.FILE 2G 3G 4G 5G
Grunderna i källkritik och källtillit | åk 4-6

Om källtillit | åk 4–6

Lektionen handlar om källtillit och om avsändarens betydelse för budskapet.

Vilket syfte har avsändaren?

Läs listan. Bestäm om du tror att källan – alltså avsändaren till budskapet – vill påverka eller informera. Jämför och diskutera era svar med varandra. Det finns inga rätt eller fel. Finns det kanske något mer syfte med källan?

 • banner från en mobiloperatör på en webbsida som säljer kläder
 • Arlas receptbank på nätet
 • artikel om vinterkräksjuka i en dagstidning
 • inbjudan till den lokala företagarföreningens årliga fest på torget
 • broschyr från vårdcentralen om vinterkräksjuka
 • anslag i hissen från hyresvärden
 • reklamvideo om huvudvärkstabletter  i en kändis youtubekanal
 • träningstips från en känd person i ditt Instagramflöde
 • hashtag på TikTok med en utmaning från en hamburgerkedja
 • tidningen Lyckoslanten

Vad är källtillit?

Läs texten.

Källkritik

Källkritik handlar bland annat om att ta reda på vem som är avsändare till en källa. Varför är det viktigt? Jo, för om du vet vem som är avsändare kan du lättare tolka och förstå det du ser, hör eller läser. Ganska ofta kan det vara en kombination av information och påverkan. Ett klädföretag vill att du handlar deras produkter, men vill också lära dig hur man ska klä sig när det är kallt. På samma sätt kan en influencer som gör samarbeten med företag både vilja informera och påverka dig och själv tjäna på samarbetet.

 • Kan du ge något exempel på när en avsändare både vill påverka och informera?

Källtillit

Källtillit då, vad är det? Jo, det är att känna till en avsändare så bra att du vågar lita på den. Ett exempel är att du oftast kan lita på de läromedel din lärare ger dig eller på stora tidningar och tv- och radiokanaler. Du kan läsa, titta, lyssna och arbeta med dem utan att dubbelkolla fakta eller fundera kring avsändarens syfte. Självklart är du fortfarande uppmärksam, faktafel eller oklara syften finns i alla källor. Men du är det inte hela tiden på samma sätt som när du använder en okänd källa.

 • Ge exempel på källor du litar på.

Undersök avsändaren

Här ska du ska ta reda på vem som är avsändare till budskapet i tre olika källor. De tre avsändarnas budskap handlar om samma ämne, men har olika syfte. När du vet vem avsändaren är, ska du granska avsändarens syfte genom att undersöka innehållet i källan. Ingen av källorna är bättre eller sämre än de andra, men deras budskap skiljer sig åt.

Gör så här för att granska innehållet:

 1. Gå till källan och titta på eller skumläs innehållet (skumläs: läs ytligt utan att behöva förstå allt)
 2. Ta reda på vem avsändaren är. Tips: Leta efter rubriken Om eller Mer om oss.
 3. Vilket syfte eller uppdrag har avsändaren med sin verksamhet? Tips! Titta på fler texter som källan har på sin webbsida.
 4. Sammanställ vad ni har kommit fram till och vad ni har fått reda på om de tre avsändarna.
 5. Diskutera varför avsändaren har skrivit och publicerat sitt material. Tips! Använd orden påverka, information, källkritik och källtillit i ert samtal.

Granska innehåll från följande källor:

Sammanfatta

Berätta för varandra varför ni tycker det är viktigt att ställa frågan: vem säger vad och varför?

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Lektionens syfte är att göra eleverna uppmärksamma på att en källa nästan alltid har en avsändare som vill något. Eleverna får träna på att avgöra om ett budskap vill informera eller påverka.

Förberedelser

Anpassa innehållet i lektionen efter elevernas ålder och tidigare erfarenhet av att granska och värdera olika typer av information. Om de tidigare inte har arbetat med begreppen informera och påverka i relation till olika källor kan det vara bra att dela upp lektionsinnehållet på flera tillfällen. Första lektionsdelen kan med fördel kompletteras med att eleverna får söka efter den typen av innehåll som exemplifieras i punktlistan och bara titta närmare på det.

Genomförande

Följ instruktionerna i lektionen.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra olika medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 4-6)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-