.FILE 2G 3G 4G 5G
En dansande robot och två barn. Det ena barnet styr roboten med en mobil. Det andra barnet sitter gömd i katedern och styr roboten med hjälp av en styrspak (i hemlighet).
Digital vardag – så funkar tekniken | åk 4-6

Hur fungerar AI?

Lektionen ger en överblick över hur digital teknik styrs och skapas.

Vem eller vilka bestämmer över smarta prylar?

Diskutera vem som kan bestämma över den smarta tekniken mest vid olika tillfällen. Kryssa den person på listan som du tycker har mest möjlighet att bestämma. Jämför med varandra.

Vem bestämmer:

 • om jag får använda min smarta mobil i skolan? (jag) (mina föräldrar) (skolan)
 • vilket klipp jag kommer att få se som nästa klipp på Youtube? (jag) (den som har Youtube-kanalen (youtubern))  (företaget som äger Youtube)
 • vilka låtar som jag får rekommenderade på min digitala musiktjänst? (jag) (artisten) (företaget som äger musiktjänsten)
 • vad chatboten ska svara på frågan? (jag) (företaget som skapat assistenten) (chat-boten)
 • att den smarta högtalaren ska lyssna om jag ställer en fråga? (jag) (företaget som skapat högtalaren) (den smarta högtalaren)
 • vilka reklamannonser jag får när jag tittar på klipp på nätet? (jag) (företaget som annonserar) (plattformsägaren)
 • vilka sökresultat som jag får när jag googlar? (jag) (Google) (den som lagt ut informationen)
 • vilket svar jag skriver till mamma när hon skickar meddelanden? (jag) (mobilen)
 • hur ett ord ska stavas när jag skriver det i ordbehandlingsprogrammet? (jag) (ordbehandlaren)

Fundera och titta på bilden

Titta på bilden tillsammans och svara på frågorna.

Vad är AI?

AI, eller artificiell intelligens, är som en smart robot i en dator. Tänk dig att datorn kan tänka och lösa problem nästan som en människa. Den kan lära sig saker genom att känna igen och hitta mönster i till exempel bilder och filmer. AI kan hjälpa datorer att förstå vad vi säger, planera saker, och till och med komma på egna idéer. Det är som att ha en hjälpreda i datorn som blir smartare ju mer den lär sig.

Bilden är av en dansande robot, med två barn. Det ena barnet styr roboten med en mobil. Det andra barnet sitter gömd i katedern och styr roboten med hjälp av en styrspak (i hemlighet).
 • Beskriv vad du ser på bilden.
 • Skriv upp all teknik som du ser.
 • Hur många digitala enheter finns illustrerade i bilden?
 • Vem bestämmer över de olika digitala enheterna?
 • Vem styr roboten?
 • Vem styr mobiltelefonen?
 • Vem styr spelkontrollen?
 • Vad styr mobilen?
 • Vad styr roboten?
 • Vad styr spelkontrollen?

Fundera tillsammans

 • Skulle AI, artificiell intelligens, kunna beskrivas med hjälp av bilden?
 • Hur påverkar AI vad du gör i din digitala vardag, på nätet eller skriver meddelanden till kompisar?

Reflektera och sammanfatta

Prata med din bänkkompis.

 • Hur fattar du beslut om hur du använder olika digitala tjänster?
 • Spelar AI, artificiell intelligens, någon roll för hur du använder digitala tjänster? Förklara hur du tänker.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att göra eleverna medvetna om hur artificiell intelligens, AI, används i tekniken och att AI finns i många av de tjänster eleverna använder i vardagen.

Förberedelse

Läs igenom lektionen. Om du känner dig osäker kring vad AI är och hur det fungerar rekommenderar vi att du tar del av valda artiklar och videoklipp om AI på Internetkunskap.se  eller ser filmerna om AI från Forskning.se

Förbered gruppindelning och bestäm vilken grupp som ska läsa vilken artikel. Utvecklingen av användningsområden för AI går mycket snabbt; sök gärna efter nya artiklar för att eventuellt byta ut en eller flera av de här föreslagna. För yngre elever kan du som lärare med fördel välja en eller två artiklar att läsa högt tillsammans.

Det korta videoklippet i lektionsdel 2 innehåller en del ord som eleverna kan behöva få förklarade. Titta gärna på klippet tillsammans. Pausa vid behov även om klippet är kort. Ord att förklara: strategi, definiera, förfina, verifiera, korrigera.

Genomförande

Titta på bilden tillsammans eller låt eleverna ta del av den på egen hand. Låt alla fundera några minuter kring bilden innan ni samtalar om den baserade på vår data. Ge gärna fler exempel på tjänster där vi idag får rekommendationer – nätshopping, annonser, rättstavningsfunktion, autoifyllnad är några exempel.

Titta på videoklippet tillsammans. Pausa vid behov och förklara ytterligare för eleverna.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Centralt innehåll i teknik (årskurs 4-6)

Teknik, människa, samhälle och miljö
- Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i vardagen, till exempel vid användning av elektricitet och vid överföring av information i digitala miljöer.
- Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.

Tekniska lösningar
- Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation
- Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare av samhällets makthavare samt som underhållare.
- Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
- Metoder för att söka information, till exempel textläsning, intervjuer och observationer. Samtal om olika källors användbarhet och tillförlitlighet.

Granskning av samhällsfrågor
- Aktuella samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
- Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-