artificiell intelligens. Jämför era svar med varandra och diskutera.

 • Jag använder AI som hjälp i mitt skolarbete.
 • AI är en tillgång när man ska lära sig ett nytt språk.
 • Jag litar på informationen jag får av generativa AI-verktyg som ChatGPT.
 • Det är bra att mina lärare kan använda AI för att rätta prov.
 • Jag använder mina föräldrar som hjälp i mitt skolarbete.
 • Det är fusk att använda AI.
 • Mina klasskamrater använder AI.
 • AI kommer att förändra hur vi lär oss saker.
 • Mina lärare använder AI.
 • Det AI skriver eller uttrycker är fakta.
 • På min skola finns det regler kring hur man får använda AI.
 • AI är alltid objektiv.

Läs artiklar om AI

Läs minst en artikel och prata med din kompis.

Söker du sommarjobb? – Låt AI skriva ditt personliga brev, Artikel ur Läget, 24 april 2023.

Studenter gillar AI och ChatGPT men undrar när det blir fusk, Artikel på Forskning.se, 11 maj 2023.

Ny rapport: Hälften använder AI för att fuska. Artikel ur Vi Lärare, 29 augusti 2023.

Lärarens rädsla: att AI-boten förbjuds i skolan. Artikel ur Skolvärlden, 11 januari 2023.

Diskutera frågorna med en kompis.

 • Vilka möjligheter eller fördelar med att använda AI stod det om i den eller de artiklar du läste?
 • Vilka risker eller nackdelar nämner artiklarna?

Titta på bilden

Titta på bilden och svara på frågorna.

En lärare sitter vid sitt skrivbord och planerar en lektion i svenska med hjälp av penna och papper och AI-chatten.
 • Vad ser du på bilden? Samla ord som du ser på bilden.
  • penna
  • papper
  • lärare...
 • Vad gör personen på bilden? Beskriv.

Ett ämne som många har pratat om sedan olika AI-verktyg blev tillgängliga för allmänheten är frågan om AI och fusk.

 • Vad är fusk? Ge tre exempel på sådant som du tycker är fusk i skolan.
 • Tycker du att läraren på bilden fuskar? Förklara hur du tänker och motivera ditt svar.

Föreställ dig att du är personen på bilden. Och du använder AI:n på datorn för att skriva en läxuppgift.

 • Är det fusk att låta AI:n göra din läxa? Förklara hur du tänker och motivera ditt svar.

I många skolor har lärarna slutat att ge elever hemuppgifter för att de inte ska kunna använda AI.

 • Är det en bra eller dålig lösning? Diskutera!
 • Behöver skolan lära eleverna att använda AI när de studerar? Förklara hur du tänker.

Skriv en insändare

Skriv en insändare om AI och fusk. Välj om du är för eller emot att elever eller lärare har möjlighet att använda till exempel ChatGPT. Välj en av rubrikerna eller hitta på en egen.

 • Stäng av internet och hindra elevernas fusk med ChatGPT
 • Lärare ska planera, inte prompta chatbottar
 • AI är framtidens lärare!
 • Låt elever ta hjälp av chatbottar.
 • Det är inte intelligent att använda artificiell intelligens
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att göra eleverna medvetna om hur AI används i samhället och att AI finns i många av de tjänster eleverna använder i vardagen.

Förberedelse

Läs igenom lektionen. Om du känner dig osäker kring vad AI är och hur det fungerar rekommenderar vi att du tar del av valda delar av artiklar och videoklippen om AI på Internetkunskap.se eller ser filmerna från Forskning.se 

Förbered gruppindelning och bestäm vilken grupp som ska läsa vilken artikel. Utvecklingen av användningsområden för AI går mycket snabbt; sök gärna efter nya artiklar för att eventuellt byta ut en eller flera av de här föreslagna.

Det korta videoklippet i lektionsdel 2 innehåller en del ord som eleverna kan behöva få förklarade. Titta gärna på klippet tillsammans. Pausa vid behov även om klippet är kort. Ord att förklara: strategi, definiera, förfina, verifiera, korrigera.

En defintion av AI

AI är en förkortning för artificiell intelligens. Det är ett begrepp för olika teknologier, som gör att datorprogram fungerar mer som en människa. Datorprogram kan med AI:s hjälp förklara saker, planera och förstå vanligt språk. Med hjälp av AI kan datorprogram också lära sig av data (information) och känna igen mönster för att kunna lägga ihop flera olika intryck för att komma fram till en slutsats.

Genomförande

Titta på bilden tillsammans eller låt eleverna ta del av den på egen hand. Låt alla fundera några minuter kring bilden innan ni samtalar om den baserade på vår data. Ge gärna fler exempel på tjänster där vi idag får rekommendationer – nätshopping, annonser, rättstavningsfunktion, autoifyllnad är några exempel.

En rolig övning om du som lärare har tillgång till en chattbot är att tillsammans med eleverna undersöka hur lektionsförslag från den ser ut. Eller testa att låta den göra en uppgift som eleverna har arbetat med i klassrummet.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Centralt innehåll i teknik (årskurs 7 - 9)

Teknik, människa, samhälle och miljö
- Internet och några andra globala tekniska system samt deras fördelar, risker och begränsningar.
- Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i samhället, däribland vid lagring av data.
- Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter av hållbar utveckling.
- Hur föreställningar om teknik påverkar individens användning av tekniska lösningar och yrkesval.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 7-9)

Samhällsresurser och fördelning

- Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel med avseende på lönebildning, arbetsmiljö och arbetsrätt.

Granskning av samhällsfrågor
- Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-