.FILE 2G 3G 4G 5G
Koll på regler på nätet | åk 4-6

Vilka regler finns på internet?

Lektionen handlar om normer och regler i vardagen och på internet.

Regler i skolan

Fundera tillsammans.

 • Vilka gemensamma regler har ni i skolan?
 • Har ni särskilda regler som gäller i klassrummet?
 • Vilka regler finns i matsalen?
 • Vilka regler har ni på fritids?
 • Vilka regler har ni när ni är ute på rast?
 • Har alla skolor samma regler?
 • Varför finns det regler? Skulle det vara någon skillnad om det inte fanns några regler på din skola?

Regler på internet

Läs texten tillsammans. Fundera sedan i mindre grupper kring vilka regler som finns på internet.

Regler på nätet

Har du tänkt på att det vi gör på nätet kan nå människor i nästan alla länder? Internet används av människor från hela världen och når människor i länder som har lite olika lagar och regler. Därför fungerar till exempel en del webbplatser och sociala medier inte likadant i alla länder. De är anpassade efter det landets lagstiftning. De allra flesta lagar och regler i Sverige och EU gäller både i den "riktiga" världen och på internet. Men eftersom internet inte har funnits alls lika länge som en del av lagarna behöver de ibland förändras för att fungera  för det som händer på nätet. Till exempel för nya typer av brott som är kopplade till internet. Du vet säkert också att olika tjänster, spel och grupper på nätet kan ha egna regler. Precis på samma sätt som två skolor kan ha lite olika regler för vad man får och inte får göra på rasten till exempel. För alla som använder internet är det bra att känna till vilka lagar och regler som gäller. Ja, det är faktiskt lika självklart som det är att ha koll på trafikreglerna när man ska ut och cykla. Eller hur?

 • Laddar du hem film och musik på nätet?
 • Känner du till vilka lagar och regler som finns för vad du får ladda ner?
 • Spelar du spel på nätet?
 • Känner du till vilka regler som finns för de spel som du spelar på nätet?
 • Använder du söktjänster på nätet?
 • Vet du om det finns regler för de söktjänster som du använder på nätet?
 • Använder du några sociala medier eller chatt-tjänster för att hänga med kompisar på nätet?
 • Vilka regler finns för de tjänsterna?
 • Brukar du använda internet i skolan?
 • Har skolan några regler för vad du får och inte får göra på internet?
 • Varför finns det regler för alla de här tjänsterna? Skulle det vara någon skillnad om reglerna inte fanns?

Sammanfatta och reflektera

Rita en bild eller en serie som visar varför det är viktigt med gemensamma regler och lagar på nätet.

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att visa eleverna att regler och lagar också gäller på internet.

Förberedelser

Genom att gå igenom några olika regler och lagar som gäller, både i den fysiska och den digitala världen, får eleverna en uppfattning om vad man får och inte får göra på nätet. Detta är en viktig del i den digitala kompetensen, både för att förstå hur samhället påverkas av digitalisering och för att själv bli en kompetent användare.

Läs Polisens sida om it-relaterade brott  och ta del av sammanfattningen av brott du kan begå när du skriver eller publicerar något på internet  som kan komma att vara aktuella att nämna för eleverna; ha gärna er skolas olika regler lätt åtkomliga. Välj eventuellt ut några av frågorna från lektionen om du inte vill att eleverna arbetar med alla.

Genomförande

Eleverna får utgå från de regler som finns på skolan och hur de tagits fram, för att sedan fundera kring vilka regler och lagar som finns på internet.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll samhällsorienterande ämnen (årskurs 4–6)

Information och kommunikation
- Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare av samhällets makthavare samt som underhållare.
- Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Granskning av samhällsfrågor
- Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-