.FILE 2G 3G 4G 5G
En animerad bild med en grå dator, på skämen syns ett ljusblått mpln.
Börja förstå vår digitala värld | åk F-3

Hur använder vi internet?

En lektion för att ge eleverna möjlighet att reflektera kring den digitala teknik som finns i vår vardag.

Internet varje dag

Titta på bilden tillsammans.

En man sitter vid ett skrivbord, framför honom står ett filmteam.
 • Beskriv vad människorna på bilden gör.
 • Vilka av människorna på bilden använder digital teknik? Förklara hur du tänker.
 • Vilka använder internet?
 • Hur tror du att människorna på bilden skulle ha gjort det de gör om den digitala tekniken och internet inte fanns?

Vuxna och internet

Läs listan på sådant många vuxna gör varje dag.

 • resa till arbetet
 • betala räkningar
 • handla
 • umgås med kollegor
 • umgås med vänner
 • laga mat
 • lära sig nya saker
 • hitta en partner
 • hitta ett boende
 • hitta en resa
 • arbeta

Frågor att fundera kring

 • När använder vuxna internet för att göra olika saker? Ge exempel!
 • Vilka appar använder vuxna för att göra olika saker? Gör en lista tillsammans!
 • Vad på er lista skulle vara svårare att göra utan en app eller digital teknik? Berätta hur du tänker!
 • Ta med dig listan och visa den för någon vuxen eller äldre som du känner. Fråga hur de gjorde de olika sakerna när de var yngre.

Kartor, tidtabeller och adresser

Titta på bilderna. Fundera tillsammans.

En telefon sitter fast på en instrumentbräda i en bil, på skärmen syns gps.
Gps
Tidtabell
Karta från 1700-talet över Göteborg (Wikimedia Commons)
telefonkatalog

Gula Sidorna Stockholm 2013 Simiha Wikimedia Commons CC by

 • Vad är en karta?
 • Vad använder vi kartor till?
 • Finns det digitala kartor? Undersök!
 • Vad är gps?
 • Brukar du eller någon du känner använda gps? Berätta!
 • Vad är en tidtabell?
 • När använder man tidtabeller?
 • Var finns tidtabeller? Ge exempel!
 • Vad är en adress?
 • Hur tar man reda på en adress eller ett telefonnummer?
 • Var fanns kartor, tidtabeller och uppgifter om adresser innan internet fanns?

Sammafatta

Skriv av och avsluta meningarna tillsammans.

 • Utan digital teknik skulle det vara svårt att…
 • Det bästa med internet är att…
 • Det sämsta med internet är att…
 • Innan det fanns digital teknik kunde man inte…
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att göra eleverna uppmärksamma på hur livet och på vilket sätt vi gör saker har förändrats i och med digitaliseringen i samhället. Genom att lyfta det historiska perspektivet får eleverna möjlighet att reflektera kring begrepp som tid, utveckling och förändring.

Förberedelse

Inga.

Genomförande

Följ lektionsupplägget. Stötta elevernas samtal med fokus på hur digital teknik och digitaliseringen har förändrat olika beteenden i vardagen. Komplettera gärna lektionsdel 1 med historiska bilder från elevernas närmiljö. Jämför till exempel bilder av ett närliggande torg eller centrum och använd dem som utgångspunkt för samtal om hur de har förändrats till följd av den tekniska utvecklingen.

Se läroplanskoppling

Teknik

Teknik, samhälle, människa och miljö
Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.

Tekniska lösningar
Vad datorer används till och deras delar för inmatning, utmatning och lagring av information. Föremål i elevernas vardag som styrs med hjälp av programmering, till exempel hushållsmaskiner och smarta telefoner.

Samhällsorienterande ämnen

Att leva tillsammans
Skildringar av människors levnadsvillkor förr i tiden, till exempel i barnlitteratur, sånger och filmer. Minnen berättade av människor som lever nu.

Att leva i närområdet
Hemortens historia och vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om livet där under olika tider.
Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
Yrken och verksamheter i närområdet.

Att undersöka verkligheten
Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Dela lektionen

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-