.FILE
Nosa på programmering | åk F-3

Vad kan datorn?

Lektionen handlar om att datorer behöver information och data för att kunna utföra uppgifter.

1

Fixa ett paraply!

Titta på klippet. Samtala tillsammans.

 • Vad handlar klippet om?
 • Vad gör datorn i klippet?
 • Varför gör den så?
 • Vems är datorn?
 • Vad tror du att datorn hade gjort om det hade blivit snöstorm istället för regn? Förklara hur du tänker.
 • Har du någon dator som hjälper dig med något? Ge exempel!
 • Hur får man en dator att göra det man vill att den ska göra?
 • Vad tror du att du skulle behöva göra för att få din dator att ge dig ett paraply?
2

Sammanfatta

Berätta för varandra vad ni har pratat om i grupperna. Fundera tillsammans kring:

 • Vilken information och data behöver datorn? Hjälp er lärare att komma på förslag på instruktioner och data som datorn i klippet måste ha för att kunna plocka fram ett paraply när det behövs.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att öka elevernas förståelse för att datorer behöver data och instruktioner för att kunna lösa problem.

Förberedelser

Inga.

Genomförande

Titta tillsammans på filmen om datorn som fixar ett paraply. Låt eleverna analysera vad det är de ser med hjälp av stödfrågorna. Avsluta med att samla förslag på vilka instruktioner och vilken typ av data datorn i filmen måste ha för att kunna plocka fram ett paraply vid rätt tidpunkt. Det viktiga med samtalet är att eleverna får förståelse för att en dator bara kan utföra uppdrag som den är programmerad för.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll förskoleklass

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

Språk och kommunikation

 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Skapande och estetiska uttrycksformer

 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 1-3)

Tekniska lösningar

 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Att styra föremål med programmering.
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Fixa ett paraply!
 • Lektionsdel 2
  Sammanfatta

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen